Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Interne voetbalscholen

De KNVB ziet uiteraard graag dat kinderen veel voetballen. Wij stimuleren het extra voetballen op straat, een pleintje in de wijk, in de zaal, op het strand of bij de eigen vereniging. Méér voetballen kan ook bij voetbalscholen. Zo zijn er inmiddels al diverse commerciële initiatieven waar tegen betaling extra trainingen georganiseerd worden. Als KNVB zien wij echter vooral veel kansen om deze extra voetbalactiviteiten binnen de eigen vereniging op te zetten, middels een interne voetbalschool.

De vereniging is in onze ogen namelijk de meest optimale omgeving om kinderen met plezier steeds beter te leren voetballen. Er wordt getraind en er kunnen competitiewedstrijden worden gespeeld met het eigen team. Bovendien is de vereniging als sociale ontmoetingsplaats de basis van een leven lang voetbal(betrokkenheid) en vriendschappen. Als ondersteuning bij het organiseren van een interne voetbalschool, bieden we hieronder een stappenplan, een FAQ en een advieswijzer aan.

Voordat je gaat beginnen...

Wanneer je als vereniging aan de slag gaat met een interne voetbalschool, realiseer je dan goed dat het belangrijk is om de voetbalschool zowel organisatorisch als inhoudelijk vanuit een bepaalde visie te positioneren en organiseren. Bedenk vooraf heel goed waarom je als vereniging de interne voetbalschool gaat beginnen. Wat moet de interne voetbalschool toevoegen aan de jeugdopleiding? Stel daarbij met elkaar een aantal meet- en/of merkbare doelen op. En misschien nog belangrijker: verzin niet alleen zelf het aanbod, maar betrek hierin ook de doelgroep(en). Zij weten het beste waar de behoefte ligt! Deze behoefte kun je, indien nodig, proberen samen te voegen met je eigen visie op leren voetballen en met datgene wat de interne voetbalschool aan de jeugdopleiding moet toevoegen. Zo kun je enerzijds aansluiten bij de behoeften van jeugdspelers en anderzijds op de voetbalvisie van jullie vereniging.

Extra voetballen op de vereniging

De toename van interne voetbalscholen is de laatste jaren al zichtbaar en levert een win-winsituatie op voor zowel de spelende leden als de vereniging: enerzijds sluit het aan op de vraag naar extra voetbalactiviteiten, anderzijds vloeien mogelijke opbrengsten van deze extra activiteiten terug naar de vereniging. Als KNVB helpen wij er van harte aan mee om dergelijke initiatieven verder op te zetten en verenigingen te laten profiteren van de belangrijkste voordelen van een interne voetbalschool.

 

Belangrijkste voordelen interne voetbalschool

 • Een completer voetbalaanbod door te voorzien in behoeften.
 • Meer en beter voetbal voor leden (en niet-leden).
 • Extra impuls aan de ontwikkeling van jeugdspelers.
 • Leden blijven binnen de vereniging en zoeken geen extra aanbod bij commerciële voetbalscholen.
 • Ledentevredenheid (stijgt).
 • De kans op ledenbehoud groeit.
 • Geeft kansen om meer vrijwilligers te betrekken bij de vereniging in een organisatorische en/of voetbaltechnische rol.
 • Geeft mogelijkheden tot het opleiden van kader op technisch en organisatorisch vlak.
 • Het extra aanbod van activiteiten sluit aan bij en/of is een toevoeging op het JVBP van de vereniging.
 • Geen last van de tegengestelde belangen die een commerciële voetbalschool kan hebben bij het opleiden van een jeugdspeler.
 • Het onderscheiden van andere verenigingen met betrekking tot voetbalaanbod.
 • Een flexibeler voetbalaanbod voor jeugdleden met prijzen/kosten/vergoedingen toegankelijk en passend bij de visie van de vereniging en leden.
 • Geldstromen blijven binnen de vereniging en kunnen terugstromen naar de ontwikkeling van de jeugdopleiding.
 • Mogelijkheid jeugdtrainers aan de vereniging te binden door meer trainingsuren en daarmee een hogere financiële vergoeding aan te bieden.

