Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Sponsorpakketten en prijzen

Lokale sportclubs werken veelal met vergelijkbare sponsormogelijkheden en –pakketten. En dat geldt ook voor de prijzen. Een handvat voor de prijsstelling bij voetbalclubs is € 0,30 per lid per jaar bij een contract voor drie jaar voor een sponsorbord van 300 bij 80 centimeter.

Bij een club met 800 leden kost een bord in dat geval € 240,- per jaar. In stedelijke gebieden ligt het tarief vaak wat hoger dan in kleinere gemeentes. En uiteraard is het tarief bij clubs die op een hoger niveau spelen en daardoor meer media-aandacht krijgen, hoger dan bij clubs die op een lager niveau acteren. Maar ook de geboden tegenprestatie is afhankelijk van de waarde van de sponsoring.

Sponsorborden langs het veld zorgen voor inkomsten voor de clubs.

Of de productiekosten voor het bord voor rekening van de sponsor of de club zijn, is per geval verschillend en hangt af van de afspraken die tussen de partijen worden gemaakt.

Bij het vaststellen van de eigen tarieven is het goed om bij vergelijkbare verenigingen in de regio te kijken naar de prijsstelling. Zorg, indien wordt gekozen voor afwijkende tarieven (hoger of lager), voor een goede onderbouwing van die keuze.

Zorg voor een goede opbouw

Zorg ervoor dat er voor elk budget een sponsorpakket beschikbaar is

Zorg ervoor dat er voor elk budget een sponsorpakket beschikbaar is. Een vereniging is gebaat bij een brede basis van sponsoren. Een club met honderd sponsors van € 250,- is veel minder kwetsbaar dan een club met tien sponsors van € 2500,- .

Bovendien groeien kleine sponsors bij een actief sponsorbeleid vaak door naar grotere sponsorships. Zorg dat er ook voor bedrijven met een kleiner budget een sponsormogelijkheid beschikbaar is.

Particulieren kunnen instappen in een 'Club van 100'.

De eerste stap in sponsoring is vaak een 'Club van 100', waardoor bedrijven en particulieren zich al voor € 100,- per jaar aan de club kunnen verbinden. Andere laagdrempelige sponsorvormen zijn adverteren via de website of via tv-schermen op locatie, het sponsoren van een specifiek team of een bord langs het veld. 

Om de ‘tariefkaart’ overzichtelijk te houden, is het raadzaam om voor deze laagdrempelige sponsoropties eenzelfde tarief te hanteren en bij combinaties een duidelijk voordeel te bieden, bijvoorbeeld:

Bordsponsoring, advertentie website, advertentie narrowcasting€ 240,- per jaar
Combinatie van twee€ 400,- per jaar (17% korting)
Combinatie van drie€ 500,- per jaar (30% korting)

Pakketten

Naast deze gangbare sponsorvormen worden door de meeste verenigingen verschillende pakketten aangeboden. Het ‘goud/zilver/brons-model’ is hierbij het meest gangbaar. Het doel van een dergelijke pakketstructuur is om voor elk budget een interessant pakket te kunnen bieden. Voor de bovengenoemde voorbeeld van de vereniging met 800 leden, zouden de volgende pakketten passend kunnen zijn: 

Brons€ 750,- per jaar
Zilver€ 1.500,- per jaar
Goud€ 2.500,- per jaar
Hoofdsponsorschap€ 5.000,- per jaar

Het is raadzaam om een aantal unieke onderdelen in deze pakketten te stoppen die niet los verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld vlaggen op het complex, grote sponsordoeken achter de goals, sponsoring kleedkamers en naamsponsoring van de velden. Hierdoor worden deze pakketten extra exclusief en worden de pakketten aantrekkelijker.

Aansluiten bij motief

Een goede manier om de sponsoring beter te laten aansluiten op het motief is door een deel van het sponsorbudget volledig aan te wenden voor dat specifieke motief. Is dit bijvoorbeeld lokale betrokkenheid tonen, dan kan een deel van het budget, bijvoorbeeld 25% hier gericht voor worden ingezet. Dat kan door een persbericht naar de lokale krant te sturen, of een andere lokale promotie te organiseren. Is het motief dat een zoon of dochter op de club speelt en keeper is, organiseer met het geld dan een specifieke activiteit voor de keepers. Hierdoor ervaart de sponsor direct meerwaarde uit de sponsoring en dit is goed voor de binding.

Een trend binnen sponsoring is dat er steeds gerichter gesponsord wordt

Teamsponsoring is iets minder eenvoudig tussen clubs te vergelijken. Bij sommige clubs is er sprake van clubkleding en wordt de kleding centraal aangeschaft. Bij andere clubs moeten de leden zelf de tenues en trainingspakken aanschaffen. Bij het ene model draagt de club de kosten voor de kleding en bij de andere zijn dat de leden of de sponsor. Dit heeft veel invloed op de prijs van de sponsoring.

Het wordt steeds gebruikelijker dat ook bij teamsponsoring een deel van de sponsorbijdrage ten goede komt aan de algemene middelen van de club en het volledige bedrag niet bij een individueel team terecht komt. Het is wel raadzaam om hier iets tegenover te zetten, bijvoorbeeld een vermelding in het sponsoroverzicht op de website.

Specifieke sponsoring

Een trend binnen sponsoring is dat er steeds gerichter gesponsord wordt. Sponsors vinden het prettig dat duidelijk is waar het door hen ingebrachte geld voor gebruikt wordt en willen graag een zichtbaar verschil zien. Dit verklaart dat het ook makkelijker is om een sponsor voor een specifiek team te vinden dan voor de club als geheel.

Het is raadzaam op specieke sponsoring te creëren, bijvoorbeeld vrouwenvoetbal.

Het is raadzaam om mogelijkheden voor dergelijke specifieke sponsoring te creëren. Bijvoorbeeld sponsoring van de keeperstraining, van een jeugdtoernooi, de derde helft of van het vrouwenvoetbal. Indien in het gesprek duidelijk is wat de binding met de club en het motief is, kan hierop ingespeeld worden door aanvullende sponsoring aan te bieden of te creëren die goed aansluit bij de behoefte van de sponsor.

Crowdfunding

Het specifieke sponsoren komt ook duidelijk naar voren in de nieuwste trend in sponsoring: crowdfunding. Crowdfunding lijkt een structurele rol te gaan spelen in de financiering van lokale sponsoring en wordt inmiddels succesvol ingezet voor zeer uiteenlopende doelen: voor het financieren van teamkleding tot het financiering van een nieuwe accommodatie. Lees ook eens hoe VV Heino met succes aan de slag is gegaan met crowdfunding. Renovatie clubhuis dankzij crowdfunding Renovatie clubhuis dankzij crowdfunding VV Heino financierde de renovatie van het clubgebouw met crowdfunding. Een banklening met een aanzienlijk rentepercentage was hierdoor niet nodig.

Borddoeken

Wist je dat steeds meer club overstappen van borden naar doeken? Deze doeken zijn veel goedkoper om te produceren en zo komt er meer geld in de clubkas!

Laatste nieuws