Veelgestelde vragen - Internationale overschrijving amateurvoetbal

Hoe werkt het wanneer een speler vanuit het buitenland in Nederland wil gaan voetballen? En hoe werkt het andersom wanneer je vanuit Nederland een club in het buitenland hebt gevonden? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wanneer is een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar mogelijk?

Met welke doorlooptijd moet rekening gehouden worden nadat een internationale overschrijving is ingediend?

Wat moet ik doen als ik in het buitenland wil gaan voetballen?

Kan een speler ook tussentijdse overschrijving krijgen vanuit het buitenland naar een Nederlandse club?

Wat moet er gebeuren als een speler vanuit het buitenland in Nederland wil komen om te voetballen?

Hoe vaak zijn internationale overschrijven per seizoen toegestaan?

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

Waar kan ik de overschrijvingsformulieren voor zowel een nationale, als internationale overschrijving downloaden?

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

Wanneer is een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar mogelijk?

Wij nemen alle overschrijvingen in behandeling, maar beslissen niet zelf bij een internationale overschrijving van een speler tussen de 10 en 18 jaar. De beslissing hiervan ligt bij de FIFA Players’ Status Committee.

Internationale overschrijving spelers Internationale overschrijving spelers Bekijk hier de infographic over de internationale overschrijving van spelers.

Bekijk op Voetbal.nl de uitgebreide regeling die er geldt voor spelers tussen de 10 en 18 jaar.

Met welke doorlooptijd moet rekening gehouden worden nadat een internationale overschrijving is ingediend?

De ene overschrijving is binnen twee dagen geregeld, de andere duurt zeker twee weken. Dit is geheel afhankelijk van de buitenlandse club en de buitenlandse bond. Zorg er dus altijd voor dat de verplichtingen die gelden in het land van herkomst voldaan zijn. Mocht een buitenlandse bond na dertig dagen nog niet gereageerd hebben op een eerste verzoek tot vrijgave bij de KNVB dan wordt die speler voorlopig speelgerechtigd verklaard.

Wat moet ik doen als ik in het buitenland wil gaan voetballen?

De procedure om in het buitenland te gaan voetballen, is als volgt:

 1. De speler meldt zich aan bij de nieuwe buitenlandse vereniging via de daartoe bestemde formulieren van de buitenlandse bond.

 2. De nieuwe vereniging meldt de speler vervolgens aan bij buitenlandse voetbalbond met de melding dat het om een internationale overschrijving gaat.

 3. De buitenlandse bond zal de KNVB vervolgens een verzoek sturen om vrijgave.

 4. De KNVB informeert bij de Nederlandse vereniging of er bezwaren bestaan tegen de overschrijving en vraagt hierbij de spelerspas op. De spelerspas moet dus achtergelaten worden bij de Nederlandse vereniging!

 5. Bij goedkeuring en ontvangst van de spelerspas wordt een internationaal transfercertificaat gemaakt en gefaxt/gemaild naar de buitenlandse bond.

 6. De eerste actie om een dergelijke overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de vereniging waar hij in het buitenland wil gaan spelen.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen staan, raden wij de speler aan om ook contact te leggen met de buitenlandse bond om na te gaan welke regels zij nog meer hanteren bij een internationale overschrijving. Denk hierbij aan aanvullende voorwaarden voor overschrijvingen, deadlines, etc.

Kan een speler ook tussentijdse overschrijving krijgen vanuit het buitenland naar een Nederlandse club?

Er zijn geen dispensatiemogelijkheden voor internationale overschrijvingen van spelers naar een Nederlandse amateurvereniging of van jeugdspelers naar een Nederlandse betaald voetbal organisatie, tenzij de speler in kwestie een contract tekent bij zijn nieuwe club en deze ook laat registreren. Het spelerscontract bij zijn buitenlandse club moet dan wel met wederzijds goedvinden beëindigd zijn of van rechtswege is verlopen voor het einde van de laatste internationale overschrijvingsperiode (artikel 6 lid 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players). Of het spelerscontract is door de FIFA Dispute Resolution Chamber beëindigd en er is sprake van een situatie gelijk aan die genoemd onder 7.3.1 onder punt 4 van de Handleiding competitiezaken amateurvoetbal. Hierbij geldt dat als het verzoek tot overschrijving wordt ingediend na de eerst vrijdag van maart, bij dispensatie de speler gedurende dat seizoen niet mag uitkomen in bindende wedstrijden van de nieuwe club.

Wat moet er gebeuren als een speler vanuit het buitenland in Nederland wil komen om te voetballen?

 1. De speler meldt zich af in het buitenland (procedure is per land/club verschillend, dus wel goed om hier naar te informeren).

 2. Vervolgens meldt de speler zich aan bij de Nederlandse vereniging en vult samen met de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier (het reguliere formulier wat in Nederland gebruikt wordt) in. De verklaring van de te verlaten vereniging kan hierbij achterwege blijven.

 3. Het compleet en duidelijk! ingevulde en ondertekende formulier insturen naar het secretariaat amateurvoetbal (postbus 515, 3700 AM in Zeist / amateurtransfers@knvb.nl). Voor de zomerperiode ligt de deadline op 31 augustus 24.00 uur, voor de winter ligt deze op 31 januari 24.00 uur

 4. De KNVB vraagt de speler vervolgens vrij bij de buitenlandse bond.

 5. Bij ontvangst van het internationale transfercertificaat op naam van de speler, stuurt de KNVB hierover een brief naar de nieuwe vereniging en meldt de speler aan de Sportlink, zodat ook de aanvraag voor de spelerspas opstart. De brief is eveneens een tijdelijke spelerspas voor twee weken.

De eerste actie om een overschrijving in gang te zetten, ligt dus bij de speler en de club waar hij in Nederland wil gaan spelen.

Hoe vaak zijn internationale overschrijven per seizoen toegestaan?

De FIFA geeft aan dat spelers in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar voor maximaal drie clubs geregistreerd mogen staan. Gedurende deze periode mogen zijn slechts voor twee van deze clubs in officiële wedstrijden uitkomen. Dus heeft een speler in augustus internationale overschrijving verkregen naar Nederland dan is het toegestaan dat hij in januari van datzelfde seizoen naar een andere club in het buitenland vertrekt. 

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

Voor de zomer ligt deze op 31 augustus om 24.00 uur. In de winterperiode is de deadline 31 januari 24.00 uur

Waar kan ik de overschrijvingsformulieren voor zowel een nationale, als internationale overschrijving downloaden?

Wat zijn de deadlines bij internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal?

 • Voor de zomer ligt deze op 31 augustus om 24.00 uur
 • In de winterperiode is de deadline 31 januari 24.00 uur

Laatste nieuws

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.