Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Aanpak risicoverenigingen

De voetballers, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het voetbal willen allemaal deel uit maken van een zo veilig mogelijk sportomgeving. Om deze aantrekkelijke voetbalcultuur te realiseren, vragen verenigingen van de KNVB om die elementen aan te pakken die haaks staan op dit principe. Hiertoe is de aanpak risicoverenigingen ontwikkeld.

De aanpak van deze zogenoemde risicoverenigingen is erop gericht om clubs (weer) een veilig plek te laten zijn voor iedereen die geniet van het voetbal. De KNVB geeft hier prioriteit aan. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat clubs door de hulp van de KNVB en hun de eigen inzet weer zijn opgebloeid. Helaas is er ook afscheid genomen van een selecte groep teams of clubs waarbij de geboden hulp niet het gewenste effect bleek te hebben.

Samen wanordelijkheden aanpakken

Het monitoren van signalen en gebeurtenissen op en rond de voetbalvelden is erg belangrijk in het traject om wanordelijkheden aan te pakken. Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen, is er het Meldpunt wanordelijkheden.

Bij een opeenstapeling van negatieve signalen zal de KNVB het gesprek aangaan met de betreffende vereniging om er samen voor te zorgen dat de kern van de eventuele problemen wordt aangepakt. De KNVB ondersteunt clubs hierin op een praktische manier, met als uitgangspunt dat maatwerk vereist is voor elke vereniging. Wanneer de cultuur binnen een club dusdanig is aangetast dat verbetering niet meer mogelijk is, is het opzeggen van het lidmaatschap van de KNVB in de laatste fase van het traject een van de opties.

Tips voor een veilige vereniging Tips voor een veilige vereniging Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het als club aan te raden om actief aan de slag te gaan om een zo veilig mogelijk sportklimaat te creëren. En mocht er toch wat gebeuren, dan zijn er altijd oplossing. Meldpunt wanordelijkheden Meldpunt wanordelijkheden Het is belangrijk in gesprek te blijven met andere verenigingen. Het is immers van ieders belang om kwesties uit praten om in de toekomst het contact beter te laten verlopen. Tevens is het belangrijk om eventuele incidenten of wanordelijkheden te melden. Fases van het risicoaanpaktraject Fases van het risicoaanpaktraject Het traject van het vervolgproces van de risicoaanpak heeft drie fases. Het gaat hierbij om het monitoren, het duiden en het sturen/straffen. Hier worden de verschillende fases toegelicht.

Laatste nieuws