Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Verdieping Gelijke kansen

Teamindeling- en selectiebeleid, iedere vereniging heeft er mee te maken en doet het op haar eigen manier. Een moeilijke klus, maar gelukkig zien we dat meer en meer verenigingen hier bewuster over nadenken en naar handelen. Tegelijkertijd zijn er kansen om dit nog beter te doen met elkaar, in het belang van alle jeugdspelers.

De KNVB is daarom al in 2018, in samenwerking met een aantal amateurverenigingen, gestart met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal doet de KNVB in de praktijk en met behulp van alle wetenschappelijke kennis onderzoek naar het creëren van een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds bekend uit veel wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet in een rechte, opwaartse lijn omhoog. Deze is juist heel grillig en daarmee onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Zo beleven alle spelers en speelsters plezier aan de sport en is iedereen in staat zijn hof haar persoonlijke top te bereiken.

KNVB | Gelijke Kansen

Hoe doen andere verenigingen het?

"Bij BE Quick 1887 vinden we dat ieder kind een gelijke kans verdient, omdat ieder kind simpelweg recht heeft om leuk en leerzaam te kunnen voetballen," vertelt Benjamin Sietsma, Technisch Manager. "En omdat wij denken dat op vroege leeftijd selecteren, iets is wat niet kan. We kunnen niet weten wie van de achtjarigen, op zijn of haar achttiende uiteindelijk de allerbeste is."

KNVB | Gelijke Kansen – hoe doen andere verenigingen het?

Pilot met Kleurenteams

In het kader van het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal begint met ingang van het seizoen 2021/’22 een vervolgpilot in het voetbalaanbod: de invoering van Kleurenteams. Lees hier meer over in onderstaand bericht.

KNVB start pilot met Kleurenteams KNVB start pilot met Kleurenteams Door de nummers van teams te vervangen door kleuren verdwijnt de hiërarchie direct.

Longreads

In drie longreads lees je alles over het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal, van de theorie tot de praktische invulling.

De onvoorziene gevolgen van vroeg selecteren De onvoorziene gevolgen van vroeg selecteren In het eerste gedeelte wordt aan de hand van inzichten uit de wetenschap beschreven waarom het selecteren van jeugdspelers in bepaalde teams soms onvoorziene gevolgen kan hebben. Met pilotclubs op zoek naar alternatieve modellen voor gelijkheid Met pilotclubs op zoek naar alternatieve modellen voor gelijkheid De tweede longread gaat dit over de onderzoeken die bij SV Orion in Nijmegen, AVV Swift in Amsterdam, USV Hercules in Utrecht, en Be Quick 1887 in Groningen zijn uitgevoerd. Pilotclubs delen inzichten over alternatieve opleidingsmodellen voor gelijkheid Pilotclubs delen inzichten over alternatieve opleidingsmodellen voor gelijkheid De serie wordt afgesloten met een artikel waarin amateurverenigingen op weg worden geholpen zodat teamindeling en selectiebeleid op een dusdanige manier ingevuld wordt dat het past binnen het principe van gelijkheid.

Gelijke kansen: Wat wel en wat niet?

Het schema hieronder gaat in op veelgestelde vragen, opmerkingen en aannames die er leven met betrekking tot het project ‘Gelijke kansen jeugdvoetbal’.

