Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Communicatie jeugdafdeling

Voor elke voetbalvereniging en voor elk onderdeel binnen een vereniging is communicatie van ontzettend groot belang. Dat geldt natuurlijk bij uitstek ook voor het jeugdvoetbal. In een goede communicatie ligt de sleutel tot het succes, tot het goed functioneren van de jeugdafdeling.

Interne communicatie heeft betrekking op iedereen die een rol of functie heeft binnen de vereniging. Externe communicatie is met betrokkenen die geen directe rol of functie hebben. Denk aan de ouders van jeugdleden, de gemeente, het onderwijs en andere (sport)verenigingen.

Interne communicatie

Wanneer de interne samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld, kunnen er goede afspraken gemaakt worden

Stel op basis van dit onderscheid allereerst vast welke samenwerkingen er intern zijn. Kijk hiervoor naar de verschillende commissies en/of afdelingen. Denk aan technische samenwerking, communicatie, sponsoring binnen de vereniging. Wie overlegt met wie en wat moet dit opleveren?

Wanneer deze interne samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld, kunnen er goede afspraken gemaakt worden: welke vergaderingen, bijeenkomsten en formele gesprekken vinden er gedurende het seizoen plaats voor het jeugdkader van de jeugdafdeling? Leg vast wie de deelnemers aan het overleg zijn. Hoe vaak vindt het overleg plaats? En wanneer (in het seizoen) dient het overleg plaats te vinden? Het is slim dit in de agenda vast te leggen.

Externe communicatie

Bij de externe communicatie moet eerst worden vastgesteld wie de gesprekspartners zijn. Hierbij kunnen vanuit de verenigingen vragen worden gesteld als:
 

  • Is er een samenwerking met één of meerdere amateurverenigingen op regionaal niveau over het ontwikkelen van de vereniging, kader en/of talent?
  • Is er een samenwerking met één of meerdere BVO’s over het ontwikkelen van de vereniging, kader en/of talent?
  • Is er een samenwerking met de KNVB over het ontwikkelen van de vereniging, kader en/of talent?
  • Is er een samenwerking met andere partijen over het ontwikkelen van de vereniging, kader en/of talent?
  • Is er een samenwerking met andere dan bovengenoemde partijen (bijvoorbeeld scholen, gemeente) om leden te werven?

Vervolgens wordt vastgesteld wat met deze externe partners moet worden gecommuniceerd, hoe dit gedaan moet worden (welke communicatie-instrumenten?) en wie binnen de club in de communicatie met de verschillende partijen het voortouw neemt.

In de externe communicatie springt het contact met de jeugdleden en hun ouders uiteraard het meest in het oog. Welke informatie wordt gedeeld, en hoe?

Het verenigingblad is hiervoor een bekend middel, net als de website en social media. Is er via deze kanalen informatie beschikbaar die speciaal op de jeugd van toepassing is? Of is er voor nieuwe jeugdleden en hun ouders een speciaal informatieboekje (digitaal of op papier)? En op welke wijze krijgen de jeugdleden en hun ouders informatie over de teamindelingen voor een nieuw voetbalseizoen?

Laatste nieuws