Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Topsport Talentschool

Topsport vraagt veel tijd vanwege trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door goede begeleiding en extra faciliteiten aan te bieden.

Er zijn dertig Topsport Talentscholen in Nederland. Met gemiddeld honderd leerlingen met een KNVB-belofte- of NOC*NSF-status zijn de Topsport Talentscholen de optimale omgeving voor de talentvolle sporter om sport en studie op het hoogste niveau te combineren. Deze scholen zijn verenigd in het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen Stichting LOOT). Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden.

 

Wat biedt een Topsport Talentschool?

Topsport Talentscholen houden rekening met jouw sportieve ambities en zijn in staat om deze ambities optimaal af te stemmen op het onderwijs. Zij leveren hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen waar noodzakelijk ook extra faciliteiten inzetten om dit mogelijk te maken, zoals:

  • een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden
  • (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken
  • uitstel of vermindering van huiswerk
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken
  • gespreid examen over twee schooljaren
  • deskundige topsporttalentbegeleider(s) met korte lijnen naar de sport
  • een team van docenten die ingespeeld zijn op de combinatie van topsport en studie

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor talentvolle sporters met een nationale of internationale beloftestatus. De scholen bieden hulp aan elke sporter met een beloftestatus, afhankelijk van wat je als sporter nodig hebt. Het doel is een duale carrière: dat je goed presteert op school en het hoogst haalbare diploma behaalt én dat samen laat gaan met goede sportprestaties en het ontwikkelen van je sportcarrière.

 

Wat is het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen Stichting LOOT)?

Het Expertisecentrum ondersteunt sinds 1991 alle Topsport Talentscholen in Nederland en beoordeelt onder meer de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. Het Expertisecentrum en de 30 Topsport Talentscholen monitoren, verbeteren en borgen de kwaliteit in een driejarige auditcyclus, inclusief jaarlijkse verantwoording van de onderwijsresultaten en de tevredenheid. Het Expertisecentrum organiseert scholing, studiedagen en netwerkbijeenkomsten voor topsporttalentbegeleiders, -coördinatoren en schoolleiders. Zo kunnen Topsport Talentscholen de kwaliteit van hun begeleiding en maatwerkonderwijs (voortdurend) verbeteren. Meer informatie: www.expertisecentrumvoortgezetonderwijsentopsport.nl of www.evot.nl

 

Hoe combineer ik topsport en studie als een Topsport Talentschool te ver weg is of niet de juiste opleiding biedt?

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters met een KNVB-belofte- of een NOC*NSF-status. Dit is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is, of niet de juiste opleiding biedt. Het Expertisecentrum VO en Topsport ondersteunt naast de Topsport Talentscholen ook reguliere scholen in het voorgezet onderwijs die de combinatie van school en topsport mogelijk willen maken voor talentvolle sporters met een KNVB-belofte- of een NOC*NSF-status.

Je vraagt als talentvolle sporter daarvoor faciliteiten zoals ontheffingen aan bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).

 

Hoe krijg ik een Topsport Talentstatus?

Het verkrijgen van een Topsport Talentstatus verloopt via de sportbond. Dat gebeurt aan de hand van bepaalde criteria die door de bond zijn vastgesteld. De club is verantwoordelijk voor het aanvragen van een talentenstatus van een speler. De bond informeert de BVO’s aan het begin van het nieuwe seizoen om de spelers die in aanmerking te komen voor een status aan de bond door te geven.

Een leerling met een Topsport Talentstatus kan met behulp van deze status onderwijs en topsport combineren aan een Topsport Talentschool of aan een ontheffingsschool. Als leerling kun je een Topsport Talentstatus krijgen vanaf klas 1 (brugklas) in het voorgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo en praktijkonderwijs).

 

Wat zijn de criteria voor het verkrijgen van de Topsport Talentstatus?

De criteria voor een Topsport Talentstatus worden opgesteld door de sportbond op basis van richtlijnen van NOC*NSF. Voor het seizoen 2021/’22 geldt als je bij een BVO speelt of uitkomt in de eerste vier divisies van de landelijk jeugdcompetitie (betreft competities onder 13 t/m onder 21) je een Topsport Talentenstatus kan aanvragen.

Indelingen veld Indelingen veld Klik hier voor de indelingen.

 

Hoe weet ik dat ik een Topsport Talentstatus heb?

De bond bevestigt de aanvragen van de club en stuurt de gegevens van de spelers die een (nationale of internationale) beloftestatus hebben door naar het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen Stichting LOOT). Het Expertisecentrum zorgt ervoor dat de Topsport Talentschool of de ontheffingsschool op de hoogte wordt gebracht van de Topsport Talentstatus.

 

Hoe lang is de Topsport Talentstatus geldig?

De Topsport Talentstatus is één seizoen geldig en moet elk seizoen opnieuw worden aangevraagd.