Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Criminele ondermijning

Ondermijning binnen onze samenleving wordt een steeds groter probleem. Bij het begrip ‘ondermijning’ kan worden gedacht aan woorden als: aantasten, beschadigen, morrelen aan, ondergraven en verzwakken. Ook het voetbal wordt door criminelen ondermijnd en daarmee de maatschappelijke kracht van voetbal. Daar maakt de KNVB zich zorgen over en we nemen dergelijke signalen dan ook serieus. Het voetbal kan niet zonder sponsoring, maar het kan voor bestuurders lastig zijn te doorgronden wie je uiteindelijk voor je hebt als potentiële sponsor of investeerder. Hoe kunnen verenigingen en leden bewust worden van de risico’s rondom sponsoring en investeringen?

Welke acties kun je als club zelf ondernemen als je twijfelt aan de integriteit van een sponsor of investeerder?

 • Maak binnen je vereniging bespreekbaar hoe om te gaan met sponsors of investeerders; maak er eventueel beleid op door leden via een algemene ledenvergadering of interne (digitale) communicatie regelmatig bij te praten over de ontwikkelingen binnen dit onderwerp;
 • Ga het gesprek aan met mogelijke sponsors of investeerders. Kijk hierbij naar motivatie, gedrag en achtergrond van de sponsor of investeerder. Is het diegene bijvoorbeeld louter te doen om (het aantrekken van enkele spelers voor) het eerste elftal van je vereniging? Dan kan dat een reden zijn om waakzaam te zijn. Laat je indien nodig bijstaan door interne of externe experts;
 • Maak het thema veilige sportomgeving onderdeel van je verenigingsbeleid en stel vertrouwenspersonen aan binnen de vereniging. En besteed daarbij aandacht aan de cultuur, normen en waarden die centraal staan binnen je vereniging. Wat vinden wij toelaatbaar gedrag en hoe zorgen we voor een plezierige en veilige sportomgeving voor onze leden;
 • Vraag bij mogelijke sponsors of investeerders om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Bouw een relatie en goede vertrouwenssfeer op met onder andere je gemeente en andere voetbalclubs in je omgeving om het gesprek hierover aan te gaan;
 • De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD zijn op het terrein van veiligheid en ondermijning de professionals. Samenwerking op lokaal niveau met deze partners, en bij voorkeur ook de gemeente, kan bijdragen aan de voorkoming van criminele ondermijning bij sportverenigingen;
 • Neem bij twijfel of vragen contact op met je Verenigingsadviseur. Zo kent de Verenigingsadviseur het lokale Sportakkoord, waaruit wellicht een Procesbegeleider kan worden aangeboden die een bestuur bewust kan maken van haar taken en rollen als het gaat om de identiteit van - en de gewenste waarden en normen binnen de vereniging. Dikwijls gebeurt dit een fase daarna in ‘spiegelsessies’ met leden, commissieleden, overige vrijwilligers en ouders;
 • Zie hier een link naar informatie van NOC*NSF over criminele inmenging in de sport, waaronder een handzame e-learning;
 • Vind hier informatie over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen die in 2021 ingaat;
 • Zijn de huidige statuten van de vereniging verouderd? Bekijk de KNVB modelstatuten met informatie om verenigingen te helpen bij het opstellen of wijzigen van hun statuten.

Wat doet de KNVB om ondermijning in het voetbal tegen te gaan?

 • Er zijn recent verschillende onderzoeken geweest naar het thema ondermijning in het amateurvoetbal. De KNVB is voorstander (geweest) en ondersteunt onderzoek naar de aard en omvang van criminele inmenging binnen de sportwereld;
 • Samen met de overheid, voetbalpartners, onderzoeksinstellingen, verenigingen, politiek en autoriteiten willen wij constructief werken aan een veilige en plezierige voetbalomgeving, waarbinnen iedereen vanuit zijn en haar verantwoordelijkheden een bijdrage kan leveren aan de oplossing om criminelen te weren uit de sportwereld;
 • In de Tweede Kamer is in november 2020 een motie aangenomen die de overheid vraagt nader onderzoek te doen en aandacht te besteden aan voorlichting. De KNVB ondersteunt dit initiatief;
 • Integriteit staat bij de KNVB hoog op de agenda. Clubs mogen niet de dupe worden van criminele invloeden in het voetbal; we willen helpen ze bewust te maken van risico’s en dreigingen rondom sponsoring. We beseffen dat het moeilijk kan zijn om te achterhalen waar het geld van een investeerder vandaan komt. Op verzoek van partners levert de KNVB haar maximale bijdrage;
 • We staan nu op een belangrijk kantelpunt. Een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is noodzakelijk, zodat de politiek samen met experts en onderzoekers bespreekt wat er nodig is om criminele ondermijning in de sport echt tegen te kunnen gaan;
 • De KNVB neemt haar verantwoordelijkheid, maar is een sportbond met beperkte bevoegdheden op dit specifieke gebied. De KNVB is geen opsporingsinstantie. Daarom is samenwerking en informatie-uitwisseling met gemeentes, sportwereld, politie en Belastingdienst cruciaal om criminele invloeden buiten de deur te houden. We werken graag samen met de instanties die beschikken over de juiste bevoegdheden en mandaat;
 • Daarnaast roept de KNVB op om op lokaal niveau ondermijning bij amateurverenigingen binnen gemeentelijke sportakkoorden op de agenda te zetten. Met name gericht op voorlichting, preventie en samenwerking;
 • De KNVB werkt in de strijd tegen ondermijning in de sportwereld samen met onder meer sportkoepel NOC*NSF, onder andere resulterend in een e-learning.