KNVB Samen

De KNVB is zich ervan bewust dat het een grote bijdrage kan leveren in onze maatschappij. Daarom betrekt de KNVB zoveel mogelijk mensen bij de sport, strijdt tegen uitsluiting, brengt mensen bij elkaar en vergroot het onderling begrip en plezier.

Kluppie

De focus binnen KNVB SAMEN ligt op kinderen die nog niet sporten. Daar is Kluppie voor ontwikkeld. Kluppie is opgericht voor jonge kinderen die vaker willen buitenspelen, maar die geen aansluiting vinden bij of toegang hebben tot het bestaande aanbod van activiteiten van bijvoorbeeld sportverenigingen.

Het is een naschoolsprogramma waar kinderen de beste begeleiding krijgen en waarin plezier en spelen centraal staan. Daarbij is de persoonlijke en motorische ontwikkeling van kinderen het uitgangspunt. Samen werken we met lokale rolmodellen.

Meer over KluppieKNVB Kluppie brengt kinderen in beweging


Terug naar boven