Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Reglementen en besluiten

Hieronder een overzicht met reglementenbundels, uitvoerings- en wijzigingsbesluiten en besluiten en regelingen vanuit het amateurvoetbal en betaald voetbal.

Reglementenbundels

De bondsvergadering, de algemene vergadering amateurvoetbal en de algemene vergadering betaald voetbal zijn bevoegd tot het vaststellen van reglementen voor zover deze reglementen betrekking hebben op de secties amateurvoetbal en betaald voetbal respectievelijk de sectie amateurvoetbal of de sectie betaald voetbal. Deze reglementen zijn opgenomen in navolgende reglementenbundels.

Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten

Het bondsbestuur en de sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende gevallen uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten vast te stellen. Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk algemene vergadering amateurvoetbal of algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te worden voorgelegd. Hieronder staan de op dit moment geldende uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten.

Reglementen bestuurlijke organen

Besluiten en regelingen

De sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om besluiten te nemen en regelingen vast te stellen op grond van hetgeen is bepaald in de (in de reglementenbundels opgenomen) reglementen amateurvoetbal respectievelijk betaald voetbal. Deze besluiten en regelingen hoeven niet ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan de algemene vergadering amateurvoetbal of algemene vergadering betaald voetbal. Hieronder staat een aantal van deze besluiten en regelingen.

 

Bestuur amateurvoetbal

Laatste nieuws