Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Club-/kleedgebouw

Het clubgebouw en de kleedkamers spelen een belangrijke en centrale rol binnen de voetbalvereniging. Het is een ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers. De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de gezelligheid rondom de club.

Normen en richtlijnen

De KNVB maakt onderscheid in drie verschillende ruimtes die je op een voetbalaccommodatie tegen kunt komen. Dat zijn de publiektoegankelijke ruimten (kantine, centrale toiletten, tribune), sportertoegankelijke ruimten (kleedruimten, scheidsrechterruimte, fysio-/massage-/EHBO-ruimte) en dienst- of overige ruimten (magazijn, werkplaats, technische ruimten).

Los daarvan dienen er op het complex voldoende toiletgelegenheden aanwezig te zijn voor zowel het publiek als de sporters.

Hoeveel kleedkamers heeft mijn club nodig?

Weten hoeveel kleedkamers jouw club nodig heeft? Dat bereken je eenvoudig met de rekentool. Deze richtlijn geeft op basis van het ledenaantal, de wedstrijddag, de duur van de wedstrijd en het aantal teams wat gelijktijdig een wedstrijd op een veld kan spelen in één overzicht weer hoeveel kleedkamers en velden jouw vereniging nodig heeft. De tool is een momentopname die geen rekening houdt met demografische ontwikkelingen. Uiteraard moet altijd goed gekeken worden naar de lokale situatie en de verenigingskenmerken omdat nagenoeg elke situatie uniek is.

Rekentool Rekentool Ga hier naar de rekentool.

Ontruimingsplan

Met onderstaand voorbeeld/model Ontruimingsplan wil de KNVB tegemoet komen aan de behoefte van verenigingen die uit eigen beweging een aantal procedures/afspraken willen vastleggen om adequaat te kunnen reageren wanneer er iets misgaat op het sportpark.

Wettelijke kaders voor nieuwbouw

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen

In de brochure 'Van idee naar werkelijkheid' staat meer informatie over alle normen, richtlijnen en wettelijke kaders. Daarnaast bevat de brochure belangrijke informatie en tips over bouw en nieuwbouw van accommodaties en alles wat daarbij komt kijken.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning De verenigingsadviseur uit jouw regio kan je helpen bij deze behoeftebepaling

Teamlockers 

Het gebruik van teamlockers zorgt ervoor dat kleedruimtes en speelvelden effectiever benut worden. Het teamlocker-systeem is erop gebaseerd dat kleding en andere persoonlijke spullen worden opgeborgen in een afsluitbare kast.

Het clubhuis is een ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers

Doordat er geen spullen meer rondslingeren in de kleedkamer, is de ruimte vrij voor volgend gebruik. Door de tijdsplanning hierop aan te passen kunnen kleedruimtes en velden meervoudig gebruikt worden. Daarnaast wordt de kans op diefstal van kleding en eigendommen verkleind.

Tips om legionella te voorkomen

Als douches langere tijd niet worden gebruikt, bestaat het risico op een legionellabesmetting. De legionellabacterie kan bij mensen longontsteking veroorzaken. Dit moet je als vereniging uiteraard zien te voorkomen. In de notitie 'Tips om legionellabesmetting te voorkomen' krijgen verenigingen adviezen om dit te ondervangen.

Praktijkverhalen

v.v. Dwingeloo verduurzaamt accommodatie met behulp van BOSA-regeling v.v. Dwingeloo verduurzaamt accommodatie met behulp van BOSA-regeling In de afgelopen vier jaar legde v.v. Dwingeloo onder meer zonnepanelen aan en werd LED verlichting aangeschaft, zijn er twee nieuwe kleedkamers gebouwd en werd het bestaande kleedkamergebouw inclusief bestuurskamer gerenoveerd en voorzien van nieuwe duurzame technische installaties.

Traplift biedt uitkomst voor framevoetballers en supporters V.O.C. Rotterdam Traplift biedt uitkomst voor framevoetballers en supporters V.O.C. Rotterdam Dankzij steun van de Zwaluwen Jeugd Actie kon V.O.C. een traplift installeren waardoor het clubhuis toegankelijk is voor iedereen.

Downloads

Eén tweetje Eén tweetje Doorpraten over dit onderwerp met andere verenigingen? Ga nu naar de community Eén tweetje en meld je aan!

Laatste nieuws