Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Teamindeling

Teamindeling (en selectiebeleid), iedere vereniging heeft er mee te maken en doet het op haar eigen manier. Een moeilijke klus. De KNVB ziet dat meer en meer verenigingen hier bewuster over nadenken en naar handelen. Tegelijkertijd zijn er kansen voor de toekomst om dit nog beter te doen met elkaar. Het proces om tot teamindelingen te komen is een belangrijk item binnen de vereniging, dat plaatsvindt gedurende het hele seizoen.

Om dit proces goed te laten verlopen helpt het de vereniging door dit vast te leggen in het jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP). In dit beleid staat omschreven hoe je jeugdvoetbal als vereniging aan wil bieden. Waarin jongens en meiden met veel plezier leren voetballen in een veilige omgeving. Het beschrijven van dit proces, het toekennen van verantwoordelijkheden en hier transparant over communiceren door het seizoen heen zorgt voor een soepel proces. Dit voorkomt uitdagingen aan het einde van het seizoen. Hoe je dit proces gedurende een seizoen kunt vormgeven staat beschreven op deze pagina.

Hier komt gelijk al een aantal vragen naar boven wat betreft teamindelingen. Vanuit welk vertrekpunt? Wat is de visie? Wat is het doel en wat moet het uiteindelijk opleveren? Allereerst is het van belang om duidelijk te krijgen wat de visie van de vereniging is op voetballen en de wijze waarop je de jeugd – in lijn met die visie – met plezier leert voetballen. Dit is namelijk bepalend voor de wijze waarop teamindelingen tot stand komen.  

Teamindelen – Gemengd voetbal & Gelijke Kansen

Hoe kun je jeugdvoetbal aanbieden waarbinnen meiden en jongens voetballen in een veilige omgeving en met plezier leren voetballen? Waarbij de kansen en het aanbod voor jongens en meiden gelijk aan elkaar zijn. Dat is voor veel verenigingen een belangrijke vraag. In het magazine gaan we in op twee mogelijke oplossingen waarmee je deze situatie kunt bereiken: Gemengd voetbal en Gelijke kansen. Twee thema’s met een andere inhoud die uiteindelijk hetzelfde beogen en langs eenzelfde proces kunnen worden geïmplementeerd binnen de vereniging. De thema’s streven namelijk naar gelijke kansen, gelijk aanbod en een veilige omgeving waarbinnen kinderen met plezier leren voetballen.

Plezier en ontwikkeling centraal

De ontwikkeling en daarmee het eindniveau van spelers en speelsters is op jonge leeftijd onvoorspelbaar. Toch verschilt het aanbod voor kinderen sterk. Vaak is dat gebaseerd op een momentopname met betrekking tot ‘huidig’ niveau, leeftijd en/of het geslacht. Door het aanbod op dat ‘huidige’ moment af te stemmen, is het voor veel jeugdvoetballers onmogelijk om op de lange(re) termijn het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Het lijkt logisch om het eindniveau te voorspellen op basis van de aanname dat de huidige voetbalkwaliteiten van jeugdspelers vaststaan en zich via een rechte opwaartse lijn doorzetten.

De praktijk wijst echter anders uit. Want ieder kind beleeft plezier aan ontwikkeling aan voetballen. Ieder kind is trots en blij als hij/zij vandaag iets kan, weet en/of kent wat hij/zij gister nog niet kon, wist of kende (ook hier gaan we later nog dieper op in). Dit alles tezamen zorgt er ook voor dat meer kinderen zich gezien voelen, langer blijven voetballen. Op termijn gaan de negatieve bijzaken zowel inhoudelijk als op het proces welke vaak bij teamindeling- en selectiebeleid om de hoek komen kijken bij de vereniging sterk afnemen. Geslacht of enkel huidig niveau staan dan niet meer centraal; het draait om plezier en ontwikkeling waarbij iedere jeugdspeler zijn of haar potentie volledig kan benutten, persoonlijke drijfveren waar kan maken en maximaal plezier kan beleven!

Hoe pak je dit aan? 

Om verenigingen met het thema Gelijke Kansen te helpen, heeft de KNVB een digitaal magazine ontwikkeld waarmee verenigingen bij de hand genomen worden bij de introductie en implementatie van Gelijke kansen en/of Gemengd Voetbal. In vijf stappen ga je van verdieping en visieontwikkeling, naar organisatie en implementatie van de inhoud om tot slot het proces en de inhoud te evalueren en weer vervolgstappen te kunnen nemen. Per stap wordt er kennis en inzichten, praktijkverhalen en werkvormen aangereikt waarmee je aan de slag kunt. De voorgestelde stappen zijn richtlijnen en zeker geen regels die per definitie gevolgd moeten worden; iedere vereniging, iedere situatie en elk vertrekpunt is anders. Het gaat er dus vooral om wat past de situatie van de vereniging.

