Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Voetbal en seksuele intimidatie

Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan de KNVB worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. De KNVB vindt het van belang dat verenigingen op dit onderwerp beleid voeren, zoals het opstellen van gedragsregels, het maken van een risicoanalyse en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Onderzoek NOC*NSF Onderzoek NOC*NSF Lees hier het rapport uit 2017 van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie in de sport.

Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Binnen de KNVB zijn een groep Vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze Vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

Meldingsproces Meldingsproces Wat kan je doen in geval van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Aangifte bij tuchtcommissie van de KNVB Aangifte bij tuchtcommissie van de KNVB Klik hier voor meer informatie.

Vanuit de KNVB verzorgen de Vertrouwenscontactpersonen de eerste opvang. Bij hen kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de Vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond seksuele intimidatie. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).

Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen Binnen de bond fungeren Vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.

Beleid ten opzichte van seksuele intimidatie

Voor verenigingen is er de toolkit ‘Beleid Seksuele Intimidatie’ die richtlijnen geeft om preventief beleid op te zetten. Naast het voeren van beleid is het als vereniging erg belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken onder sporters, ouders en kader. Op deze manier doet een vereniging zoveel mogelijk om seksuele intimidatie te voorkomen. In het geval dat er zich toch een incident voordoet, kan een verenging makkelijker en sneller zelf stappen ondernemen, met zo min mogelijk schade voor het slachtoffer.

Praktische hulp Praktische hulp Kijk op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland voor praktische hulp.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Hoewel het moeilijk is om 100 procent te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, is het aanvragen van een VOG ook een maatregel die verenigingen kunnen nemen om ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van een team. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Verenigingen kunnen gratis een VOG aanvragen voor vrijwilligers. Op basis van een subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de kosten voor het aanvragen van een VOG volledig vergoed.

Verklaring Omtrent Gedrag Verklaring Omtrent Gedrag Lees hier meer over de VOG in de sport, de subsidiemaatregel en de bijbehorende handleidingen.

Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een andere preventieve maatregel is het aanstellen van een gecertificeerde Vertrouwenscontactpersoon of het vormen van een commissie die zich bezighoudt met een veilig sportklimaat binnen jouw vereniging. Maak deze kartrekker om een veilig sportklimaat ingebed te krijgen. Een van de taken kan zijn om kartrekker te zijn bij het invoeren van een VOG, maar niet voordat je goed hebt nagedacht over hoe je leden bewust maakt van het belang van veilig sportklimaat. VOG invoeren om schone schijn te maken heeft geen zin en kan op den duur tegen je gaan werken. De zichtbare overtuiging moet er zijn.

H.B.S.V. staat voor een veilig sportklimaat H.B.S.V. staat voor een veilig sportklimaat Lees hoe H.B.S.V. zorgt voor een veilig sportklimaat.

Laatste nieuws