Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voetbal op de bestuurstafel

Bij het besturen van een voetbalvereniging komt veel meer kijken dan voetbal alleen. Als bestuur heb je ook te maken met de accommodatie, financiën, vrijwilligersbeleid, ledenwerving en -behoud en nog vele andere zaken. Hoe zorg je er als bestuur voor dat je het voetbal, de kerntaak van een vereniging, dan niet uit het oog verliest?

We weten dat bij veel voetbalverenigingen vooral goede randvoorwaarden organiseren op de agenda staat, terwijl datgene waar het werkelijk om draait, het voetballen zelf, tijdens bestuursvergaderingen niet of slechts mondjesmaat ter tafel komt. Wat ons betreft een gemiste kans.

Voetbalbestuurders hebben van hun leden de verantwoordelijkheid gekregen het voetballen optimaal te faciliteren, dus juist voetballen is een belangrijk agendapunt. Het vertrekpunt is wat de vereniging de voetballers wenst te bieden. Ieder besluit zou een positief effect moeten hebben op de voetballer en zijn/haar spelplezier. Uitgangspunt voor iedere afzonderlijke portefeuillehouder in het bestuur, is dat het beleidsgebied waar hij/zij verantwoordelijk voor is, in dienst staat van het voetballen en overeenkomstig is met de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van de vereniging.

Om voetballen ook daadwerkelijk een prominente plek te geven op de bestuurstafel is het zinvol om een bestuurslid voetbaltechnische zaken (VTZ) te benoemen.

Als bestuurslid wil je voorkomen dat je in de uitvoering terecht komt. Op de werkvloer binnen de voetbalvereniging kan een Hoofd Opleiding (ook wel Technisch Jeugd Coördinator) de spin in het web zijn, die trainers in de praktijk ondersteuning biedt en het opgestelde voetbalbeleid bewaakt. Dit in samenspraak met het bestuurslid VTZ die weer de link is naar het bestuur. Zo zorg je ervoor dat iedereen binnen de vereniging, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jong en oud, met plezier voetbalt en blijft voetballen. Bij VV Hooglanderveen gaan voetbal en bestuur al hand in hand.

Voetbal en bestuur gaan hand in hand bij VV Hooglanderveen Voetbal en bestuur gaan hand in hand bij VV Hooglanderveen Door een bestuurslid voetbalzaken te benoemen, verliest het bestuur van VV Hooglanderveen het voetbal niet uit het oog.

Een hoofd (jeugd) opleiding binnen de vereniging

Kinderen die met plezier voetballen, daar draait het allemaal om bij de jeugdafdeling van een voetbalvereniging. Met de juiste begeleiding leren kinderen met nog meer plezier voetballen en om goede begeleiding van de kinderen te garanderen, hebben ook de trainers ondersteuning nodig binnen de club en op het veld. Een Hoofd Opleiding (HO) kan hierin een grote en belangrijke rol spelen, zowel bij grote als bij kleine verenigingen.

Een Hoofd (Jeugd) Opleiding binnen de vereniging Een Hoofd (Jeugd) Opleiding binnen de vereniging Wat is de positionering van de Hoofd Opleiding binnen de vereniging? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij? Je leest het hier.

Positioneren meiden- en vrouwenvoetbal

Bestuurders spelen ook een belangrijke rol bij de positionering van vrouwen(voetbal) binnen de vereniging. Wanneer je als bestuur aandacht geeft aan het onderwerp, kun je dit proces zelfs versnellen.

Positioneren meiden- en vrouwenvoetbal Positioneren meiden- en vrouwenvoetbal Lees hier meer over het positioneren van meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging.

Gemengd voetbal en Gelijke kansen

Gemengd voetbal en Gelijke kansen Gemengd voetbal en Gelijke kansen Hoe kun je jeugdvoetbal aanbieden waarbinnen meiden en jongens voetballen in een veilige omgeving en met plezier leren voetballen? Waarbij de kansen en het aanbod voor jongens en meiden gelijk aan elkaar zijn. Dat is voor veel verenigingen een belangrijke vraag. Mogelijk oplossingen hiervoor om deze situatie te bereiken zijn de principes van Gemengd voetbal en Gelijke kansen.

Laatste nieuws