Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

WOZ/OZB

Elk jaar ontvangen eigenaren en/of gebruikers van een sportaccommodatie een beschikking OZB met daarop de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. Door de complexiteit van de beoordeling van een sportaccommodatie en het feit dat elke situatie uniek is, komt het voor dat de WOZ-waarden onjuist worden vastgesteld.

Waarom controle en/of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Een correcte WOZ-waarde is van groot belang aangezien deze waarde, naast de onroerendezaakbelasting, ook als grondslag wordt gebruikt voor een groot aantal andere belastingen. Is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld, dan betaalt de gebruiker te veel belasting (OZB en waterschapheffing).

Vanwege de complexiteit kan de WOZ-waarde onjuist en te hoog worden vastgesteld. Door bezwaar te maken kan dit worden herzien en er vervolgens voor zorgen dat het belastbare bedrag lager uitvalt.

Wordt de waarde met meer dan 20% verlaagd, dan is het zelfs mogelijk om de WOZ-waarden te controleren en verzoek tot terugvordering voor de vijf voorgaande jaren.

Sommige clubs zijn (deels) eigenaar van het complex, andere clubs alleen huurder. Zowel een eigenaar als een gebruiker kan bezwaar indienen, aangezien beide belanghebbende zijn.

Indicaties of redenen om bezwaar te maken

Hieronder staat een aantal voorbeelden waar vaak geen rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van de WOZ-waarde, maar wat wel invloed kan hebben.

 • Er staan foutieve kenmerken in het taxatieverslag, zoals een te hoog oppervlakte.
 • Er is sprake van achterstallig onderhoud of mankementen aan een gebouw. Zowel de restwaarde (bij oudere opstallen) als grondprijs (vanwege beperkte bestemming) wordt vaak te hoog ingeschat.
 • Er is sprake van teruglopend ledenaantal.
 • Als er sprake is van gezamenlijk gebruik mogen de kosten niet aan één gebruiker worden toebedeeld.

Hoe kan ik bezwaar maken?

We hebben een stappenplan samengesteld, dat verenigingen helpt bij het bezwaar maken.

Valkuilen bij bezwaar maken

Bij een bezwaarschrift zal er gekeken worden of de objectgegevens kloppen. Het kan ook zijn dat er onjuiste zaken in het taxatieverslag staan wat er juist voor zorgt dat de waarde stijgt. Bijvoorbeeld wanneer er kunstgras is, maar in de taxatie staat dat het om een grasveld gaat.

Ondersteuning bij bezwaar maken

Hopelijk biedt deze informatie en het stappenplan voldoende informatie om zelf de beoordeling te maken om de WOZ-waarde verder te onderzoeken en mogelijk bezwaar te maken. Het is altijd zinvol om contact op te nemen met de gemeente en te vragen je te laten terugbellen door hun taxateur. Doe dat, zoals in het stappenplan staat, binnen de bezwaartermijn. Voor aanvullende vragen kan je contact opnemen met je verenigingsadviseur.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning Iedere regio heeft haar eigen adviseurs die jouw vereniging kunnen helpen.

 

Achtergrondinformatie

Sportvelden/complexen vallen onder de categorie “incourante objecten”, dit betekent simpel gezegd dat hier geen markt voor is ofwel: er zijn weinig tot geen transacties waar een waarde uit afgeleid kan worden. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de woningmarkt. De waarde wordt daarom bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze waarde komt tot stand door toepassing van landelijk geldende kengetallen voor bouwkosten (ofwel vervangingswaarden) en technische veroudering (bestaande uit een levensduur en restwaarde). Deze kengetallen zijn afgeleid van stichtingskosten van vergelijkbare onroerende zaken die op of rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd.

De bepaling van de functionele veroudering heeft plaatsgevonden aan de hand van vier factoren:

 • Er wordt rekening gehouden met de mate waarin er door economische of maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan het object.
 • Ook wordt rekening gehouden met de gehanteerde bouwwijze. De verandering van bouwwijze is vooral voor oudere objecten van belang. Een gebouw kan doorgaans met moderne bouwmethoden goedkoper worden gebouwd.
 • Voorts wordt rekening gehouden met een belemmering van de gebruiksmogelijkheden. Bij de belemmering van de gebruiksmogelijkheden moet worden gedacht aan een gebrekkige infrastructuur. Vooral het tekort of het overschot aan ruimte is van belang.
 • Tot slot wordt rekening gehouden met de excessieve gebruikskosten. Bij de excessieve gebruikskosten wordt in aanmerking genomen, dat het gebruik van een niet volledig functioneel gebouw hogere kosten dan gebruikelijk met zich meebrengt. Deze kosten mogen alleen in aanmerking worden genomen als er geen subsidies worden ontvangen. Van belang zijn onder andere de meer dan gemiddelde onderhouds-, energie- en stookkosten.

  Handige links

  Laatste nieuws