Dit is Gelijk kansen nietDit is Gelijke kansen wél
Een ideaal plaatje, welke in de praktijk niet realiseerbaar is.Een model waarin een drietal basisprincipes uit
voortkomen, welke voor iedere vereniging toepasbaar
zijn binnen de eigen context en visie. Inmiddels zijn er
Nederland zo’n 50 verenigingen hiermee in de praktijk aan de slag.
Gelijke kansen betekent ook een gelijke uitkomst.Gelijke Kansen staat voor gelijkheid in mogelijkheden
die iedere jeugdspeler zou moeten kunnen krijgen. De
uitkomst (als in: hoe goed iemand gaat worden) is niet
te voorspellen en daarmee is voorzichtigheid geboden.
Niet meer mogen selecteren.Samen in een team een wedstrijdkunnen spelen is
onderdeel van de sport en dus ook teams indelen.
Het is echter goed om met vele facetten rekening te
houden. Hoe eerder er selectie plaatsvind hoe langer
dus meer onvoorspelbaar de route is naar bijvoorbeeld
een eerste elftal.
Een model gericht op de spelers die nu in ‘breedteteams’ voetballen met name niet te kort te doen.Eén van de principes gaan uit van gelijkwaardige
bediening voor alle jeugdspelers.  Wetende dat
huidig niveau geen garantie is voor de langere
termijn is, is een grotere groep langer, beter
bedienen een logische invulling. Zo lang als
mogelijk, zo veel als mogelijk zo goed als
mogelijke alle spelers te voorzien van optimaal,
gelijkwaardig aanbod.
Teams indelen met het uitgangspunt om een select groepje gelijkgestemden ‘vaker en vast’ bij en met elkaar te laten spelen.Teams indelen en meer flexibel gedurende het seizoen.
Dit kan zowel in de trainingssituatie – als ook periodiek
in de wedstrijdsituatie. Bijkomend voordeel: de
hokjescultuur separate teams van elkaar binnen de
vereniging, die al dan niet langs elkaar werken kun je
hiermee doorbreken en (weer) verenigen.
‘Optimale’ ontwikkeling vindt enkel plaats wanneer je alleen met en tegen ‘gelijkgestemden/de besten’ voetbalt.
Gelijke Kansen verhindert dit wat ten koste zal gaan van de ontwikkeling.
Rekening houdend met de unieke niet-lineaire
ontwikkeling van de jeugdspeler wijst alles erop
dat deze ook gebaat is bij variatie in weerstanden.
Zowel hogere- als lagere weerstanden, zoals dit
tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het
seizoen ook kan variëren.
Een model dat minder of meer talent oplevert.Het Gelijke Kansen model levert niet meer of minder
‘talentvolle’ spelers op. Dit is onmogelijk om te stellen.
Het zorgt er in ieder geval voor dat iedere jeugdspeler
een eerlijkere kans krijgt zijn of haar potentie volledig
te benutten. Het is daarom wenselijk om deze kans
aan zoveel mogelijk spelers te geven. We weten niet
welke spelers de zogenaamde ‘talenten’ of niet het
onder andere omstandigheden wel hadden gehaald
en welke we nu mogelijk missen...
De noodzaak voor extra veel opgeleide trainers die voor ieder team aanwezig moeten zijn.De inhoud van voetballen binnen een vereniging zo
organiseren dat ieder kind in frequentie,
faciliteiten en inhoud dezelfde mogelijkheden krijgt. De verenigingen die hiermee reeds in de praktijk aan de slag zijn geven hier o.a. op hen manier al invulling aan.

Vervolgonderzoeken

In het huidige seizoen doet de KNVB in samenwerking met een aantal kennisinstellingen vervolgonderzoeken bij de pilotverenigingen. In de afgelopen maanden heeft de aandacht voor het Gelijke Kansen project ook geleid tot veel nieuwe vragen. Want, naast de gelijke behandeling van iedere jeugdspeler (geselecteerd of niet), is in essentie de vraag of het selecteren van bepaalde jeugdspelers met welk doeleinde dan ook, op een juiste wijze gebeurt. Een van de meest sprekende voorbeelden welke aantoont dat dit waarschijnlijk niet het geval is, is het geboortemaandeffect. Dit is het fenomeen waarbij de hoogste jeugdteams vooral bestaan uit geselecteerde jeugdspelers die relatief de oudste zijn. Een van de onderzoeken die we daarom nu aan het uitvoeren zijn, richt zich op de gevolgen van het inrichten van teams op basis van gemiddelde leeftijd.

Een ander onderzoek heeft de huidige teamindeling van geselecteerde jeugdspelers en niet-geselecteerde jeugdspelers naast elkaar gelegd en vergeleken met de scores van de jeugdspelers op fundamentele motorische vaardigheden. Met behulp van de KTK-test is in kaart gebracht wat de relatie was tussen selectie en het motorisch niveau van de jeugdspelers. Hieruit bleek dat er verschillende niet-geselecteerde jeugdspelers op basis van hun motorisch niveau daar wel toe zouden behoren. 

Laatste nieuws