Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Privatisering

Elke voetbalvereniging kan ermee te maken krijgen of is er in het verleden al eens mee in aanraking gekomen: privatisering. Het gedeeltelijk of geheel overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Deze kunnen door de gemeente overgedragen worden aan een sportvereniging of een private organisatie die deze onderhoudstaken en verantwoordelijkheden op zich neemt. 

Het is zaak dat de gemeente de juiste voorwaarden beschikbaar stelt voor de uitvoering van het bouwkundig, technisch en/of cultuurtechnisch onderhoud. Financiën spelen hierbij een belangrijke rol, want onderhoud, dus ook geprivatiseerd onderhoud, kost geld. Maar het gaat om meer vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan: Welke taken kan een gemeente overdragen? Welke organisatievormen bestaan er? Welke stappen moet een vereniging doorlopen? Hoe kan je als vereniging invloed uitoefenen op het proces? Welke ervaringen met privatisering zijn er elders in het land?

Drie vormen van privatisering

Er zijn in de regel drie vormen van privatisering waarmee een voetbalvereniging te maken kan krijgen:

 • De vereniging wordt verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud;
 • Een beheerorganisatie met alleen vrijwilligers wordt verantwoordelijk;
 • Een beheerorganisatie met beroepskrachten wordt verantwoordelijk.

Kennissessie Privatisering tijdens KNVB KennisAvond bij HZVV.

Stappenplan

Op basis van onderzoeken naar ervaringen met de effecten van privatisering, kan het privatiseringsproces opgedeeld worden in stappen. Overigens is het mogelijk om gelijktijdig aan een aantal fases te werken. Wel moet er dan per fase een overeenstemming zijn bereikt voordat besluiten over de volgende fase worden genomen.

Dit zijn de stappen:

 • initiatief en voorbereiding;
 • kwaliteitsonderzoek en meerjarenonderhoudsprogramma;
 • inventarisatie van alle onderhoudstaken en bijbehorende kosten;
 • organisatie en beheervormen;
 • berekenen financiële gevolgen;
 • besluitvorming;
 • contractvorming;
 • uitvoering;
 • evaluatie

Tips voor privatisering

Krijgt jouw club te maken met privatisering? Dan benadrukt de KNVB niet blind te staren op de korte termijnsuccessen. Bij de overgang krijgt het complex vaak een opknapbeurt, en in de eerste jaren loopt het doorgaans inderdaad zoals de partijen het hebben bedacht.

Staar je niet blind op korte termijnsuccessen

Er zijn echter genoeg voorbeelden van verenigingen die in eerste instantie heel tevreden waren, maar waar na ongeveer twaalf jaar de beschikbare middelen ontoereikend bleken te zijn. Daarnaast is het aan te raden om een werkgroep binnen te vereniging aan te stellen.

En, neem de tijd. Een privatiseringsvraagstuk is een keuze die gemeente en verenigingen maken voor de lange termijn. Voor beide partijen is privatisering een eenmalige gebeurtenis waarmee de betrokkenen meestal niet veel ervaring hebben. Een besluit over privatisering en de uitvoering is dus gebaat bij een degelijke aanpak, waarin alle aspecten goed zijn uitgezocht.

De KNVB kan clubs dusdanig begeleiden bij het privatiseringsproces, dat er een win-winsituatie ontstaat. Neem hiervoor contact op met de verenigingsadviseur.

Downloads