Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Diversiteit in het voetbal

De KNVB staat voor voetbal dat mensen trots maakt en voetbalplezier geeft: voetbal om van te houden, van en voor iedereen. Of je nou zelf voetbalt, of graag naar voetbal kijkt: alle voetbalfans – van jong tot oud – willen op een veilige en leuke manier kunnen genieten van de grootste sport van Nederland. De KNVB werkt er samen met clubs, vrijwilligers, ouders en de overheid vol overtuiging aan om dit te bereiken.

Voetbal is een sport voor iedereen, waardoor velen zich in Nederland verbonden kunnen voelen. Dat gaat alleen niet vanzelf. In de huidige maatschappij met veel verschillende culturele invloeden zijn we soms opnieuw op zoek zijn naar onze gemeenschappelijke waarden en normen. Ditzelfde speelt binnen een voetbalvereniging met een afspiegeling van de bevolking. Er zijn grote verschillen ook tussen verenigingen: stad en platteland, groot of klein, op plezier- of meer op prestatiegericht. Elke voetbalvereniging vormt daarbinnen zijn eigen cultuur en waarden en normen.

  • Hoe verschillend ook, de KNVB wil uitstralen dat voetbal er is voor iedereen: iedereen is welkom, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, geslacht of seksuele voorkeur.

Voetbal is voor iedereen

De KNVB zet in op verbinden en inclusiviteit en staat op tegen discriminatie en uitsluiting

Voetbal is er voor iedereen ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet zich welkom voelen binnen het voetbal. De KNVB zet in op verbinden en inclusiviteit en staat op tegen discriminatie en uitsluiting. Voetbal is een spiegel van het alledaagse bestaan in de samenleving: er wordt plezier aan beleefd door alle lagen van de bevolking, alle culturen, leeftijden, in de stad en op het platteland.

Iedereen wil plezier beleven voor, tijdens en na het voetballen. Maar hoe welkom voelen voetballers met een andere culturele achtergrond, religie, huidskleur, of seksuele voorkeur zich binnen het huidige voetbal? Niet geaccepteerd worden betekent gekwetst worden in behoefte aan erkenning, als persoon of als groep met een andere culturele achtergrond of seksuele voorkeur.

Symposium diversiteit in het voetbal

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseerde de KNVB op de KNVB Campus een congres over diversiteit voor betaald voetbalclubs. Onderzoekers en mensen uit de praktijk gaven presentaties en workshops over het onderwerp.

Acceptatie

Acceptatie (van andere culturen, seksuele voorkeuren) kun je als voetbalvereniging niet afdwingen, maar je kunt er wel naar streven. Acceptatie gaat over respect tonen voor de ander. Het is bij omstandigheden waar emoties opspelen, zoals bij winst en verlies tijdens een wedstrijd, dat negatieve gevoelens over een andere groep naar boven kunnen komen.

De uitdaging is om verschillen bespreekbaar te maken, want verschillen horen bij mensen. Waar we elkaar in vinden is de liefde voor het voetbal. En die verbindende kracht kan juist positief gebruikt worden.

Respect in de sport.

Met elkaar in gesprek gaan

Bewustwording en bespreekbaar maken van acceptatie en omgaan met verschillen is een eerste stap naar een verbindende cultuur binnen de club. De KNVB gaat in gesprek met bestuurders maar ook met trainers, scheidsrechter en spelers.

  • Afhankelijk van de vraag van de vereniging biedt de KNVB creatieve werkvormen waarbij op een laagdrempelige manier praktijksituaties besproken worden.

Afhankelijk van de vraag van de vereniging biedt de KNVB creatieve werkvormen waarbij op een laagdrempelige manier praktijksituaties besproken worden. Er kan ook in gesprek worden gegaan met twee of meerdere verenigingen die soms problemen ervaren als ze tegen elkaar spelen. De KNVB vindt het belangrijk dat verenigingen met elkaar in gesprek blijven, juist als ze cultuurverschillen ervaren. 

Workshops voor trainers

De KNVB gaat over het omgaan met verschillen binnen het team in gesprek met jeugdtrainers bij Eredivisie- en Eerste divisieclubs. Ook een workshop met de jeugdspelers is mogelijk. Daar wordt het belang van teambuilding besproken en hoe je met elkaar een veilige sfeer creëert. Ook een thema als homoacceptatie wordt besproken. 

Rond het thema homoacceptatie wordt nauw samengewerkt met de John Blankenstein Foundation. De KNVB werkt daarnaast samen met andere sportbonden en NOC*NSF aan een Veilig sportklimaat (VSK).

Samenwerking

Met de Betaald Voetbal organisaties en vaak ook samen met gemeenten organiseert de KNVB bijeenkomsten waar het thema diversiteit centraal staat. Rond het thema homoacceptatie wordt nauw samengewerkt met de John Blankenstein Foundation. De KNVB werkt daarnaast samen met andere sportbonden en NOC*NSF aan een Veilig sportklimaat (VSK), waarin diversiteit voor 2017/2018 een nieuw thema is in de sport.

Seksuele diversiteit Seksuele diversiteit Lees hier meer over het thema Seksuele diversiteit.

Supportersgroepen zijn een belangrijke partner voor de KNVB om discriminerende uitingen in de stadions tegen te gaan. De KNVB werkt internationaal samen met de EUFA en de FIFA rond het thema diversiteit en het tegengaan van uitsluiting en discriminatie. In december 2014 is de Amsterdam Resolution over institutionele discriminatie aangenomen.    

