Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Wet- en regelgeving

Wetten en regels zijn zaken waar je als vereniging niet dagelijks mee bezig bent. Maar als het bijvoorbeeld gaat over (nieuw)bouw van de accommodatie of privatisering is het wel belangrijk te weten wat de wet- en regelgeving erover zegt.

Wettelijke kaders voor (nieuw)bouw accommodatie

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen

In de brochure 'Van idee naar werkelijkheid' staat meer informatie over alle normen, richtlijnen en wettelijke kaders. Daarnaast bevat de brochure belangrijke informatie en tips over bouw en nieuwbouw van accommodaties en alles wat daarbij komt kijken.

WOZ/OZB

WOZ/OZB WOZ/OZB Bekijk meer informatie over het controleren van de WOZ-waarde.

Eigendom en gebruik sportaccommodaties

Eigendom en gebruik sportaccommodaties Eigendom en gebruik sportaccommodaties Voor een sportvereniging is het van groot belang om de eigendomspositie en het gebruik van het sportvastgoed schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.

Privatisering

Privatisering Privatisering Elke voetbalvereniging kan ermee te maken krijgen of is er in het verleden al eens mee in aanraking gekomen: privatisering. Het gedeeltelijk of geheel overdragen van taken en verantwoordelijkheden.

Eén tweetje Eén tweetje Doorpraten over dit onderwerp met andere verenigingen? Ga nu naar de community Eén tweetje en meld je aan!

Laatste nieuws