Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Bondsvergadering

De bondsvergadering is de algemene ledenvergadering van de KNVB. De KNVB is een vereniging die bestaat uit twee secties: het amateurvoetbal en het betaald voetbal. In de bondsvergadering komen vertegenwoordigers van beide secties (en daarmee alle leden van de KNVB) bij elkaar.

In het voorjaar wordt vooruitgeblikt op het aankomende seizoen. In deze vergadering komen onder meer de plannen voor het komend seizoen en de begroting aan de orde. In de najaarsvergadering wordt teruggeblikt op het voorgaande seizoen. In deze vergadering staan het jaarverslag en de jaarrekening van het vorige seizoen op de agenda alsook de (her)benoemingen van de leden van de bondscommissies en het bondsbestuur. Een vast onderdeel in de bondsvergaderingen zijn de voorstellen tot aanpassing van de Statuten en de reglementen. Eén keer in de vier jaar stelt de bondsvergadering een nieuw beleidsplan vast. Het huidige KNVB Strategisch Plan 2018 - 2022 loopt tot en met 30 juni 2022.

De verenigingsorganisatie wordt geleid door het bondsbestuur bestaande uit de bondsvoorzitter Just Spee en de leden Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee. De bondsvoorzitter wordt gekozen door de bondsvergadering. Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee maken uit hoofde van hun functie van respectievelijk voorzitter bestuur betaald voetbal en directeur-bestuurder amateurvoetbal deel uit van het bondsbestuur en worden daarin benoemd door de bondsvergadering. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsvergadering.

Ledenraadsleden en clubafgevaardigden

De bondsvergadering vindt twee keer per seizoen plaats. Naast deze reguliere vergaderingen kunnen buitengewone vergaderingen worden uitgeschreven. De bondsvergadering bestaat uit de dertig ledenraadsleden amateurvoetbal en dertig clubafgevaardigden uit de algemene vergadering betaald voetbal. Omdat de algemene vergadering betaald voetbal 34 clubafgevaardigden telt, is een roulatieschema opgesteld dat per jaar bepaalt welke dertig van 34 clubafgevaardigen ook in de bondsvergadering zitting hebben.

Agenda's en verslagen Agenda's en verslagen Bekijk de agenda's en verslagen.

Laatste nieuws