Ereleden en bondsridders

Vrijwilligers zijn de kurk waarop het voetbal in Nederland drijft. Zonder al die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, coaches, begeleiders, terreinknechten, barmensen en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld worden. De KNVB koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de voetbalsport.

Onderscheidingsbeleid

De KNVB kent regelmatig onderscheidingen toe. Dit als erkenning voor de inzet van verenigingsvrijwilligers of ‘eigen’ KNVB-officials met een lange staat van dienst. Afhankelijk van de lengte van de ‘diensttijd’ en de zwaarte van de functie zijn er verschillende onderscheidingen: een zilveren en gouden scheidsrechtersspeld, een zilveren en gouden KNVB waarderingsspeld, lid van verdienste, bondsridder en tot slot erelid van de KNVB.

Erelid Gerard Bouwer met Michael van Praag.

Ereleden van de KNVB

Wim Meuleman was in 1980 de eerste die de hoogste onderscheiding van erelid ontving; de laatste was Jeu Sprengers. Sprengers werd op 8 december 2008, acht maanden na zijn overlijden, postuum tot erelid benoemd.

Onderstaand een overzicht van de acht voormalig KNVB-bestuurders die sinds 1980 zijn onderscheiden als erelid van de KNVB.

  • Wim Meuleman (overleden 10 oktober 1988): Bondsvoorzitter van 1966 tot 1980. Benoemd tot erelid op 13 november 1980.

  • Fokke Remmers (overleden 23 augustus 1990): Langdurig lid van het bestuur amateurvoetbal. Benoemd tot erelid op 24 november 1984.

  • Marten Kastermans (overleden 15 augustus 2014): Voormalig voorzitter amateurvoetbal en vicevoorzitter van het bondsbestuur. Benoemd tot erelid op 24 november 1990.

  • Jo van Marle (overleden 14 maart 1995): Bondsvoorzitter van 1981 tot 1993. Benoemd tot erelid op 11 december 1993.

  • Dick Langenbach (overleden 8 februari 2017): Voormalig bestuurslid amateurvoetbal met de portefeuille reglementen en voetbaltechnische zaken. Benoemd tot erelid op 12 december 1998.

  • Henk Hut (overleden 9 november 2002): Voormalig penningmeester van het bestuur betaald voetbal. Benoemd tot erelid op 12 december 2000.

  • Jan Schaalje: Had 23 jaar zitting in het bestuur amateurvoetbal en maakte elf jaar deel uit van het bondsbestuur. Benoemd tot erelid op 10 december 2007.

  • Jeu Sprengers (overleden 6 april 2008): Bondsvoorzitter van 1993 tot zijn overlijden op 6 april 2008. Postuum benoemd tot erelid op 8 december 2008.

  • Gerard Bouwer: Lid van het bestuur betaald voetbal van 1993 tot 2001, lid van de raad van toezicht (inmiddels: commissarissen) betaald voetbal van 2001 – 2013 en lid van het bondsbestuur van 1993 – 2007. Benoemd tot erelid op 16 december 2013.

Vereniging van ereleden en bondsridders

Onze ereleden en bondsridders hebben zich verenigd in de Vereniging van KNVB ereleden en bondsridders.

Vereniging van Ereleden en Bondsridders

Jan Wingelaar (secretaris), Dublinstraat 9, 2713 HN Zoetermeer

 

Terug naar boven