Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verdieping Gemengd voetbal

Discussies over het nut en de noodzaak van gemengd sporten zijn actueel. Iedere vereniging heeft te maken met teamindeling en selectiebeleid en iedere vereniging gaat hier op haar eigen manier mee om. Het is een moeilijke klus, maar gelukkig gaan steeds meer verenigingen nadenken over gemengd voetbal als onderdeel van en uitgangspunt binnen de jeugdopleiding. Het introduceren en implementeren van gemengd voetbal is namelijk in het belang van alle jeugdspelers.

KNVB | Gemengd Voetbal

Hoe doen andere verenigingen het?

Meerdere verenigingen hebben het gemengde voetbal al omarmd. Bij de ene vereniging bevindt dit zich nog in de opstartende fase, bij de ander is het al volledig geïntegreerd in zowel het beleid van de vereniging als in de uitvoering ervan. Zo ook bij DTS' 35 uit Ede: "Ongeacht leeftijd, niveau en geslacht, het gaat om het voetbal", aldus Linda Helbling, trainer van Vrouwen 1. "Als je dat centraal stelt, kun je daar denk ik heel veel uithalen."

KNVB | Gemengd Voetbal – hoe doen andere verenigingen het?

Terug naar die actuele discussies over gemengd voetballen. Bij voetbalverenigingen leven verschillende aannames over gemengd voetballen in de jeugd. Zo wordt met regelmaat beweerd dat meiden andere drijfveren zouden hebben dan jongens, of dat gemengd voetbal alleen van toegevoegde waarde zou zijn voor talentvolle meiden. Maar is dat zo? Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek wordt antwoord gegeven op deze en meerdere vragen die spelen rond (gemengd) jeugdvoetbal. Voor we naar de onderzoeken gaan, delen we de KNVB-visie op gemengd (jeugd)voetbal.

KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal KNVB staat voor plezier en ontwikkeling in het jeugdvoetbal Hoe kunnen we plezier en ontwikkeling van individuele jeugdvoetballers centraal zetten? Dat is voor veel verenigingen een belangrijke vraag. Ze vragen zich af hoe zij jongens en meiden het best kunnen indelen en willen graag weten wat de visie van de KNVB is op gemengd voetbal. Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Hoe zorg je ervoor dat kinderen samenspelen met teamgenoten met dezelfde leeftijd, ambitie, motivatie en niveau? Om deze factoren te matchen wordt steeds vaker gekozen om gemengd voetbal als uitgangspunt te nemen. Dit draagt positief bij aan de ontwikkeling van zowel jongens als meiden.

Q&A Gemengd jeugdvoetbal Q&A Gemengd jeugdvoetbal Verenigingen die gemengd voetbal willen aanbieden, lopen mogelijk tegen vragen aan. Op deze pagina vind je de antwoorden.

Nu gaan we door naar de verschillende onderzoeken. Hoe ontstaat het hierboven geschetste beeld van meiden en jongens? En wat zijn de gevolgen hiervan? De KNVB wil je in een aantal artikelen meenemen in de beschikbare informatie omtrent (gemengd) jeugdvoetbal, waarop onze visie op (gemengd) jeugdvoetbal is gebaseerd. Er wordt informatie gedeeld vanuit wetenschappelijke achtergronden en ook experts komen aan het woord. Daarnaast valt op deze pagina's meer te lezen over lopende en toekomstige onderzoeken.

Drijfveren

Ieder kind beleeft plezier én ontwikkeling aan voetballen Ieder kind beleeft plezier én ontwikkeling aan voetballen In dit artikel wordt ingegaan op de drijfveren van kinderen om (te beginnen met) voetballen. ‘Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens’ ‘Meiden hebben dezelfde drijfveren als jongens’ Expert Roos Brouwer geeft haar visie op de drijfveren van meiden en jongens om te voetballen.

Gemengd Voetbal stimulans voor voetbalplezier Gemengd Voetbal stimulans voor voetbalplezier Ruben de Kroon onderzocht voor de KNVB de drijfveren van jeugdspelers in een vergelijking tussen kinderen die in gemengde teams spelen en kinderen waarbij de jongens en de meiden strikt gescheiden voetballen.

Stereotype denken

Stereotype denken belemmert de ontwikkeling van voetballende meiden Stereotype denken belemmert de ontwikkeling van voetballende meiden In dit artikel wordt belicht hoe het denken in stereotypen nadelige gevolgen kan hebben voor voetballende meiden. ‘Het gaat om het individu, niet om het geslacht’ ‘Het gaat om het individu, niet om het geslacht’ Hoogleraar Belle Derks ziet dat er in het voetballandschap veel keuzes worden gemaakt op basis van geslacht en niet op basis van individuele kwaliteit. Ze is voorstander van de ontwikkelingen binnen de KNVB rond gemengd voetbal en ziet een verschuiving.

