Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Hoofd Opleiding bij de club, een mooie uitdaging

Je wilt de trainers van jouw vereniging verder helpen, de spelers en speelsters met plezier verder helpen ontwikkelen en op beleidsmatig niveau meedenken over het voetbaltechnische beleid. Als je op deze manier je steentje wil bijdragen bij jouw vereniging, is Hoofd Opleiding de rol die bij jou past. Er is een wereld te ontdekken, maar hoe pak je het aan en wat ga je doen?

Als Hoofd Opleiding (HO) sta je voor een mooie uitdaging. Samen met de jeugdafdeling draag je bij aan het plezier en de ontwikkeling van alle jeugdvoetballers én diverse groepen jeugdkaderleden. Als HO kun je al je ervaring in het voetballen, je ideeën over het begeleiden en opleiden van jeugdvoetballers en jeugdkader, je visie op wat er beleidsmatig moet worden vastgelegd en je idee ten aanzien de organisatie van een jeugdopleiding delen met anderen en ontwikkelen.

De HO heeft een grote bijdrage aan het plezier en de ontwikkeling van kinderen en kaderleden. Richting de jeugdvoetballers is deze bijdrage indirect, maar de HO heeft direct invloed op alle andere betrokkenen zoals jeugdtrainers, jeugdcoaches/-leiders, leeftijdscoördinatoren, scouts, leden van de technische commissie, ouders en het bestuurslid jeugdvoetbal. Het omzetten van al die gezamenlijke kennis en ervaringen in jeugdvoetbal- en kaderbeleid is leerzaam en de bijdrage die je hiermee aan de verenging levert, is zowel voor jezelf als voor de vereniging van onschatbare waarde.

Binnen de rol van een HO kun je drie kerntaken onderscheiden:

1. (Door)ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid

Een HO ontwikkelt samen met de voetbaltechnische commissie en/of jeugdcommissie/ jeugdbestuur/bestuur het voetbaltechnisch beleid (door). Dit betekent in de praktijk:

Analyseren van de jeugdopleiding: Binnen de vereniging het gesprek voeren over de sterke punten, de ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen die van invloed zijn op de kwaliteit van jeugdopleiding.

Keuzes maken: Uit de analyse van de jeugdopleiding komen waarschijnlijk een aantal ontwikkelpunten naar voren die de kwaliteit van de jeugdopleiding ten goede komen. Het ene ontwikkelpunt zal daarin wellicht gemakkelijker, sneller en belangrijker zijn dan het andere. Goed dus om keuzes te maken en te bepalen welke ontwikkelpunten wanneer opgepakt gaan worden. Hierdoor ontstaat een planning voor het komende seizoen, maar ook voor de seizoenen daarna.

Beleid (door)ontwikkelen: Om per ontwikkelpunt een positieve ontwikkeling op gang te brengen is het aan te raden samen te bepalen wat het ontwikkelpunt voor de jeugdopleiding moet opleveren, hoe dat ingevuld kan worden en de uitkomst daarvan vast te leggen.

Een Hoofd (Jeugd) Opleiding binnen de vereniging Een Hoofd (Jeugd) Opleiding binnen de vereniging Met de juiste begeleiding leren kinderen met nog meer plezier voetballen en om goede begeleiding van de kinderen te garanderen, hebben ook de trainers ondersteuning nodig binnen de club en op het veld. Een Hoofd Opleiding (HO) kan hierin een grote en belangrijke rol spelen, zowel bij grote als bij kleine verenigingen. Wat is de positionering van de Hoofd Opleiding binnen de vereniging? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij?

2. Uitvoeren jeugdvoetbalbeleid

De HO geeft leiding aan het uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleid, zoals vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan. De HO richt zich daarbij vooral op het in de praktijk optimaal (leren) uitvoeren van dat beleid door alle betrokken jeugdkaderleden. Voorbeelden daarvan zijn: het indelen van teams, de speelwijze, de visie op leren vullen, het vertalen daarvan naar wedstrijden en trainingen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Dit betekent in de praktijk:

Implementeren: Nadat het (door)ontwikkelde beleid is vastgesteld, is de uitdaging dat beleid in de praktijk optimaal uitgevoerd te krijgen door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten, scholingen en individuele begeleiding te organiseren.

Monitoren: De uitvoering in dagelijkse praktijk volgen is noodzakelijk om beeld te krijgen en te houden van die praktijk en het effect daarvan. De input die daardoor verkregen wordt kan direct ingezet worden om bij te sturen, maar kan ook nuttig zijn bij het evalueren.

Evalueren: Na de periode van implementeren en monitoren is evalueren van het resultaat en het proces van belang. De HO stelt samen met bijvoorbeeld de technische commissie vast wat het resultaat van het implementeren is, waar men tevreden over is en wat nog aandacht vraagt. Op basis van die vaststelling kan vervolgens bepaald worden hoe daar verder invulling aangegeven kan worden. Dat resultaat en het vervolg daarop kan vervolgens met het bestuur gedeeld worden.      

3. Ontwikkelen jeugdkader

Een belangrijke rol van een HO is ook het op weg helpen en verder ontwikkelen van het kader (trainers - beginnend en ervaren, coaches, leiders, leeftijdscoördinatoren en scouts) en daarmee bij te dragen aan het plezier, de voldoening, de ontwikkeling, de continuïteit van datzelfde kader. Dit heeft direct een belangrijke invloed op het werven en behouden van (nieuw) kader. In het verlengde daarvan komt deze kerntaak direct ten goede aan de kwaliteit van de verschillende activiteiten die jeugdvoetballers aangeboden krijgen.

Begeleiden van trainers: Ook bij jouw vereniging zeer welkom Begeleiden van trainers: Ook bij jouw vereniging zeer welkom Nu de versoepelingen verder kunnen worden doorgevoerd, kan de Hoofd Opleiding weer intensief aan de slag met het belangrijkste onderdeel van zijn dagelijks werk: het intern opleiden en begeleiden van de trainer-coach. Kijk hier voor een video hierover bij RKSVN Neer.

Opleidingen voor de Hoofd Opleiding

Wil je je als Hoofd Opleiding verder ontwikkelen, volg dan een HO-opleiding. Voor elke vereniging, groot of klein, is er een passende opleiding. Pak deze kans!

Opleidingen tot Hoofd Opleiding Opleidingen tot Hoofd Opleiding Klik hier voor meer informatie over de verschillende opleidingen tot Hoofd Opleiding.

Ondersteuning

Als (nieuwe) HO werk je in een breed speelveld. Zoek je hiervoor informatie, tips of ondersteuning? Op voetbaltechnisch gebied heeft de KNVB experts in dienst die een club kunnen helpen om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen. Neem daarvoor contact op met de Medewerker Voetbalontwikkeling in jouw regio. Ook op KNVB Assist Trainer & Hoofd Opleiding vind je bij ‘Ontwikkel je Club’ informatie en diverse ontwikkelprogramma’s.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning De KNVB is er voor de clubs. Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt. Klik hier voor ondersteuning in jouw regio.