Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Omgang met gegevens van KNVB-leden

Het kan eigenlijk niemand zijn ontgaan dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden. Deze regelgeving versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze persoonsgegevens. Ook door en binnen de KNVB worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij moet worden gehandeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, in het bijzonder de AVG.

In dit kader heeft de KNVB een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Deze kun je hier lezen.

Ter beschikking stellen van ledenbestand

Een van de persoonsgegevensverwerkingen door de KNVB is het - onder strikte voorwaarden - ter beschikking stellen van het ledenbestand aan partners en derden voor dienst- en productinformatie. De leden van de KNVB hebben hier in de algemene vergadering amateurvoetbal, waarin alle leden van de sectie amateurvoetbal zijn vertegenwoordigd, toe besloten. Als voorwaarde is gesteld dat alle acties vooraf moeten worden goedgekeurd door de KNVB en dat er geen ‘overkill’ mag zijn.

De reden voor deze medewerking is dat de sectie amateurvoetbal extra gelden kan genereren door gebruik van de gegevens die binnen de KNVB beschikbaar zijn, die weer ten goede komen aan het voetbal.

Contactprotocol

Naast de privacyverklaring hanteert de KNVB een zogenaamd contactprotocol, waarin onder meer is vastgelegd hoe vaak een KNVB-lid mag worden benaderd voor acties via de KNVB. Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Gaat het om informatie die per post en/of telefoon wordt ontvangen, meld je je af door een brief te sturen naar de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail te sturen naar privacy@knvb.nl of via onderstaand emailadres. Voor informatie die per e-mail wordt ontvangen, kun je je afmelden via die betreffende uiting.

KNVB Contact

Voor aanvullende vragen aan de KNVB.

 

Laatste nieuws