Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Junioren

De overgang van de pupillen naar de junioren valt samen met de overgang naar de middelbare school, ze maken nieuwe vrienden, en krijgen nieuwe interesses. Een periode vol veranderingen.

Wat betekent het voor hun sport? Stoppen of doorgaan? Over het algemeen zijn jongens en meiden tussen de 13-18 jaar een groep die bij de vereniging extra aandacht verdient. De KNVB helpt je hier graag bij: met werven, binden en behouden.

Uitdagingen vereniging

 • Jongens en meiden starten vanaf 13 jaar minder snel met voetballen. Er is nauwelijks nieuwe aanwas van leden in de junioren leeftijd.
 • Het is lastig om jongeren betrokken te houden bij en te binden aan de club.
 • Er is sprake van een hoge uitstroom in de categorie O15 en O17.
 • Verenigingen hebben een uitdaging om leden te behouden bij de overgang van de junioren naar de senioren.

Beweegredenen

Veel redenen liggen er voor jongeren aan ten grondslag om te blijven voetballen. Daarentegen zien zij ook barrières waardoor zij alsnog besluiten om te stoppen. Dit is vaak een opeenstapeling van redenen. Onderstaande resultaten komen uit KNVB Monitor plezier & tevredenheid (2018) en KNVB Uitstroomonderzoeken.

Redenen om te blijven voetballenRedenen om te stoppen
Plezier in het spel (67%)Blessures
Gezelligheid met en sfeer in het team (64%)Eigen team is niet (meer) leuk
Jezelf ontwikkelen als voetballer (43%)Kwaliteit en betrokkenheid van de trainer
Spelen in een kwalitatief goede competitie (37%)Beleid (oneerlijke team- & competitie indeling)
-Tijd

Stoppen: verschil jongens en meiden

JongensMeiden
Niet meer gemotiveerdNiet meer gemotiveerd
Sport niet meer leukBlessure
Gekozen voor een andere sportGekozen voor een andere sport
BlessureGeen leuke teamgenoten
Teveel aandacht voor hogere teamsSport niet meer leuk

 

Werven, binden en behouden

Er zijn verschillende manieren om jongens en meiden bij de club te verwelkomen, te binden en te behouden.

Werven

 • Met de campagne 'Volg je voeten' ondersteunt de KNVB verenigingen in wervingsactiviteiten en worden ouders op weg geholpen richting de voetbalclubs. Deze campagne is specifiek bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We zien dat jongens gemiddeld op 7,2 jaar starten met voetballen, terwijl meiden gemiddeld met 10,8 jaar starten. Om meiden kennis te laten maken met voetbal, kun je een Vriendinnendag voor meiden tussen de 10 en 15 jaar organiseren. Zo zorg je ervoor dat je ook de oudere meiden bereikt.

Vriendinnendag Vriendinnendag Organiseert jouw vereniging dit jaar een Vriendinnendag? Het is de leukste, simpelste en meest laagdrempelige manier om meer meiden te binden aan de vereniging.

Binden

 • Laat jongeren meepraten en meedenken, zo weet je als bestuur (nog) beter wat er speelt. Er zijn al verenigingen met een jeugdraad, jeugdbestuur en zelfs een jeugd ALV. Ook het houden van 10-minuten gesprekken met junioren teams zorgt ervoor dat je als bestuur en trainer beter inzicht krijgt in wat er leeft en jullie de wensen en behoeftes beter op elkaar kunnen afstemmen.

Jongeren (meer) betrekken bij de vereniging Jongeren (meer) betrekken bij de vereniging Door niet langer over, maar met de jeugd te praten, kom je erachter wat zij belangrijk vinden, zorg je voor verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur en kun je input meenemen in het vormen van (jeugd)beleid.

 • Organiseer een aantal activiteiten die passend zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld de E-Talents Cup: het toernooi dat FIFA19 en voetbal combineert, maar ook een seizoensopeningstoernooi, een winterstop-uitje met het team of een eindeseizoensbbq dragen bij aan de sfeer op de club.

E-Talents Cup E-Talents Cup De E-Talents Cup is het FIFA19 toernooi voor jongeren bij amateurverenigingen. In de kantine spelen zij een 2vs2 FIFA19 Toernooi op de playstation4 en op het veld een FIFA Skill Games toernooi.

 • Jongeren zijn nog volop in ontwikkeling en de puberteit is een periode vol veranderingen. Dat zie je terug in de manier waarop ze voetballen maar ook in de manier waarop ze met elkaar en met de trainer omgaan. Zorg dat je als trainer ook aandacht hebt voor deze emotionele ontwikkeling. De invloed van een trainer is namelijk groot.

