Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

v.v. Dwingeloo verduurzaamt accommodatie met behulp van BOSA-regeling

KNVB Media
KNVB Media
17 februari 2020, 15:48

v.v. Dwingeloo renoveerde onder meer het bestaande kleedkamergebouw inclusief bestuurskamer en voorzag dit van nieuwe duurzame technische installaties. - Foto: KNVB Media

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij v.v. Dwingeloo. In de afgelopen vier jaar werden onder meer zonnepanelen aangelegd en LED verlichting aangeschaft, zijn er twee nieuwe kleedkamers gebouwd en werd het bestaande kleedkamergebouw inclusief bestuurskamer gerenoveerd en voorzien van nieuwe duurzame technische installaties. De investeringen in deze maatregelen waren onder meer mogelijk doordat de club gebruikmaakte van de BOSA-regeling, waarmee investeringen in de accommodatie deels worden gesubsidieerd.

Al in 2016 stelde v.v. Dwingeloo een beleid- en ontwikkelplan op, met als één van de drie pijlers een duurzame en hoogwaardige sportaccommodatie. Er werd in 2017 begonnen met de aanleg van 60 zonnepanelen op het tribune-/kleedkamergebouw en de aanschaf van LED verlichting. Destijds bestond de BOSA-regeling nog niet, maar via andere subsidies en acties werd een deel van de kosten toch vergoed.

Toen in 2018 de subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' werd aangekondigd, ging v.v. Dwingeloo meteen over tot actie. “We hadden al plannen om twee nieuwe kleedkamers te bouwen en ons huidige kleedkamergebouw te renoveren. Dankzij de BOSA-regeling konden we een deel van deze investering terugverdienen. Het ging om veel geld, daarom zijn we er serieus mee aan de slag gegaan”, legt penningmeester Albert Nijstad van v.v. Dwingeloo uit.

Goed plan opstellen

De BOSA-regeling kan gebruikt worden door sportorganisaties op het moment dat zij investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. De subsidie bedraagt 20 procent van de totale investering bij reguliere investeringen in de accommodatie en zelfs 30 procent voor duurzame investeringen in de accommodatie, waarbij een minimaal subsidiebedrag geldt van 5.000 euro. De totale investering moet dus minimaal 25.000 euro omvatten om voor de BOSA-regeling in aanmerking te komen.

De BOSA-regeling heeft ons erg geholpen de doelstellingen uit ons beleidsplan te realiseren

v.v. Dwingeloo voldeed aan alle voorwaarden. Er werd voorafgaand aan de aanvraag advies ingewonnen bij allerlei instanties in de regio en Nijstad deed zelf ook het nodige onderzoek. “Het is heel belangrijk een goed plan te hebben, waarin staat welke maatregelen je als vereniging wilt nemen. Je kunt bijvoorbeeld al leveranciers zoeken en offertes aanvragen, zodat je een goed beeld hebt van de kosten. Dat is ook noodzakelijk voor het indienen van de aanvraag. Het is bovendien mogelijk een voorschot te ontvangen, waardoor het iets eenvoudiger te starten met de werkzaamheden.”

In 2019 kon, bij aanvragen boven de 25.000 euro, gedurende de bouw een volledig voorschot worden verstrekt. Voor 2020 is dat teruggebracht naar 80 procent. De resterende 20 procent komt achteraf beschikbaar op basis van afrekening.

Stap voor stap meegenomen

v.v. Dwingeloo diende meteen op het moment dat de subsidieregeling open ging op 1 januari 2019 de aanvraag in voor de nieuwbouw en verbouw van kleedkamers en renovatie van de bestuurskamer. Het totale bedrag van de aanvraag bedroeg 266.000 euro. “Er komen redelijk veel administratieve taken bij kijken, maar het indienen van een aanvraag is vrij eenvoudig. Het is met name belangrijk vooraf alles goed in kaart te hebben. Je wordt online stap voor stap meegenomen bij je aanvraag. Er is nog veel onbekendheid bij andere verenigingen over het proces, maar ik zou iedereen aanraden zich hierin te verdiepen”, stelt Nijstad.

Dankzij de subsidie kon v.v. Dwingeloo onder meer het kleedkamergebouw renoveren en voorzien van nieuwe duurzame technische installaties — Foto: v.v. Dwingeloo

Voorbeeldrol

Vanwege de vele inspanningen op het gebied van duurzaamheid heeft v.v. Dwingeloo inmiddels een voorbeeldrol in de regio. Nijstad en zijn medebestuursleden geven regelmatig voorlichting aan andere verenigingen. “Wij hebben diverse clubs op bezoek gehad. We helpen graag, want een besparing van 20 procent op investeringen kan een groot verschil maken. Het advies dat wij vaak geven is om meerdere activiteiten of investeringen in één aanvraag bij elkaar op te tellen. Naast de bouw, verbouw en renovatie van sportaccommodaties, komen ook veel investeringen in onderhoud en materiaal in aanmerking, zoals de aanschaf van ballen, doelen en kleding. Op die manier is het eenvoudiger aan de minimale investering van 25.000 euro te voldoen.”

Nijstad is blij met de subsidieregeling en de aandacht voor duurzaamheid in de sport. “Er is veel mogelijk met de BOSA-regeling. Het heeft ons erg geholpen verdere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en de doelstellingen uit ons beleidsplan te realiseren.”

Expertise binnen vereniging

Wil jij met je vereniging ook aan de slag met duurzaamheid en de mogelijkheden voor de BOSA-regeling onderzoeken? Je kunt als bestuur binnen de vereniging inventariseren welke mensen expertise hebben op dit gebied. Zij kunnen het onderwerp dan oppakken, uitzoeken en ook uitvoeren. Ook de KNVB kan je op dit gebied helpen met De Groene Club, een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen.

De Groene Club De Groene Club Wil je aan de slag met duurzaamheid en de BOSA-regeling? De KNVB kan je hierbij helpen.

Subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties: dit verandert er in 2020 Subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties: dit verandert er in 2020 Ook in 2020 is er weer een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen