Dopingreglement

Een voetballer bij wie tijdens een dopingcontrole een verboden stof/methode wordt gevonden in het bloed of de urine, begaat een dopingovertreding. Ook een poging tot dopinggebruik vormt een overtreding van het reglement, evenals een onvolledige medewerking aan een dopingcontrole.

Kennis van de regels

De sancties van een positieve dopingcontrole zijn streng en kunnen een schorsing van vier jaar betekenen. Goede kennis van de regels en procedures is dus van groot belang. Wat er allemaal wel en niet mag en wat de verschillende sancties zijn, staat omschreven in het World Anti-Doping Code.

Het Nationaal Dopingreglement, dat is opgesteld door de Dopingautoriteit, neemt een centrale positie in binnen het antidopingbeleid van NOC*NSF en is gebaseerd op de World Anti-Doping Code. De KNVB is verplicht om het Nationaal Dopingreglement te hanteren voor het eigen dopingreglement.DopingreglementIn de Reglementenbundel Bondsvergadering zijn de volgende twee reglementen te vinden: Dopingreglement KNVB en Reglement centrale tuchtrechtspraak.

Tuchtrechtspraak doping

Het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB organiseert de tuchtrechtspraak op het gebied van doping. Dopingzaken worden behandeld door één centrale tuchtcommissie doping en één centrale beroepscommissie doping.


Terug naar boven