Meldpunt Wanordelijkheden

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen, is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Meldpunt wanordelijkheden

Meldpunt voor het melden van ergernissen en andere (niet acute) wanordelijkheden. Let op: niet voor noodgevallen!

Inzichtelijk maken en actie ondernemen 

De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken.

Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen en assisteren van een (veelvuldig) genoemde vereniging.

Ontvangstbevestiging

Vervelende ervaringen en voorvallen kunnen ook worden gemeld via onderstaand formulier. Het KNVB-district waartoe de melder/vereniging behoort, registreert de melding en stuurt de afzender altijd een bevestiging van ontvangst.

Terug naar boven