Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Behoeftebepaling

Met behulp van de rekentool veldenbehoefte is eenvoudig uit te rekenen hoeveel wedstrijdvelden de vereniging nodig heeft op basis van het aantal competitiespelende teams. Naast het aantal wedstrijdvelden kan ook een indicatie gegeven worden van het aantal benodigde trainingsvelden en het aantal benodigde kleedkamers met bijbehorende teamlockers.

Je krijgt een indicatie van
 • Het aantal benodigde wedstrijdvelden
 • Het aantal benodigde trainingsvelden
 • Het aantal benodigde kleedkamers
Ga naar de rekentool

  Veelgestelde vragen

 

Is de rekentool leidend?

De rekentool is bedoeld als richtlijn en biedt informatie die kan helpen als input voor een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. De rekentool is geen norm.

De rekentool is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en door consultatie van verenigingen en gemeenten.

Houd er rekening mee dat de uitkomst van de rekentool een momentopname is, gebaseerd op het aantal teams zoals op dat moment bekend is. Demografische ontwikkelingen en verenigingsontwikkelingen worden in de berekening niet meegenomen. Hierbij valt te denken aan vergrijzing en ontgroening (het toenemen van het aantal ouderen en het afnemen van het aantal jongeren in de samenleving), maar ook aan de nieuwbouw in de directe omgeving van de vereniging.

Ook wordt geen rekening gehouden met nevengebruik van de velden zoals gebruik door scholen en bedrijven en openbaar gebruik. Nevengebruik kan er wel voor zorgen dat er meer velden benodigd zijn vanwege de extra belasting op de velden, dit geldt name bij natuurgrasvelden.

Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat er (op den duur) meer of minder velden benodigd zijn. Neem deze informatie dus altijd mee in de uiteindelijke beslissing die genomen wordt over het aantal velden.

De KNVB verenigingsadviseurs beschikken als regiodeskundigen over veel waardevolle kennis en inzichten en kunnen helpen. Kijk op www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning wie de verenigingsadviseur in de regio is.

 

Het aantal velden is lager/hoger dan de vereniging nu heeft

Als de vereniging meer velden in gebruik heeft dan dat de rekentool aangeeft, is er sprake van overcapaciteit. Heeft de vereniging juist minder velden is er sprake van ondercapaciteit en dus een veldentekort.

Bij een veldentekort worden de aanwezige velden intensiever gebruikt. Hierbij moet rekening gehouden worden met een versnelde afschrijving van de velden. Bij natuurgrasvelden kan overbelasting leiden tot afgelastingen, met name in de winterperiode.

Neem contact op met de verenigingsadviseur om gezamenlijk te zoeken naar kansen en mogelijkheden bij over- en ondercapaciteit. Kijk op www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ondersteuning wie de verenigingsadviseur is.

 

Houdt de rekentool rekening met het type veld? (natuurgras, kunstgras, etc.)

De rekentool houdt geen rekening met het type veld, alleen met het benodigd aantal velden.

Mocht uit de berekening naar voren komen dat de vereniging behoefte heeft aan bijvoorbeeld twee wedstrijdvelden en één trainingsveld, dan zouden twee velden waarvan één kunstgras- en één natuurgrasveld voor de betreffende vereniging volstaan.

 

Wij trainen vaker dan gemiddeld, hoe dit te verwerken in het overzicht?

De rekentool geeft, naast inzicht in het aantal benodigde wedstrijdvelden, ook een indicatie voor het aantal benodigde trainingsvelden. Deze indicatie wordt gegeven op basis van het landelijke gemiddelde. Het kan zijn dat teams in verband met ambitie, niveau of om andere redenen vaker trainen. Gezamenlijk met de verenigingsadviseur is het aantal trainingsuren op maat te berekenen.

 

Wij hebben meisjes-/vrouwenvoetbal. Hebben wij meer kleedkamers nodig?

Heb je volledige meisjes-vrouwenteams? Dan heb je niet direct meer kleedkamers nodig.

Als de vereniging gemengde teams heeft (bestaande uit jongens/mannen en meisjes/vrouwen), zijn er over het algemeen meer kleedkamers nodig. De hoeveelheid extra kleedkamers is niet direct aan te geven. Dit is namelijk afhankelijk is van het aantal gemengde teams en het aantal wedstrijden dat gelijktijdig gespeeld wordt.

