Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Naar de praktijk

Voordat (een onderdeel van) het jeugdvoetbalbeleidsplan in de praktijk wordt gebracht, is het handig om een aantal stappen te doorlopen. Als voorbeeld gebruiken we één onderdeel vanuit het jeugdvoetbalbeleidsplan: de interne scouting van de vereniging.

Geef hierbij aan welke rol zij gaan vervullen bij het in de praktijk toepassen van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Deel een samenvatting van het concept ook met alle ouders van jeugdleden en jeugdleden vanaf zestien jaar.

Stel je hebt binnen de vereniging een werkgroep geformeerd om de interne scouting verder te ontwikkelen. Met deze werkgroep is er een plan gemaakt om dit naar de praktijk toe te vertalen. Dan is het heel belangrijk om dit plan te presenteren aan de betrokken leden, het hoofdbestuur, het jeugdbestuur, de jeugdtrainers, de leiders en de coördinatoren.

Geef hierbij aan welke rol zij gaan vervullen bij het in de praktijk toepassen van de interne scouting en welke (financiële) middelen er nodig zijn om het plan in de praktijk te brengen. Deel een samenvatting van het concept ook met alle ouders van jeugdleden en jeugdleden vanaf zestien jaar via de verenigingswebsite en sociale media.

Na het verwerken van de feedback kan de uiteindelijke versie van het jeugdvoetbalbeleidsplan worden gepresenteerd.

De volgende vragen kunnen je helpen bij het vertalen van het plan naar de praktijk:

 1. Waarom?
  Wat zijn de redenen om het te doen?
  Welke resultaten verwachten we?
  Wat is het belang?
 2. Wat?
  Wat wil je implementeren?
 3. Waar?
  In welke setting? Hoe zien de cultuur en structuur eruit?
 4. Wie?
  Wie vormt de doelgroep?
 5. Hoe? Op welke manier willen we het implementeren?
  Door middel van bijeenkomsten of andere activiteiten?
  Hoe creeren we draagvlak binnen de vereniging?
  Komt het voort uit visie op voetballen en leren voetballen van de vereniging?
 6. Waarmee?
  Welke (personele) middelen tot beschikking? Hoe ziet tijdsplanning en budget eruit?

Na elk seizoen moet het jeugdplan en het daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplan worden geëvalueerd

Na het verwerken van de feedback van de betrokken leden, het hoofdbestuur, het jeugdbestuur, de jeugdtrainers, de leiders en de coördinatoren kan de uiteindelijke versie van de interne scouting worden gepresenteerd. Daarmee is het nog niet klaar: stel een jaarlijks activiteiten-/actieplan op en plan de uitvoering daarvan. Beschrijf welke middelen nodig zijn, wat het tijdspad is en wie erbij betrokken zijn.

Evaluatie

Na elk seizoen is het belangrijk om (een onderdeel van) het JVBP en het daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplan te evalueren. Wat voor effect hebben de uitgevoerde actiepunten in de praktijk gehad? Welke doelen zijn gerealiseerd? Is er aanleiding om doelen te herzien? Welke feedback komt er binnen van de verschillende betrokkenen? Kortom; wat gaat er goed en wat kan er beter? Op deze manier wordt het JVBP elk seizoen iets beter, worden de jeugdspelers beter en hebben zij meer plezier! 

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning Op elk gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt. Zowel bij grote als bij kleine vraagstukken staat hij of zij voor klaar.

Laatste nieuws