Behoud

 • Zorg voor goed opgeleide trainers, bijvoorbeeld door begeleiding vanuit het Hoofd Opleiding, voor alle jeugdteams en creëer daarmee een sterk kader.
 • Maak samen een heldere visie op jeugdvoetbal: wat wil je als vereniging bereiken? Wat bied je elke groep voetballers aan? En wie zijn daarvoor nodig? Een Jeugdvoetbalbeleidsplan brengt het in kaart.
 • Bekijk of je vriendenteams bij elkaar kunt houden. Een van de belangrijkste motivaties van de jongeren om te voetballen is dat ze met hun vrienden dat balletje kunnen trappen. Probeer, bij teams met leden die recreatief voetballen, hier rekening mee te houden bij de teamindeling.
 • Zodra een speler stopt biedt dan een afrondingsgesprek aan waarin hij/zij wordt bedankt voor het lidmaatschap. Zo kun je gemakkelijk achterhalen wat de redenen zijn en wat je als vereniging in de toekomst zou kunnen doen om deze uitstroom te voorkomen.

Wat houdt jongeren bezig?

 

Onder 15

O15-spelers zetten hun eerste stap naar de volwassenheid. Als het gaat om voetbal, doen ze dat met overgave. Ze storten zich op hun posities en taken in het veld, staan open voor samenwerking en worden fysiek sterker. Ze beginnen het veeleisende 11 tegen 11-spel beter te beheersen.

Welke ontwikkeling maken ze door op voetbalgebied?

 • De groeispurt gooit alles in de war. In korte tijd worden ze groter en krachtiger. Deze versnelde lichaamsgroei zorgt ook voor verwarring, omdat ze merken dat ze onhandiger met de bal zijn geworden door de nieuwe lichaamsverhoudingen.
 • Bij de O15-spelers neemt de (reeds aanwezige) kritiek op de eigen prestatie verder toe, alsmede de kritiek op anderen. Ze vertrouwen steeds meer en beter op hun eigen oordeel en mening.
 • Spiegelden spelers zich als O13-speler nog in hoge mate aan idolen aan de top, nu vergelijken ze zich meer realistisch met medespelers. Er ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, ze houden meer rekening met anderen.
 • De toegenomen zelfkritiek en verantwoordelijkheid uiten zich in de toegewijde manier waarop O15-spelers zich storten op de basistaken die behoren bij hun posities in het veld. Taken worden onderling ook beter verdeeld. Twee of drie verdedigers houden zich niet zo vaak meer bezig met dezelfde aanvaller van de tegenpartij.

Wat houdt ze bezig buiten het voetbalveld?

 • Ze zijn vooral geïnteresseerd in wat hun vrienden vinden en doen.
 • Ze zijn zeer beïnvloedbaar voor groepsdruk en onderlinge groepsverbanden.
 • School is de plek waar ze zijn, vrienden ontmoeten en ondertussen leren.
 • Social media gebruiken ze voor contact met vrienden, tijdverdrijf, gaming & het volgen van influencers op bijvoorbeeld YouTube en Instagram.
 • Eigen belang staat voorop en ze komen niet snel in actie voor iets; bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op de vereniging.
 • Merkvoorkeur wordt tot ongeveer het 14e levensjaar opgebouwd, waardoor goede ervaringen bij de vereniging zorgen voor een clubgevoel voor het leven.

Leeftijdspecifieke kenmerken 014 & 015.

 

Onder 17

O17-spelers rijpen stormachtig, fysiek en geestelijk. Met de juiste begeleiding is deze groep in staat om gezamenlijk een resultaat neer te zetten.

Welke ontwikkeling maken ze door op voetbalgebied?

 • Meisjes zijn rond hun vijftiende uitgegroeid, jongens groeien in de lengte nog even door. Ook worden jongens breder, maar niet altijd sterker. Ze ervaren minder controle over hun ledematen. Daarbij puberen ze volop. Ze kunnen lusteloos zijn, onredelijk, humeurig. Wel is voor jongens winnen belangrijker dan ooit. Meisjes kunnen winst en verlies beter relativeren.
 • O17-spelers willen zichzelf bewijzen. Het tempo op het veld ligt plotseling zeer hoog en er wordt overdreven scherp gedekt. De bewijsdrang kan resulteren in onbesuisde slidings, misplaatste trap buitenkantje voet, explosieve reacties op een beslissing van de scheids.
 • O17-spelers wagen zich vaak aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Bij spelers in deze leeftijd is het besef van teamtaken, taken per linie en van elke positie inmiddels op hoofdlijnen aanwezig. Het afstemmen van taken is aan de orde gekomen bij de O15. Nu gaat het erom dat spelers hun handelingen op elkaar afstemmen en dat dit bijdraagt aan het winnen van de wedstrijd.

Wat houdt ze bezig buiten het voetbalveld?

 • Ontwikkelen van de eigen identiteit wordt steeds belangrijker.
 • Was de vriendengroep in O15 nog het belangrijkste, vanaf ongeveer 15 jaar gaan ze zich steeds meer afzetten (van ouders, school, merken) en wordt het vormen van een eigen identiteit belangrijker. 
 • School is nog steeds de plek waar ze zijn, leren en vrienden hebben.
 • Het verkrijgen en verdienen van eigen geld wordt belangrijker. Meer tijd gaat uit naar bijbaantjes.
 • Social media gebruiken ze voor contact met vrienden en tijdverdrijf.

Leeftijdspecifieke kenmerken 016 & 017.

