Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Over WorldCoaches

Voetbalcoaches opleiden, in hun eigen buurt of dorp. Zodat zij vervolgens lokaal kunnen fungeren als trainers én tegelijkertijd rolmodellen zijn in hun eigen directe sociale leefomgeving. Dat is de voornaamste filosofie van het WorldCoaches programma, het internationale opleidingsprogramma dat door de KNVB in 2009 is gestart vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de wereldwijde voetbalfamilie.

Een programma dat is gebaseerd op de jarenlange internationale ervaring van de KNVB op het gebied van coachen en opleiden. Voetbal verbindt, overal ter wereld. WorldCoaches spelen daar een grote rol in door kinderen op sportief én sociaal vlak te inspireren en te begeleiden op drie thema’s: persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie. Deze thema’s dragen rechtstreeks bij aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Dit zijn doelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om wereldwijd een betere en duurzame toekomst voor iedereen te creëren. Met de unieke en universele aantrekkingskracht van het voetbal draagt de KNVB haar steentje bij aan een betere samenleving.

WorldCoach

Martha Karimi.

Eigenlijk iedereen die passie voor voetbal heeft en de lokale jeugd vooruit wil helpen, kan een WorldCoach worden. Man of vrouw, met of zonder veel voetbalervaring. Vaak is een toekomstige WorldCoach al actief als trainer bij de lokale voetbalclub, als (gym)leraar of vrijwilliger. Vol motivatie om kennis op te doen, deze over te dragen op de jeugd en zo ter plaatse een positieve sociale verandering teweeg te brengen.

"Als WorldCoach moet je je ervan bewust zijn dat jij de leiding hebt over het positief veranderen van levens. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een grote kans. Als instructeurs moeten wij het voorbeeld geven en de coaches beïnvloeden. Dit leidt tot een sneeuwbaleffect: als je één coach kan beïnvloeden, kan je duizend kinderen beïnvloeden." Martha Karimi – Lokale WorldCoaches docent in Kenia.

Life skills

Piet de Jong.

WorldCoaches organiseren wekelijks voetbalactiviteiten. Dit kan op een schoolplein zijn of een veldje in de buurt. Ze coachen een team, organiseren wedstrijdjes of toernooien en begeleiden zo de kinderen in hun omgeving. In hun activiteiten begeleiden ze hen niet alleen in het voetballen, maar ook in het ontwikkelen van life skills. Op een natuurlijke en speelse manier. 

Bij life skills denk je aan vaardigheden als communiceren, creatief en kritisch denken, omgaan met emoties en problemen oplossen. Allemaal vaardigheden die je in het voetbalspel leert, maar ook in het dagelijks leven kunt toepassen. De WorldCoach leert zijn of haar spelers deze lessen te koppelen aan situaties in hun eigen leven. 

"Hoe ontwikkelen kinderen het vermogen om eigen keuzes te kunnen maken? Door ze in situaties te plaatsen waar ze deze keuzes daadwerkelijk moeten maken. In dit proces kan je de ontwikkeling van simpele situaties naar meer complexe situaties faciliteren." Piet de Jong – WorldCoaches-instructeur.

Verschil maken

Ook kunnen WorldCoaches het verschil maken door voorlichting te geven over relevante lokale thema's zoals criminaliteit, gezondheid, diversiteit en de rechten van meisjes en vrouwen. Soms zijn dat lastige onderwerpen. Daarom leren WorldCoaches wat het betekent om een rolmodel te zijn, hoe ze de sociale problematiek kunnen signaleren, analyseren, bespreekbaar maken en indien nodig kunnen doorverwijzen naar lokale instanties. 

WorldCoaches leren wat het betekent om een rolmodel te zijn, hoe ze de sociale problematiek kunnen signaleren, analyseren, bespreekbaar maken en indien nodig kunnen doorverwijzen naar lokale instanties. 

Op die manier ontpoppen de WorldCoaches zich in hun eigen wijken tot sociale rolmodellen voor de jeugd. Voetbal is aan de ene kant datgene wat de kinderen aantrekt en hun aandacht vasthoudt, en aan de andere kant het speelse hulpmiddel voor hun sociale ontwikkeling. 

Onze programma's

Het WorldCoaches-programma is een initiatief van de KNVB en werkt samen met ministeries, het bedrijfsleven, maatschappelijke en lokale organisaties. Op aanvraag óf op eigen initiatief.

Momenteel strekken onze activiteiten zich uit over Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

Laatste nieuws