Voetbalscholen - de trend Voetbalscholen - de trend Naast het georganiseerde voetballen in verenigingsverband kennen we in Nederland ook allerlei commerciële initiatieven, gemakshalve geschaard onder de naam ‘Voetbalscholen’, waar in de regel tegen extra betalingen extra trainingen kunnen worden afgenomen. Er zijn de laatste jaren steeds meer voetbalscholen gekomen in Nederland. Zo bleek al eerder uit cijfers van de NOS dat het aantal voetbalscholen tussen januari 2013 en juli 2018 bijna is verdrievoudigd, van 58 naar 155. Dit aantal is sindsdien verder toegenomen.

Voetbalscholen - onderzoek Voetbalscholen - onderzoek De KNVB heeft kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar voetbalscholen in Nederland. Hieruit komt naar voren dat ouders vinden dat er een rol is weggelegd voor de KNVB waar het gaat om toezicht op de kwaliteit en de kosten van voetbalscholen. Bij het kwalitatieve onderzoek hebben we ons gefocust op de motieven van speelsters/spelers en ouders om te kiezen voor extra training middels een (commerciële) voetbalschool.

Stappenplan

Als vereniging hebben jullie zelf de organisatie in handen, maar de KNVB kan hier op verschillende manieren in ondersteunen. Met dit stappenplan helpen we jouw vereniging bij het organiseren van een interne voetbalschool.

Praktijkvoorbeelden voetbalscholen Praktijkvoorbeelden voetbalscholen Als kinderen buiten de reguliere trainingen om nog méér willen voetballen, kan dat bij voetbalscholen. Zowel commerciële initiatieven als interne voetbalscholen bieden extra voetbalactiviteiten aan. Als KNVB zien wij vooral veel kansen om deze extra voetbalactiviteiten binnen een interne voetbalschool te organiseren. Hier lees je een aantal praktijkverhalen van verenigingen die dit op succesvolle wijze hebben aangepakt.

FAQ

De komst van steeds meer voetbalscholen kan bij verenigingen leiden tot vragen, zo ook bij jullie. Loopt jouw vereniging vóór, tijdens of na de organisatie van de interne voetbalschool tegen een aantal vragen aan? Mogelijk vind je het antwoord bij de meestgestelde vragen. Top 10 meestgestelde vragen Top 10 meestgestelde vragen De komst van steeds meer voetbalscholen kan bij verenigingen leiden tot vragen. Waarom is er behoefte aan voetbalscholen, waarom zou je als vereniging een interne voetbalschool starten en hoe doe je dat dan eigenlijk? Hieronder lees je de tien meestgestelde vragen van voetbalverenigingen over voetbalscholen.

Advieswijzer

Niet alleen verenigingen moeten een aantal afwegingen maken bij het starten van een interne voetbalschool, ook voor ouders is het belangrijk om rekening te houden met enkele factoren bij de keuze voor een voetbalschool. Met de advieswijzer helpen we ouders/verzorgers en kinderen graag een bewuste keuze te maken. Het advies is om deze vragen van tevoren aan de beoogde voetbalschool te stellen of zelf uit te zoeken, om een goed beeld te krijgen bij de organisatie, de visie, het beleid en de omgangsvormen. Als alle informatie helder is, kan er een weloverwogen keuze voor wel of geen deelname aan een voetbalschool worden gemaakt.

Advieswijzer Advieswijzer Het kan zijn dat voetballers en ouders/verzorgers overwegen om extra activiteiten bij een voetbalschool af te nemen. Dat kan natuurlijk bijdragen aan het voetbalplezier en de ontwikkeling van een kind, maar bij de keuze voor een voetbalschool is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken. Met de advieswijzer helpen we ouders/verzorgers en kinderen een bewuste keuze te maken.