Omgaan met discriminatie in het stadion

Kwetsende en discriminerende scheldkoren horen niet thuis in het voetbal

Het voetbal in Nederland hoort een feest te zijn. Kwetsende en discriminerende scheldkoren horen niet thuis in het voetbal. Betaald voetbalclubs, supportersverenigingen en de KNVB hebben daarom gezamenlijk afgesproken sneller en kordater op te treden tegen scheldkoren in het voetbal. Clubs vragen direct bij kwetsende en discriminerende scheldkoren de supporters met dit gedrag te stoppen. Indien de kwetsende en discriminerende spreekkoren dan alsnog doorgaan, wordt de wedstrijd stilgelegd. Dat is het resultaat van een afspraak van vorig jaar, die op initiatief van voetbalclubs plaatsvond.

De betrokkenen van het gehele voetbal (bestuurders, fans en spelers) hebben de krachten gebundeld. De clubs gaan in gesprek met supportersverenigingen om gezamenlijk normen en waarden in het stadion vast te leggen en uit te spreken. Dit past in de vastgestelde aanpak om de problematiek bij alle betrokkenen te agenderen, bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren.  

Diversiteit in KNVB-opleidingen

Het thema diversiteit en omgaan met verschillen wordt opgenomen in de KNVB-opleidingen voor trainers en scheidsrechters. Trainers en scheidsrechter komen in hun rol verschillen in het voetbal tegen. Dat kunnen bijvoorbeeld verschillen zijn tussen een westerse cultuur en een niet-westerse cultuur, die zich uiten in de manier van communiceren en gedrag.

Bewustwording van deze verschillen die je rondom een wedstrijd, binnen je team of met een tegenstander tegen komt, draagt bij aan begrip voor elkaar. Dat maakt dat je in je rol als trainer of als scheidsrechter beter voorbereid bent in situaties waar cultuurverschillen een rol spelen. In de opleidingen komt het thema diversiteit aan de orde en docenten worden hierin bijgeschoold.

Het thema diversiteit en omgaan met verschillen wordt opgenomen in de KNVB-opleidingen voor trainers en scheidsrechters.

Opgenomen in de licentievoorwaarden voor voetbalclubs

Clubs moeten anti-discriminatie en/of anti-racisme beleid opstellen om te voldoen aan licentievoorwaarden. De richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme worden door de Ere- en Eerste divisieclubs geïmplementeerd binnen de organisatie.

Dit beleid kan deel uitmaken van het algemene beleidsplan van de club en/of specifieke documenten in het teken van sportiviteit en respect, gedrag en veilig sportklimaat. Het anti-discriminatie en anti-racismebeleid rondom wedstrijden van het eerste elftal moet dan wel expliciet blijken.  

Straffen

Via het tuchtrecht van de KNVB worden de grenzen van het toelaatbare bewaakt. Discriminatie en racisme worden bestraft. Als incidenten bij ons gemeld worden dan wordt dit altijd geregistreerd. Het is vervolgens aan de onafhankelijke aanklager om te bepalen of er genoeg bewijslast is om een tuchtzaak te starten. Juist voor de bewijslast is het belangrijk dat er voldoende meldingen zijn van dergelijke incidenten. Als dit niet gebeurt dan kan er niet direct worden opgetreden.  We roepen dus iedereen op om incidenten op het voetbalveld altijd bij ons te melden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dergelijke incidenten van ons voetbalveld verdwijnen.

Meldpunt wanordelijkheden Meldpunt wanordelijkheden Vervelende ervaringen en voorvallen kun je hier delen met de KNVB.

Meldingsapp

Discriminatie kan ook gemeld worden met de app DiscriminatieMelder. Voor het betaald voetbal is deze app vooral bedoeld voor stadionbezoekers. Zij kunnen een melding maken als een incident zich in het stadion voordoet. Deze melding gaat direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion. Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl, de KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op met de melder en wordt indien de melder dit wenst, ook de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact op met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een vooronderzoek daartoe. Melden kan ook anoniem. Opvolging richting de melder is dan niet mogelijk, wel worden de incidenten geregistreerd. Hierdoor vormt zich een beeld van waar er acties nodig zijn. Want als men niets doet, dan verandert er ook niets…

Download DiscriminatieMelder in de App Store en bij Google Play.

Discriminatie kan ook gemeld worden met de app DiscriminatieMelder.

Registreren

Sinds dit seizoen wordt discriminatie apart geregistreerd om het nog beter te kunnen aanpakken. Voorheen registreerden we al het grensoverschrijdende gedrag en dit viel dan allemaal onder deze noemer. Door dit nu apart te registreren kunnen we het beter monitoren en gerichter optreden bij een club waar veel van dergelijke incidenten voorkomen. Optreden kan natuurlijk via het tuchtsysteem, maar daarnaast gaat de KNVB ook in gesprek met clubs over het thema diversiteit en inclusie: hoe zorgen we dat iedereen zich welkom voelt in het voetbal en wat is het gedrag dat daarbij hoort.

KNVB intern

Voetbal is een sport waaraan door alle lagen van de bevolking en alle culturen plezier wordt beleefd. Met meer dan 1,2 miljoen leden door het hele land laat de voetbalsport een kleurrijk beeld zien. De KNVB wil de culturele diversiteit onder medewerkers en haar vertegenwoordigers de komende tijd vergroten.

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon van de KNVB is beschikbaar voor vragen en meldingen van clubs en spelers.

Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen Lees hier meer over de Vertrouwenspersonen.

Gezamenlijk aanvalsplan

De racistische spreekkoren tijdens FC Den Bosch - Excelsior in 2019 waren aanleiding voor een gezamenlijk aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal van de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Het kreeg de titel ‘Ons voetbal is van iedereen’ en bevat twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen, verdeeld over de pijlers: bewustwording, signalering, sanctionering en samenwerking.

Ons voetbal is van iedereen Ons voetbal is van iedereen Lees hier actuele zaken over ‘Ons voetbal is van iedereen’.

Laatste nieuws