Gemengd voetballen leidt tot inclusiever denken Gemengd voetballen leidt tot inclusiever denken Wat zijn de gevolgen van gemengd voetbal en hoe denken wij over elkaar? Dat is de vraag waarover Hilde Spierings zich boog. Kinderen die gemengd voetbal spelen, denken inderdaad inclusiever en minder in hokjes dan hun leeftijdsgenootjes die gescheiden voetbal spelen.

Accommodatie

Gemengd voetbal en de accommodatie; zo gaan verenigingen ermee om Gemengd voetbal en de accommodatie; zo gaan verenigingen ermee om Clubs ervaren mogelijke uitdagingen wanneer besloten zou worden om gemengd te voetballen. Bijvoorbeeld rond de accommodatie en de kleedruimtes. Een uitdaging waar oplossingen voor zijn.

Groei meiden- en vrouwenvoetbal

Groei meidenvoetbal in cijfers Groei meidenvoetbal in cijfers Uit data-analyses worden in dit artikel de eerste voorzichtige conclusies gedeeld. 'Verschillende oorzaken voor groei' 'Verschillende oorzaken voor groei' Onderzoeker Rutger de Kwaasteniet, verricht promotieonderzoek naar wat deze groei van meiden- en vrouwenvoetbal verklaart. Volgens de expert is de groei van vrouwenvoetbal niet toe te schrijven aan één reden, maar een gevolg van de samenhang van allerlei ontwikkelingen.

Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden

Veelvoorkomende aannames op en rond het voetbalveld

Dit is gemengd voetbal nietDit is gemengd voetbal wél
De KNVB gaat niet over samenstellingen van teams (dat is verenigingsbeleid). Het is dus geen verplichting om gemengde teams samen te stellen.De visie op gemengd voetballen is een advies in relatie tot gemengde teamsamenstellingen en voetballen in gemengde competities.
Het is niet uitgesloten dat er meidencompetities zijn bij pupillen tot en met O12, het is alleen niet het uitgangspunt bij het samenstellen van competities. Het kan wel een uitkomst zijn.De KNVB vormt het competitieaanbod binnen de mogelijkheden van de beschikbare ingeschreven teams. Hierbij staat het organiseren van leuke wedstrijden gedurende de competitie in een veilige omgeving centraal.
De visie op gemengd voetballen is gevormd voor alle jeugdvoetballers, en niet vanuit het uitgangspunt de gemiddeld genomen meer talentvolle of ambitieuze jeugdspelers.Graag zien we alle jeugdteams tot en met O12 in de gemengde jeugdcompetitie spelen. Dit is wat ons betreft een norm die los staat van geslacht, niveau of potentieel talent. Zie ook project Gelijke kansen.
 De visie op gemengd voetballen is gevormd vanuit het oogpunt jeugdvoetballers, jongens en meiden. Iedere jeugdspeler is uniek, drijfveren van jeugdspelers zijn niet afhankelijk van geslacht.
 Vanaf O13 kunnen meidenteams altijd kiezen voor deelname aan de (gemengde) Jeugd Onder competitie of de Meiden competitie.
 Gemengd voetballen mag op alle leeftijden en op alle niveaus binnen het amateurvoetbal.
 Talentvolle en ambitieuze meiden adviseren we om zo lang mogelijk gemengd te voetballen.

Lopende onderzoeken

Een visie wordt gevormd op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Door het verkrijgen van nieuwe informatie, kan een visie dus aan veranderingen onderhevig zijn. De KNVB zal dan ook onderzoek blijven doen naar het thema gemengd voetballen. De wens is om dit te doen binnen de domeinen sociaal/emotioneel/maatschappelijk, voetbalinhoudelijk, psychologisch, cognitief en pedagogisch. De KNVB beschikt over een eigen onderzoeksteam, maar zal het onderzoek altijd doen in samenwerking met gespecialiseerde partijen en bedrijven, waaronder universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus. Momenteel lopen er twee onderzoeken binnen het sociaal/emotioneel/maatschappelijke domein. Beide onderzoeken vinden plaats binnen het (gemengde) jeugdvoetbal. Onderzoek één zal zich richten op de drijfveren van jeugdvoetballers en onderzoek twee zal zich richten op het inclusief denken van jeugdspelers.

