Kracht van voetbal

De maatschappelijke en economische impact van voetbal is groot. Maar hoe groot precies? In het onderzoek De Kracht van Voetbal is voor het eerst zowel de financiële als de niet-financiële waarde van voetbal onderzocht en met elkaar verbonden.

De uitkomst: voetbal vormt het grootste sociale netwerk van ons land. Het draagt bij aan de vorming en ontwikkeling van mensen, aan hun gezondheid en onderlinge verbondenheid. Daarnaast levert voetbal een bijdrage van 2,18 miljard euro (0,34%) aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

InfographicBekijk de infographic 'Kracht van Voetbal' groot in een nieuw scherm.Met behulp van een door PwC ontwikkelde rekenmodule kunnen betaaldvoetbalorganisaties hun waarde voor de regio berekenen. Wat is bijvoorbeeld de invloed van een uitbreiding van het stadion op de verbindende functie van voetbal in de betreffende regio?

Door krachten te bundelen verduurzamen we de kracht van voetbal

Door de rekenmodule kunnen clubs hun huidige (regionale) kracht inzichtelijk maken en tegelijkertijd berekenen hoe zij die impact kunnen vergroten. Clubs hebben de behoefte om de effectiviteit van hun inspanningen te kennen. Het helpt hen om het gesprek nog gerichter aan te gaan met hun stakeholders, zoals maatschappelijke instellingen, fans en overheid. De rekenmodule is zo gebouwd dat nieuwe indicatoren en nieuwe kennis en inzichten eenvoudig kunnen worden toegevoegd. 

Kortom: het besluitvormingsinstrument toont niet alleen de kracht van de betreffende club, maar geeft ook inzicht in welk pakket van maatregelen deze kracht het sterkst kan worden vergroot. Dat doen we samen met onze omgeving, want door krachten te bundelen verduurzamen we de kracht van voetbal.

 
 

Directeur FC Volendam Wim Biesterveld over de kracht van voetbal.

Maatschappelijke kracht van voetbal

Iedereen die betrokken is bij voetbal weet dat het meer is dan een spel of een financiële begroting. Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen zich ontplooien en ontwikkelen. Een actieve deelname aan voetbal draagt bovendien bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid. Daarbij is de voetbalclub in veel dorpen en steden niet alleen het grootste sociale, maar ook het belangrijkste zakelijke netwerk.

Iedereen die betrokken is bij voetbal weet dat voetbal meer is dan een spel of een financiële begroting

De uitbreiding van de stadioncapaciteit kan bijvoorbeeld bijdragen aan verbinding in de regio, zoals meer vrijwilligers bij die club, grotere actieve en passieve betrokkenheid van de fans, en een grotere kans om deelnemers en partners aan participatieprojecten te vinden. Uitbreiding van de stadioncapaciteit kan daarbij ook bijdragen aan vorming en ontwikkeling: meer educatieprojecten van deze club, meer investeringen in jeugdopleidingen en meer spelers in opleiding. Tot slot heeft zo'n uitbreiding ook een positief effect op (het aantal deelnemers aan) gezondheidsprojecten van de club. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe clubs nu al een grote bijdrage leveren, maar ook de mogelijkheid hebben om die bijdrage verder te versterken. 

De voetbalclub is in veel dorpen en steden het grootste sociale netwerk.

Economische kracht van voetbal

De bijdrage van voetbal aan het BBP is volgens de in het onderzoek gehanteerde methodiek 2,18 miljard euro, ofwel 0,34% van het totale BBP (642,8 miljard euro over 2013). Clubs in het betaald voetbal en het Nederlands elftal genereren de grootste bijdrage. 

Om de economische waarde van het voetbal te berekenen, hanteerde PwC een nieuwe methode. Bepalend is in welke mate financiële stromen voldoen aan twee voorwaarden: vindt er een transactie van geld plaats in ruil voor goederen en/of diensten én is er sprake van een eindconsument. Wanneer een financiële stroom (deels) voldoet aan deze voorwaarden, draagt deze (deels) bij aan het BBP.

Voor het onderzoek is alle relevante beschikbare informatie verzameld en gebundeld. Met de hulp van wetenschap én de voetbalwereld willen wij de komende tijd het fundament van dit onderzoek versterken. Met als doel om samen nog beter te snappen wat de kracht van voetbal is en hoe we hier optimaal aan bij kunnen dragen.

Om je bezoek aan onze websites optimaal te laten verlopen, maken wij gebruik van cookies. Cookies om het verkeer over onze sites te analyseren en cookies om (advertentie)inhoud te personaliseren en sociale media content aan te bieden. Natuurlijk vinden wij je privacy belangrijk, daarom kun je deze cookie-instellingen zelf beheren. Hoe wij omgaan met de gegevens die op basis van de geplaatste cookies verkregen zijn, leggen wij uit in onze cookie- en privacyverklaring.