 

Onder 19

O19-spelers zijn fysiek en geestelijk rijp om hun aangeboren talenten, de voetbalvaardigheden die ze zich hebben eigengemaakt én alle lessen die hen tot nu toe zijn aangedragen uit te voeren en in dienst te stellen van het teamresultaat. Ze spelen als team – om te winnen.

Welke ontwikkeling maken ze door op voetbalgebied?

 • Zijn O17 nog jongens, O19 komen op je over als mannen. Ze zijn breder, atletischer en ook geestelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt hun spel ten goede. In kleine ruimtes zijn ze beter bestand tegen druk en ze hebben meer overzicht over het spel.
 • O19-spelers zijn nog geen volleerde voetballers, maar het is nog slechts een kwestie van rijpen. Alles wat hen tot nu toe is aangereikt, moet alleen nog op de juiste plek vallen. De onrust die zo kenmerkend is voor O17-spelers maakt nu plaats voor een meer beheerst optreden. Er ontstaat een zekere zelfcontrole. Gebeurtenissen binnen het team en opstootjes op het veld worden zakelijker benaderd.
 • O19-spelers gaan op niveau het debat met je aan.
 • O19-spelers kiezen tussen uitgaan of op tijd naar bed, tussen voetbal als sociaal gebeuren of als prestatiesport, tussen de O19-2 en O19-1? Kiezen ze voor een selectieteam en belanden ze op de bank?
 • De O19-speler kiest er nu ook voor gericht te trainen op de specifieke taken die bij zijn positie en linie in het veld horen. Hij wordt specialist en gaat alle relevante voetbalhandelingen beheersen die bij zijn positie op het veld horen. Hij beschikt over het vereiste spelinzicht en kan doelgericht communiceren met medespelers. Hij leert in dienst van het team en het doel te spelen.

Wat houdt ze bezig buiten het veld?

 • Eigen identiteit is gevormd.
 • In deze fase staan veranderingen in het leven centraal (nieuwe school / baan). Vrienden zijn belangrijk maar niet meer leidend in beslissingen.
 • Jongeren in deze leeftijdsfase lijken vaak al volwassen, zijn meer en meer een individu maar kunnen nog steeds onvolwassen en vanuit emotie reageren, omdat het laatste stukje van ratio in hun brein nog niet is ontwikkeld.
 • Social media gebruiken ze voor contact met vrienden, tijdverdrijf en kennis van de wereld om hen heen.
 • Er komt meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Leeftijdspecifieke kenmerken 018 & 019

Verschil tussen jongens en meiden

Het Puberbrein

In deze leeftijdsfase vormen jongeren zich voor de rest van hun leven. Jongeren ontwikkelen zich langzaam tot volwassenen en creëren hun eigen identiteit. Ook het puberbrein is nog volop in ontwikkeling en is pas rond het 25e levensjaar volledig ontwikkeld. Hierdoor kunnen jongeren minder goed doel stellen, plannen maken en de gevolgen van hun eigen acties overzien. Ook kunnen ze hun emoties nog niet zo goed reguleren en zijn ze impulsief en experimenteel. Zorg dat je met deze ontwikkeling rekening houdt wanneer je met jongeren communiceert; geef ze afgebakende opdrachten op het veld, zorg voor duidelijke communicatie over de wedstrijden en houd rekening met de (oplaaiende) emoties die in een duel kunnen ontstaan.

Jongens

Vanaf 13 jaar komen de meeste jongens in de puberteit. Het testosteronniveau van de jongens schiet vaak omhoog en dat zorgt voor seksuele ontwikkeling, lichamelijke kracht en de neiging om stoere en onverantwoordelijke dingen te doen. De fysieke groei verloopt bij jongens vaak langzamer en onregelmatiger dan bij meiden. Jongens hebben dan ook vaak een groeispurt. Ook reageren ze vaak snel en impulsief, zonder over de gevolgen van hun acties na te denken. Dit komt omdat de hersenen van jongens zich op een andere manier ontwikkelen dan meisjes. Bij prikkels nemen de hersenen het stuur sneller over en kunnen jongens die impulsen minder goed beheersen. Het kan tot na het 20e jaar duren voordat een jongen deze impulsen beter kan beheersen.

Meiden

Vanaf 11 jaar komen de meeste meiden in de puberteit. Ze lopen qua emotionele en cognitieve ontwikkeling voor op jongens van dezelfde leeftijd. Waar bij jongens vaak een groeispurt voorkomt, verloopt de fysieke groei bij meisjes iets geleidelijker. Ook zijn meisjes minder snel en impulsief. De ontwikkeling van de hersenen van meiden verloopt anders, waardoor zij sneller de remming van impulsen ervaren. Zij zullen vaker eerst nadenken voordat ze iets doen. Dat kan leiden tot verstandige keuzes, maar ook tot verwarring, niet kunnen kiezen en het handelen maar aan anderen overlaten. Het bieden van veilige sociale omgeving en het begeleiden in ‘nieuwe’ ervaringen/leren is bij meiden meer van belang dan bij jongens.

Laatste nieuws