Pilot

In West-Nederland heeft in de eerste seizoenshelft van seizoen 2019/'20 een pilot plaatsgevonden in de O9-competities. In West-Nederland bestaat de mogelijkheid om O9-meidenteams in te schrijven voor een specifieke meidencompetitie. Hiervoor waren bij aanvang van de competitie 230 teams ingeschreven. 189 van deze teams zijn niet in de specifieke meidencompetitie gaan spelen, maar in een meer gemengde competitie waarbij het organiseren van leuke wedstrijden met kans op winnen, verliezen en gelijkspelen gedurende de competitie in een veilige omgeving centraal staan. Bij de competitie-indeling is ook rekening gehouden met de teamsamenstellingen binnen deze competitie. In deze competities speelden teams tegen ploegen met dezelfde samenstelling, maar ook tegen teams met een andere samenstelling. De pilot is cijfermatig een groot succes:

  • Er zijn geen klachten binnengekomen van verenigingen
  • Rubriek 4 (wedstrijden die eindigen met 12 of meer doelpunten verschil) is gedaald van 15,5% naar 2,2% bij deze teams.

Daarnaast viel deze pilot samen met een andere pilot: het voetballen in vier fasen, waardoor er vaker wordt heringedeeld en teams dus sneller op het passende niveau en leuke wedstrijden spelen. Doordat de meidenklasse in deze pilot geen gesloten competitie meer was, konden zowel meiden-, jongens- als gemende teams op een meer passend niveau worden ingedeeld. De KNVB trachtte deze pilot ook door te voeren in andere delen van Nederland en met ingang van het seizoen 2020/'21 ook voor de O10-competitie. Naast het cijfermatige gedeelte onderzoekt de KNVB de bevindingen van de speelsters, spelers, ouders en trainers.

Onderzoek gemengde competities en teams Onderzoek gemengde competities en teams Lees hier meer over de uitkomsten van een aantal afgeronde onderzoeken naar gemengde competities en gemengd voetballen.

Advies voor meidenteams om tot gelijkwaardige wedstrijden te komen Advies voor meidenteams om tot gelijkwaardige wedstrijden te komen In het volgende artikel lichten we toe waarom gemengde teams en gemengde competities leiden tot leukere competities en gelijkwaardigere wedstrijden. Daarnaast is er een advies te vinden voor verenigingen die toch graag meidenteams willen inschrijven in de pupillencompetities. Tips voor het inschrijven van meiden voor deze competities staan ook beschreven.

Toekomstige onderzoeken

Zoals beschreven is het interessant om gemengd voetballen vanuit nog veel meer domeinen te onderzoeken. De vragen binnen het voetbalinhoudelijke domein staan op dit moment hoog op de agenda. Ook zal de KNVB bekijken hoe, wanneer en met welke partijen de onderzoeken in de andere domeinen kunnen worden vormgegeven.

Eerder verschenen artikelen

Van gescheiden wereld naar gemengd voetbal bij SV Overbos Van gescheiden wereld naar gemengd voetbal bij SV Overbos Meiden en vrouwenvoetbal is stevig verankerd bij SV Overbos. Dit was vroeger een min of meer gescheiden wereld, maar SV Overbos kiest nadrukkelijk voor samenwerking. Een van de coördinatoren bij SV Overbos is Hennie Metske. Zij zorgde er afgelopen seizoen voor dat de MO11 overstapte naar de gemengde competitie Onder 12, omdat dit beter aansloot bij de ontwikkelbehoefte van de meiden. Gemengd voetbal in een uniek team bij SC 't Gooi Gemengd voetbal in een uniek team bij SC 't Gooi Gemengde teams waarin één of twee meisjes meespelen zijn inmiddels gemeengoed in het pupillenvoetbal, maar een gemengd team met daarin één jongen is uniek. "Ik wil gewoon het liefst met de beste voetballen", zegt Tim Peters. Hij is de enige jongen in de JO10-G, het talententeam van SC 't Gooi in die leeftijdscategorie. Gemengd voetbal zonder grenzen bij UDI '19 Gemengd voetbal zonder grenzen bij UDI '19 Gemengd voetballen is bij UDI’19/CSU niet meer dan normaal. Er wordt goed gekeken naar wat de meest passende situatie is voor elke voetballer om het optimale uit zichzelf te halen. Zo is het gekomen dat 42 meiden met jongens voetballen in een gemengd team. Achttien meiden spelen in een selectieteam, waarvan er vijf actief zijn bij Onder 17-teams. “We doen wat het beste is voor onze meiden en jongens”, zegt Michel Theunisz, technisch coördinator vrouwen/meiden van de Brabantse club.

Laatste nieuws