Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

PROGRAMMA 'MEER VROUWEN IN VOETBALTECHNISCHE FUNCTIES'

Steeds meer meiden en vrouwen voetballen, maar waar blijven de vrouwelijke trainers, hoofden opleiding en leden van de technische commissie/bestuur bij verenigingen? Staan verenigingen wel echt open voor vrouwelijke trainers of blijft 50% van ons potentiële kader vooralsnog onbenut? Hoe kijken vrouwen zelf naar hun mogelijke rol als bijvoorbeeld trainer? Namens de KNVB deed Nikita Rutte hier onderzoek naar. Onderaan deze pagina is meer te lezen over dit onderzoek.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek van Rutte ontwikkelde de KNVB het programma ‘Meer vrouwen in voetbal(technische functies)'. Met dit programma willen we verenigingen in 8 stappen helpen om meer vrouwen structureel in voetbaltechnische functies actief te krijgen en houden.

Deze 8 stappen zijn uitgewerkt in een stappenplan, waarin de succesfactoren die naar voren kwamen in het onderzoek zijn verwerkt en de faalfactoren geminimaliseerd worden. Het stappenplan helpt verenigingen met het werven, begeleiden, opleiden en behouden van meer vrouwelijke trainsters.  Het programma is erop gericht om stapsgewijs te komen tot een vereniging waar vrouwen de ruimte krijgen en benutten om trainer/coach te worden of een andere voetbaltechnische functie te vervullen.

Het gaat om een intensief programma van enkele maanden bij de eigen vereniging. Vrouwen die in aanmerking komen als potentiële trainers, en dus als deelneemster van het programma, zijn bijvoorbeeld huidige voetbalsters, oud-voetbalsters, moeders en voetballiefhebbers. Dit zijn allemaal meiden en vrouwen die vaak al op de vereniging komen en een veel grotere rol kunnen spelen dan nu gedacht wordt.

Mocht je vereniging het programma interessant vinden en mee willen werken aan een pilot, of geïnteresseerd zijn in deelname, stuur ons dan een e-mail met motivatie naar: voetbalontwikkeling@knvb.nl

Bekijk hier de brochure van het programma ‘Meer vrouwen in voetbal(technische functies)':

Brochure 'Meer vrouwen in voetbal(technische functies)'

Voor verenigingen

Met dit programma ontwikkel je binnen je vereniging een cultuur waarbij de drempels voor vrouwen om een voetbaltechnische functie te bekleden verdwijnen. Een (nieuwe) inclusieve norm neerzetten zal tijd kosten. Als vereniging kies je met dit programma voor een duurzame aanpak die er niet alleen voor gaat zorgen dat op korte termijn meer vrouwen actief worden in voetbaltechnische functies, maar deze aanpak zal er eveneens voor zorgen dat deze vrouwen ook actief blijven en meehelpen aan het wegnemen van drempels voor vrouwen in de toekomst. Ook meer vrouwen in voetbal? Meld je dan nu aan!

Voor deelnemende potentiële vrouwelijke trainers

In dit programma maak jij op een laagdrempelige manier kennis met een voetbaltechnische functie die bij jou past. Onder begeleiding ontdek jij waar je kracht, ambitie en je uitdagingen liggen in de rol/functie die jij gaat bekleden. Pak jij samen met de vereniging de handschoen op om de meiden en jongens nog meer voetbalplezier te bezorgen? Meld je dan nu aan!

 

Inzichten vanuit het onderzoek

In verhouding tot het groeiend aantal vrouwelijke voetballende leden zien wij dat het aantal vrouwen in voetbaltechnische functies (hierna aangeduid als VT-functies) nog achterblijft. Cijfers uit 2018 laten zien dat 1,8% van de trainer-coaches met een licentie vrouw zijn. Over het startende actieve kader (meiden, vrouwen, voetbalmoeders) zonder diploma en/of licentie kan geen uitspraak worden gedaan. Dit wordt momenteel niet geregistreerd. 

Uit onderzoek blijkt dat mannen vanuit de voetbalgeschiedenis de norm zijn. Het zit ingebakken in de organisatiecultuur van voetbal(verenigingen). Onbewust worden mannelijke eigenschappen toegewezen aan het trainerschap en in mindere mate aan vrouwelijke eigenschappen. Deze gender gerelateerde associaties hebben gevolgen voor het handelen in de praktijk. Op dit moment wordt bijvoorbeeld de werving van trainers (on)bewust ingezet op de man. Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over een voetbalvader en een voetbalmoeder, ontstaat er al snel een associatie met arbeidsverdeling in kaderfuncties. De voetbalvader wordt geassocieerd met de voetbaltrainer en de voetbalmoeder wordt geassocieerd met het wassen van de tenues. Anders gezegd wordt op basis van stereotypering het trainerschap toegekend aan mannelijke kwaliteiten/karaktereigenschappen. De beroepsruimte is volgens de voetbalmoeders bezet door vaders.

Hierdoor lijken vrouwen minder te passen bij de functie. Gevolg hiervan is dat vrouwen zelf niet in mogelijkheden van het trainerschap denken, zich niet capabel genoeg achten voor de functie, of zich zelfs terugtrekken uit dergelijke posities. Het gevolg van deze heersende norm, is dat vrouwen nauwelijks vertegenwoordigd (willen) zijn. Dit betekent dat het huidige kaderbestand geen afspiegeling is van de diversiteit binnen de samenleving, sport en vereniging.

Vrouwen die wel actief zijn, voelen zich vaak een ‘space invader’. Een indringer in de mannelijke ruimte en zij vallen op door het afwijken van de norm. Vrouwen hebben hierdoor het gevoel dat ze minder serieus worden genomen en dat ze zich meer moeten bewijzen dan mannelijke collega’s. Ondanks de nog steeds heersende norm, zijn er wel ontwikkelingen. Dé norm wordt de afgelopen jaren ter discussie gesteld. Kortom, er is beweging en er wordt meer acceptatie en respect ervaren.

Uit resultaten blijkt dat gender een belangrijke rol speelt voor vrouwen in het verwerven en uitvoeren van een voetbaltechnische functie. Voetbal wordt door vrouwen gezien als een sport die vanuit historie voornamelijk door mannen werd beoefend. Het gevolg hiervan is dat er een mannelijke, somatische norm in het voetbal is ontstaan, welke ook in het trainerschap geldt. Uit onderzoek hebben we succes- en faalfactoren voor meer vrouwen in voetbaltechnische functies bij verenigingen opgesteld.

Meer vrouwen in voetbal Meer vrouwen in voetbal Ook meer vrouwen als trainer, bestuurder of scheidsrechter bij jouw vereniging? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.