Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Third Party Ownership

De FIFA heeft besloten dat per 1 mei 2015 Third Party Ownerships in de breedste zin van het woord (een derde partij is elke partij anders dan de twee clubs die betrokken zijn bij een transfer en de vorige clubs van de speler in kwestie) niet is toegestaan.

Financieringsconstructies waarbij wordt afgesproken dat aan een derde partij een bepaald percentage van een vergoeding wordt toegekend dat verband houdt met een toekomstige transfer of andere rechten die verband houden met een toekomstige transfer mogen dus niet meer.

Het is helder hoe de KNVB in TPO staat: clubs en spelers moeten onafhankelijk zijn, in het belang van henzelf en de integriteit van de competities. 

Standpunt KNVB

Het is helder hoe de KNVB in TPO staat: clubs en spelers moeten onafhankelijk zijn, in het belang van henzelf en de integriteit van de competities. De KNVB ziet, net als de FIFA, dat Third Party Ownership risico’s voor het voetbal met zich mee kunnen brengen en vinden het een goede ontwikkeling dat de FIFA hieraan aandacht besteedt.

De FIFA heeft zowel Third Party Ownership als de financieringsconstructie verboden

Wel is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds Third Party Ownerships in de letterlijke zin van het woord en anderzijds financieringsconstructies. Bij eerstgenoemde is er sprake van eigendom van spelers door een derde partij. Daar is de KNVB tegenstander van. Constructies waarbij een financierder als tegenprestatie een bepaald percentage van de inkomsten (verbandhoudende met een transfer) ontvangt, moeten naar onze mening onder bepaalde voorwaarden wel kunnen. Belangrijke voorwaarden zijn volgens de KNVB dat:

  • spelers en clubs onafhankelijk zijn (en dus zelfstandig kunnen beslissen ten aanzien van arbeidsgerelateerde en transfergerelateerde aangelegenheden);

  • spelers een arbeidsovereenkomst met de club hebben en ook het salaris van de club ontvangen.

  • spelers op wie de afspraken betrekking hebben daarover schriftelijk moeten worden geïnformeerd;

  • een derde partij slechts bij één club betrokken kan zijn bij TPO-financieringsconstructies;

  • de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd en worden overgelegd aan de desbetreffende nationale bond zodathij hierop toezicht kan houden.

De FIFA heeft echter zowel Third Party Ownership in de letterlijke zin van het woord als de financieringsconstructie verboden.

Wat mag wel en wat mag niet?

Aangezien Third Party Ownernships op meerder manieren kunnen worden uitgelegd, heeft de KNVB bij FIFA opheldering gevraagd over de interpretatie van de regels en / of financieringsconstructies ook verboden zijn. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Niet meer toegestaan:

  • Een overeenkomst met een derde partij, waarbij aan een derde partij rechten worden verstrekt over de inkomsten van één of meerdere spelers

Wat wel toegestaan lijkt:

  • Overeenkomsten waarbij een financierder als tegenprestatie een bepaald percentage van de totale inkomsten wordt verstrekt;

  • Overeenkomsten waarbij een financierder als tegenprestatie een bepaald percentage van de totale transferopbrengsten wordt verstrekt.

Overgangsperiode clubs

Er is een overgangsperiode ingebouwd voor clubs die al dergelijke contracten met derden zijn aangegaan. De overgangsperiode ziet er als volgt uit: Overeenkomsten met derde partijen voor 1 januari 2015 worden gerespecteerd. De overeenkomst eindigt als de speler wordt getransfereerd;

Overeenkomsten met derde partijen tussen 1 januari en 30 april 2015 mogen niet langer dan voor een jaar worden afgesloten. Na 1 mei 2015 mogen dergelijke overeenkomsten met derde partijen niet meer worden afgesloten.

TPO volgens de FIFA TPO volgens de FIFA 'Een complex onderwerp'

Achtergrondinformatie van de FIFA Achtergrondinformatie van de FIFA Extra informatie die de visie van de FIFA mede bepaalt.

Laatste nieuws