Digitaal Magazine | Gelijke kansen & Gemengd voetbal Digitaal Magazine | Gelijke kansen & Gemengd voetbal In vijf stappen ga je van verdieping en visieontwikkeling, naar organisatie en implementatie van de inhoud om tot slot het proces en de inhoud te evalueren en weer vervolgstappen te kunnen nemen.

Project Gelijke Kansen

Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal doet de KNVB onderzoek naar het creëren van een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds bekend uit wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet altijd in een rechte, opwaartse lijn omhoog, maar juist heel onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Hierdoor bied je als club meer voetbalontwikkelingsmogelijkheden voor alle voetballers. Op de langere termijn moet dit ervoor zorgen dat elke jeugdspeler de mogelijkheid heeft om zijn of haar potentie volledig te ontwikkelen tot een voetballer op elk niveau.

Gelijke Kansen Jeugdvoetbal: De onvoorziene gevolgen van vroeg selecteren Gelijke Kansen Jeugdvoetbal: De onvoorziene gevolgen van vroeg selecteren Aan de hand van inzichten uit de wetenschap wordt beschreven waarom het selecteren van jeugdspelers in bepaalde teams soms onvoorziene gevolgen kan hebben.

Het ontwikkelen van jeugdspelers is een continu, maar ook grillig proces. Het is belangrijk om als vereniging hier een gedegen beleid voor op te stellen langs een aantal stappen / vragen. Deze stappen geven dan ook richting aan dit deel binnen het jeugdvoetbalbeleidsplan. Om gedragenheid te creëren dient dit in samenspraak te gaan met verschillende doelgroepen.

Iedere jeugdvoetballer is uniek Iedere jeugdvoetballer is uniek Veel factoren spelen een rol in de ontwikkeling van jeugdspelers. Ga je hier goed mee om, dan kun jij het verschil maken voor al jouw spelers.

Uitgangspunten voor elke vereniging

 • Ieder kind heeft talent
 • Ieder kind wil plezier
 • Ieder kind wil leren voetballen

Elke voetballer begint met voetballen om dat hij of zij dit ‘leuk’ vindt. Om te bevorderen dat voetballers met plezier (blijven) voetballen en gedreven zijn om zich te ontwikkelen is het van groot belang om de intrinsieke motivatie blijvend te stimuleren. Dit kun je doen door te voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften die gelden voor ieder mens en dus ook voor jouw jeugdspelers. Dit zijn de behoeften aan: autonomie, relatie en gevoel van competitie. Deze behoeften kun je als trainer op allerlei manier stimuleren.  Intrinsieke motivatie, de basis om met plezier te (blijven) voetballen Intrinsieke motivatie, de basis om met plezier te (blijven) voetballen Om te bevorderen dat voetballers met plezier (blijven) voetballen en gedreven zijn om zich te ontwikkelen is het van groot belang om de intrinsieke motivatie blijvend te stimuleren.

Een visie op spelersontwikkeling  

Wat is een talent? Binnen de context van voetballen.

 • Een speler/speelster die vaker succesvolle keuzes maakt in voetbalsituaties en deze ook succesvol kan uitvoeren
 • Een speler/speelster die een grotere bijdrage levert aan de spelbedoeling. In vergelijking met andere spelers/speelsters in dezelfde leeftijdscategorie.
 • Een speler/speelster die kan (talent/aanleg), wil (intrinsieke motivatie), durft (lef) en doet (keuzes maken).

KNVB: De visie op het (beter) leren voetballen.

Beleid teamindelingen

Alle spelers en speelsters vinden een passende plek binnen de vereniging. Teamindeling kan ook flexibel worden ingericht, dus niet in één team in één hetzelfde seizoen. De teamindelingprocedure is transparant en duidelijk. Daarnaast is het kader opgeleid en wordt dit begeleid en geschoold. Het is aan de club zelf om er verder invulling aan te geven, uitgaande van het feit dat elke voetballer uniek is en dat er voor elke leeftijdscategorie andere voorwaarden gelden.

Kenmerken per leeftijdscategorie Kenmerken per leeftijdscategorie Elke leeftijdscategorie heeft kenmerken. Over de ontwikkelingsfase waarin de speler zich bevindt en de betekenis voor de begeleiding van jouw team, de inhoud van de training en het coachen van de wedstrijd.

Stappen

De volgende stappen kunnen richting geven om te komen tot een vereniging specifiek beleid op teamindeling:

 1. Wat is onze visie als vereniging en onze visie op voetballen?
 2. Op basis waarvan delen wij spelers in?
 3. Wie zijn er betrokken bij het beleid rondom teamindelingen?
 4. Welke activiteiten/middelen worden er benut om tot teamindelingen te komen?
 5. Wanneer vindt de interne scouting plaats?
 6. Hoe en wanneer gaan we wat communiceren naar de verschillende doelgroepen?

Stappen teamindeling Stappen teamindeling Voor elke vereniging is het van belang om eerst het vertrekpunt helder te hebben. Om tot een beleid op teamindeling te komen die specifiek gemaakt is voor een club, is het van belang een aantal zaken helder te hebben. Bekijk de stappen.

Laatste nieuws