Maken van een melding

Waar kan ik een melding maken?

Meldingen kunnen op verschillende punten gemaakt worden. Het is aan de melder waar hij of zij zich het prettigst bij voelt. Als je club een vertrouwenscontactpersoon of vertrouwenscommissie heeft, kun je hier de melding maken. Als dit niet het geval is of dat niet prettig voelt, kan dit ook via het meldpunt van de KNVB of via het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.

Hoe maak ik een melding?

Je kunt langsgaan bij de vertrouwenscontactpersoon op je club of je kunt een melding maken via de KNVB of via vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. Bij de KNVB zijn er verschillende vertrouwenscontactpersonen.

Pascal Kamperman

Vertrouwenscontactpersoon

Louisse Vonk

Vertrouwenscontactpersoon

Edwin Goedhart

Bondsarts

Vertrouwenspunt Sport

NOC*NSF

Meer informatie op: https://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact

Wie behandelt mijn melding?

Als er een melding bij de KNVB vertrouwenscontactpersonen binnenkomt dan zullen Louisse, Pascal en Edwin de eerste opvang verzorgen. Bij een van hen kun je, volledig in vertrouwen, je verhaal doen. Zij zullen je ook begeleiden met verdere stappen. Afhankelijk van de ernst en jouw behoefte, schakelen de KNVB vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en, indien nodig, wordt de politie ingeschakeld.

Wie mogen er melding maken?

Iedereen die iets heeft meegemaakt op het gebied intimidatie of misbruik kan zich melden. Maar ook wanneer je iets verdachts hebt gezien, kun je je melden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze sport vrij blijft van seksuele intimidatie. Ook voor meer informatie over seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag kan je contact opnemen met Louisse, Pascal en/of Edwin of NOC*NSF.

Kan ik anoniem melden?

Ja, dat kan. Met iedere melding wordt vertrouwelijk omgegaan en het is de keuze van de melder om uit de anonimiteit te stappen.


Terug naar boven