Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Het doel van een jeugdvoetbalbeleidsplan

Spelplezier voor de jeugd is voor een belangrijk deel afhankelijk van de organisatie rondom trainingen en wedstrijden en de omgang met de kinderen. Denk aan een prettige sfeer, goede voorzieningen en aardige en behulpzame mensen.

Maar het is net zo belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Kinderen willen van nature leren, dat geeft een goed gevoel, voldoening en plezier. Om dat voor elkaar te krijgen moet het jeugdvoetbal goed georganiseerd zijn.

Wanneer een plan daarvoor ontbreekt, kan de situatie ontstaan dat ‘iedereen maar wat doet’. Dat kan met de beste bedoelingen gebeuren. Maar het is van groot belang om te bepalen waar de vereniging en de jeugdopleiding voor staat. Wanneer niet wordt vastgesteld hoe er gevoetbald en gecoacht wordt dan kan van een optimale ontwikkeling geen sprake zijn. Daarom is een Jeugdvoetbalbeleidsplan van groot belang.

Waar bestaat het jeugdplan uit?

1. Missie & visie

Verenigingen gaan op verschillende manieren om met jeugdvoetballers. Bij de ene vereniging draait het om de getalenteerde jeugdspelers en de doorstroming naar het eerste elftal. Bij de andere staat de sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers centraal, ongeacht leeftijd, geslacht, motivatie en spelniveau. Dat zijn twee verschillende doelstellingen die bepalend zijn voor het jeugdbeleid van de vereniging.

Elke vereniging gaat op een andere manier om met jeugdvoetballers.

Daarom zijn de belangrijkste vragen die een vereniging moet stellen: wie willen we zijn en wat willen we bereiken? Hoe gaan we met elkaar om binnen de vereniging? Als je het goed voor elkaar wilt hebben op en rond het veld, dan moet je eerst met elkaar de richting bepalen.

Daarom begint het jeugdbeleidsplan met het bepalen van de missie en visie van de vereniging en de jeugdopleiding. In het verlengde daarvan worden ook de kernwaarden en doelstellingen vastgesteld. Zodoende wordt bepaald: waar sta je voor en wat wil je bereiken? Bij (jeugd)beleid gaat het erom dat een vereniging op een doelbewuste manier te werk gaat. Daarvoor is nodig dat een vereniging weet wat het wil bereiken met de jeugdafdeling.

2. Organisatie

Zodra een club heeft vastgesteld waar de vereniging en de jeugdafdeling voor staan en wat er bereikt moet worden, wordt vastgelegd hoe die doelstelling wordt gerealiseerd. Hoe ziet de vereniging er nu uit, hoe worden de financiële zaken geregeld en hoe worden de zaken rondom de accommodatie en materialen georganiseerd?

3. De inhoud: voetballen

Als het duidelijk is welke kant een club op wil en hoe dat georganiseerd wordt, dan is de uitkomst voetballen. Als de visie op jeugdvoetbal van een vereniging is vastgesteld, voor welke speelwijze wordt er dan gekozen? Hoe moet de jeugd leren voetballen? Dat vertaalt de club naar de praktijk: hoe ziet de training eruit, hoe worden wedstrijden benaderd, hoe is de begeleiding van jeugdspelers en, niet te vergeten, hun ouders?

Hoe wordt een jeugdvoetbalbeleidsplan in de praktijk gebracht?

Het stappenplan

Voor het schrijven van een jeugdvoetbalbeleidsplan doorloop je drie fasen:

  • Het werkproces vaststellen (missie en visie);
  • De inhoud van het jeugdvoetbalbeleidsplan bepalen (organisatie);
  • Het jeugdvoetbalbeleidsplan in de praktijk brengen (de inhoud: voetballen).

Dit stappenplan is ook toepasbaar voor verenigingen die al over een jeugdvoetbalbeleidsplan beschikken. De stappen die al zijn gezet, kunnen worden overgeslagen. Andere onderdelen kunnen worden toegevoegd.

Alles voor trainers

Opleidingen van beginners tot het betaald voetbal

Laatste nieuws