Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Kaderbeleid

Ieder kind start vanuit een andere motivatie met voetballen. Als club heb je dan ook de verantwoordelijkheid om, binnen de eigen mogelijkheden, zo veel mogelijk tegemoet te komen aan deze motivatie en behoefte. Als we het voetbal en het kind daarbij centraal stellen, mag van de club verwacht worden dat zij de speler en speelster een passende plek biedt zodat hij/zij zich in een veilig en plezierig klimaat kan ontwikkelen tot een betere voetballer.

Dat gebeurt met een goed kaderbeleid. Een gestructureerd kaderbeleid zal vooral leiden tot meer plezier bij trainers en spelers. Daarnaast zal het leiden tot behoud van het kader en zal dit ook een aantrekkingskracht hebben op potentiële nieuwe vrijwilligers. De KNVB helpt clubs op weg om te komen tot een goed kaderbeleid. Bekijk onderstaande video om te weten waarom kaderbeleid zo belangrijk is voor een vereniging. Via onderstaand stappenplan word je aan de hand genomen om de verschillende fasen van het kaderbeleid te doorlopen en te beschrijven. Lees voordat je de stappen doorloopt ook de toelichting onderaan deze pagina.

Waarom is kaderbeleid belangrijk?

Stappenplan

Stap 1 | Werven Stap 1 | Werven Werven doe je niet zomaar. Het kader van je vereniging komt trainers, coaches of leiders tekort, of denkt meer mensen te kunnen gebruiken. Zo kun je aan de slag. Stap 2 | Informeren Stap 2 | Informeren Als mensen hebben toegezegd om als trainer of leider aan de slag te gaan is het belangrijk om hen goed te informeren over hun taken binnen het technisch kader. De cultuur binnen de vereniging is hierbij van belang. Stap 3 | Introduceren Stap 3 | Introduceren Een goede introductie in de vereniging is van groot belang. Door de nieuwe trainers en leiders kennis te laten maken met de mensen binnen de vereniging en andersom, voelen zij zich direct welkom en maken zij vanaf de start volwaardig deel uit van de club. Stap 4 | Begeleiden Stap 4 | Begeleiden Na de introductie gaat de trainer voor het eerst het veld op om met de kinderen aan de slag te gaan. Een goede start is hierbij heel belangrijk, want anders is het gevaar dat hij of zij weer snel zal afhaken. Stap 5 | Opleiden Stap 5 | Opleiden Voor de trainer/coach aan zijn taak begint is het wenselijk dat hij of zij de beginselen van het coachen al heeft meegekregen. Vervolgens moet hij of zij zich verder kunnen ontwikkelen. Stap 6 | Doorstromen Stap 6 | Doorstromen Binnen het technisch kader zijn er altijd trainers met ambitie. Nadat zij een opleiding hebben gedaan, moeten zij de mogelijkheid hebben om zich verder te bekwamen of met hun kinderen kunnen doorstromen. Stap 7 | Uitstromen Stap 7 | Uitstromen Wanneer een trainer, coach of leider stopt, heeft dat niet alleen negatieve kanten. Het biedt bijvoorbeeld ook kansen aan anderen om door te stromen en op die manier samen kwalitatieve verbeteringen door te voeren.

Toelichting stappen kaderbeleid

Onder een ‘kaderlid’ verstaan we iedereen die op of rond het veld aan de slag gaat met een (jeugd)speler. Bij deze functie hoort ook een bepaald verwachtingspatroon. Vaak geven kaderleden aan dat ze graag iets voor de club willen doen omdat hun kind daar actief is of dat ze iets voor de vereniging willen terugdoen. Ook geven ze aan dat ze het leuk vinden om jeugd in hun (voetbal-)ontwikkeling te willen begeleiden. Iets wat ze ook hopen te ontvangen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Het werven van kaderleden is dus géén eindstation, maar een begin die de nodige aandacht verdient. Geef aan dat je als club ook die verantwoordelijkheid neemt en dat je er alles aan wilt doen om daaraan tegemoet te komen, maar dat je dan van hen een actieve houding verwacht.

Niet iedereen is in staat vele uren in de club te steken, maar er zijn genoeg mensen die iets voor de club willen betekenen. Door hen goed te begeleiden en binding te creëren met de club, bestaat de kans dat ze dusdanig enthousiast raken dat ze voor een langere periode bij de club betrokken blijven. Dat kan gebeuren door een hoofd opleiding, maar net zo goed door een commissielid of een andere vrijwilliger. Belangrijk is daarin de eerste kennismaking, maar wacht daarna ook niet te lang met het vervolg. Maak een concreet stappenplan die in het beleid wordt vastgelegd.

Voor de ene vrijwilliger zal het daarmee volstaan, maar een ander zal het mogelijk fijn vinden om nog meer ondersteuning en begeleiding te krijgen. Een introductiebijeenkomst waar dit beleid nader wordt toegelicht is daar een mooi middel voor.

Laatste nieuws