Let op: mocht het bezoekende team een gemengd team zijn, zorg ervoor dat zowel de jongens als de meisjes een aparte kleed-/wasruimte wordt aangeboden.

 

Waarom zijn teamlockers geïntegreerd?

De teamlockers zijn geïntegreerd in de richtlijn zodat meerdere teams “gelijktijdig” gebruik kunnen maken van de kleedkamer (het ene team speelt de wedstrijd, het andere team kleedt zich om en legt de kleding en andere bezittingen in de teamlocker en gaat het veld op na het laatste fluitsignaal zodat de kleedkamer weer vrij is voor gebruik). Hierdoor wordt de benodigde hoeveelheid kleedkamers verminderd ten opzichte van voorgaande normen (let op: het betreft nu een richtlijn). De teamlockers zijn met name interessant bij nieuwbouw en renovatie van de club- en kleedaccommodatie. Bij bestaande situaties zal hier redelijk mee omgegaan moeten worden (vaak kleinere ruimten waardoor meerdere kleed- en wasruimten benodigd).

Voor meer informatie over teamlockers verwijzen we naar de brochure: de voordelen en praktische kanten van teamlockers.

 

Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de rekentool?

Onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd voor wedstrijdvelden, trainingsvelden en kleed-/wasruimten:

Wedstrijdvelden:

 • Het aantal teams dat deelneemt aan de competitie van de KNVB;
 • Nevengebruik velden dient te worden meegenomen (denk aan schoolgebruik/bedrijfsgebruik/niet bij KNVB ingeschreven teams, zoals kaboutervoetbal/etc.)
 • Hoogste uitkomst is bepalend voor het aantal benodigde speelvelden;
 • Geen onderscheid in gebruik van hoofdvelden en overige velden;
 • Goede kwaliteit van de velden (goed beheer en onderhoud);
 • Evenwichtige wedstrijdplanning;
 • Bij aanwezigheid van voldoende pupillendoeltjes kunnen er op één volledig wedstrijdveld meerdere andere wedstrijdvormen worden uitgezet;
 • De velden voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de brochure "kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie" van de KNVB.

Trainingsvelden:

 • Beschikbaarheid van een volwaardig (verlicht) trainingsveld met de afmetingen van een wedstrijdveld (minimaal 100 x 64 meter). Hierbij komt de oefenstof volledig tot zijn recht en kunnen wedstrijdsituaties worden nagebootst;
 • Minimaal 25 personen, twee elftallen of vier zeventallen per training (per veld). In deze berekening wordt rekening gehouden met dat het eerste elftal voor de trainingen gebruik maakt van een veld (lees: het gehele veld). De overige teams worden geacht met meerde teams tegelijkertijd te trainen op het trainingsveld;
 • Een kwalitatief goed trainingsveld dat afgestemd is op het beoogde gebruik. Van een trainingsveld wordt verwacht dat deze ook onder minder gunstige omstandigheden gebruikt kan worden;
 • Bij dit model wordt uitgegaan van een efficiënte indeling en benutting (c.q. gebruik van het trainingsveld waarbij de gebruiker zich moet aanpassen aan de tijden (compacte indeling). Kortom, vier of vijf trainingsavonden plus de woensdagmiddag (met een maximale organisatorische capaciteit van 880 uur per jaar (veertig weken x vijf dagen x vier uur + woensdagmiddag twee uur = 880 uur);
 • Primair geen trainingen op de kunstgras wedstrijdvelden.

Kleed-wasruimten:

 • Hoogste uitkomst benodigd aantal wedstrijdvelden is bepalend voor het aantal benodigde kleedkamers;
 • Goede hygiënische kwaliteit van de kleedgelegenheid;
 • Bij de bepaling van het aantal kleedruimtes en het daartoe benodigde oppervlak wordt als uitgangspunt gehanteerd dat elk team de beschikking heeft over een kleed-wasruimte.
 • De standaard kleedkamer (minimaal vijftien m2 exclusief wasruimte) is afgestemd op één elftal en de grotere kleedkamer (minimaal 24 m2 exclusief wasruimte is afgestemd op gezamenlijk gebruik door twee zeventallen.

Laatste nieuws