Hulplijn noodgevallen

Als er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor onze leden een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Deze Hulplijn noodgevallen is bestemd voor acute noodgevallen als vechtpartijen en mishandelingen.

Hulplijn noodgevallen

24 uur per dag bereikbaar.

De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie en ons. Zij hebben een particuliere alarmcentrale ingeschakeld die 24 uur per dag, 7 dagen per week direct de telefoon opneemt. Waar nodig schakelt de centrale de politie en/of ons in. Indien noodzakelijk wordt 112 (ambulance) gebeld.

Meldpunt wanordelijkheden

De Hulplijn noodgevallen is er dus letterlijk voor noodgevallen. Daarnaast is er een meldpunt voor het melden van ergernissen en andere (niet acute) wanordelijkheden. 

Meldpunt wanordelijkheden

Meldpunt voor het melden van ergernissen en andere (niet acute) wanordelijkheden. Let op: niet voor noodgevallen!

Terug naar boven