Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Besluiten externe scouting

Het uitgangspunt van de KNVB is dat elke jeugdvoetballer in een veilige omgeving met veel plezier (steeds) beter kan leren voetballen. De jeugdvoetballer en de ouders/verzorgers hebben een vrije keuze om te beslissen bij welke vereniging de jeugdvoetballer het beste tot zijn recht komt. De praktijk kan uitwijzen dat een mogelijke andere vereniging en de voetballer elkaar kunnen vinden in een gedeelde ambitie.

Het is van groot belang om te beseffen dat bij alle jeugdspelers tot en met de eindfase van de groeileeftijd (+/- 15, 16 jaar) onder andere de fysieke- en voetbalontwikkeling hoogst grillig verloopt, en daarmee uitermate onvoorspelbaar is als het gaat om het te behalen eindniveau als senior. Ons advies is dan ook om zeer zorgvuldig om te gaan met de 'eigen' jeugdleden. Denk hierbij aan het voorkomen van een vroege en smalle selectie op jonge leeftijd en probeer juist in te zetten op optimale en gelijkwaardige faciliteiten voor allen.

Verdieping Gelijke Kansen Verdieping Gelijke Kansen Teamindeling- en selectiebeleid, iedere vereniging heeft er mee te maken en doet het op haar eigen manier. Een moeilijke klus, maar gelukkig zien we dat meer en meer verenigingen hier bewuster over nadenken en naar handelen. Tegelijkertijd zijn er kansen om dit nog beter te doen met elkaar, in het belang van alle jeugdspelers.

Tegelijkertijd is wat ons betreft ook voorzichtigheid geboden in het scouten en aannemen van (jonge) externe jeugdspelers. Ook hun ontwikkeling zal namelijk grillig en onvoorspelbaar verlopen, maar zij zullen mogelijk wel ten koste van ‘eigen jeugdleden’ een plaats in een geselecteerd team innemen, terwijl we wederom niet kunnen stellen dat hun eindniveau hoger zal zijn en/of worden op termijn.

Mocht het breed gedragen verenigingsbesluit zo zijn dat een vorm van 'externe scouting' passend is binnen de verenigingsmissie– en visie, dan geldt er voor dit traject in alle gevallen een bindend bestuursbesluit, de zogeheten spelregels. Dit wil zeggen dat er vanaf het moment van volgen van een jeugdvoetballer door middel van scouting, tot aan het al dan niet wisselen van vereniging door een jeugdvoetballer, er langs dit bindende bestuursbesluit gehandeld dient te worden om recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Bij de communicatie die hierbij moet ontstaan, staat het belang van de jeugdvoetballer in kwestie en de onderlinge relatie tussen beide verenigingen te allen tijde centraal. Bovendien wordt bij externe scouting algemeen erkend dat alle partijen bij uitstek baat hebben bij een transparant en zeer zorgvuldig proces.

Bestuursbesluit

De KNVB ziet erop toe dat dit traject in een transparante sfeer verloopt en de jeugdvoetballer, de ouders, de verenigingen waar de jeugdvoetballer geregistreerd staat en de scoutende vereniging het opgestelde bestuursbesluit volgen.

Meldingsformulier

De twee betrokken verenigingen kunnen geholpen worden bij het proces indien zich onverhoopt situaties voordoen die niet als wenselijk worden ervaren. Met het invullen van het daarvoor bestemde formulier kunnen de medewerker voetbalontwikkeling en de verenigingsadviseur van de KNVB uit de regio worden ingeschakeld, die ondersteuning op maat kunnen bieden. Mocht het bestuursbesluit herhaaldelijk worden overtreden, dan heeft de KNVB altijd nog het recht om tuchtrechtelijke stappen te ondernemen.

Meldingsformulier externe scouting

Voorbeeldbrief

Clubs kunnen gebruik maken van de voorbeeldbrief om het bestuur van de andere club te informeren over de interesse in een speler.

Aanmelden op accommodatie

Bij externe scouting worden spelers vaak uitgenodigd om mee te trainen bij een vereniging waar zij (nog) geen lid van zijn. Houd hierbij de coronaregels in de gaten. Niet-leden zijn welkom op sportaccommodaties, maar de vereniging moet weten wie er op het terrein is. Niet-leden moeten worden aangemeld met contactgegevens, zodat er altijd bron- en contactonderzoek mogelijk is.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over externe scouting? Bekijk dan de pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over externe scouting.

Veelgestelde vragen externe scouting Veelgestelde vragen externe scouting Op deze pagina zijn antwoorden op veelgestelde vragen rond externe scouting te vinden.

Laatste nieuws