Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Aanpak Halt en KNVB

Iedere vereniging kent spelers die door allerlei omstandigheden of achterliggende problematiek moeilijk te handhaven zijn in het elftal en/of de sfeer negatief beïnvloeden. Het is belangrijk om dit soort problemen tijdig te signaleren, zodat de jongere de juiste hulp en ondersteuning krijgt en de sfeer op de vereniging positief blijft.

Halt en de KNVB bieden instrumenten en trainingen aan om clubs hierbij te ondersteunen. Denk aan mogelijkheden als:

 • Veiligheidsanalyses, advies en tips;
 • Gedragsinterventies (ART, groepsaanpak, Herstel- en bemiddelingstrajecten)

Veiligheidsanalyse, advies en tips

Halt kijkt – samen met jeugdspelers, ouders, vrijwilligers, bestuur en externe partners zoals gemeente, politie en onderwijs - hoe het staat met de veiligheid in en rond een club: wat gaat goed en wat kan beter? In themabijeenkomsten en op wedstrijd- en trainingsdagen praten we met elkaar over voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie. Zo wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid. De resultaten van de analyse geven inzicht in de veiligheidssituatie en -beleving binnen de vereniging. Aansluitend geeft Halt advies hoe de veiligheid bevorderd kan worden, met concrete tips voor aanvullende activiteiten die de vereniging, samen met lokale partners en Halt, kan inzetten.

Gedragsinterventies

 • Agressie Regulatie Training (ART)
  Halt gaat aan de slag met jongeren die zich grensoverschrijdend en/of agressief gedragen. De ART- training bestaat uit een combinatie van oefeningen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de eigen boosheid en agressie, en het oefenen van vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. De ART-training bieden we individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.
 • Groepsaanpak
  Deze interventie richt zich specifiek op groepen. De aanpak is zeer geschikt voor teams die grensoverschrijdend gedrag vertonen.
 • Herstel- en bemiddelingstrajecten
  Betrokkenen bij een incident op of rond het voetbalveld  (voetballers, teams, coaches, eventueel ouders) worden bij elkaar gebracht. Zij wisselen gedachten en gevoelens uit over wat er gebeurd is. Hierdoor krijgen zij vaak meer begrip voor elkaar. Vervolgens kunnen verontschuldigingen aangeboden worden en afspraken gemaakt over het herstellen van de emotionele en/of fysieke schade.
 • Trainingen sport en Gedrag
  Een voetballer die op of rond het voetbalveld iemand slaat, duwt, bespuugt of uitscheldt, kan via het tuchtrecht uitgesloten worden van deelname aan een aantal wedstrijden. Halt voert - in opdracht van de KNVB - als tuchtmaatregel de trainingen Sport en Gedrag uit als jonge voetballers een overtreding op of rond het voetbalveld hebben begaan.

Training Sport en Gedrag Training Sport en Gedrag Sinds januari 2016 krijgen zich misdragende junioren te maken met de training Sport & Gedrag. Deze training wordt als pedagogische element toegevoegd aan de tuchtrechtelijke straf.

Signaleren en informeren

Halt biedt instrumenten, trainingen en ondersteuning aan voor clubs die kampen met jonge voetballers met achterliggende problemen. Hoe kunnen zij dit signaleren en welke stappen kunnen ondernomen worden?

Meer informatie

De KNVB (verenigingsadviseurs en procesbegeleiders), voetbalclubs, gemeenten en andere organisaties kunnen met vragen en ondersteuningsverzoeken terecht bij Halt. Vragen kunnen soms snel telefonisch beantwoord worden of er kan een bespreking of vervolgtraject nodig zijn. Het is ook mogelijk dat door Halt direct actie wordt ondernomen. Meer weten over hoe je meer sportveiligheid kunt creëren op de club? Bekijk dan het e-book 'Samen werken aan sportveiligheid'.

Halt Halt Bekijk de website van Halt voor meer informatie.

Voetballen bij een club

De KNVB is er voor voetballers op het veld, in de zaal en op straat. Voor pupillen, profs en 65-plussers. Voor jongens en voor meisjes.

Laatste nieuws