Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Congres ketenaanpak: samen winst pakken

Voetbal is een fantastische sport en van iedereen. Ook van voetballers die meer (pedagogische) support nodig hebben om binnen de lijntjes te spelen. Voor verenigingen vormen zij echter een grote uitdaging, die de clubs niet alleen aan kunnen. De KNVB brengt daarom op 26 november ketenpartners samen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Want samen valt er nog veel winst te behalen.

Sommige voetbalverenigingen willen zich graag openstellen voor alle voetballers in de wijk of in de buurt. Dus ook voor voetballers die meer (pedagogische) support nodig hebben om binnen de lijntjes te blijven spelen. De verenigingen zijn echter niet altijd bij machte om hen optimaal te begeleiden.

Samenwerken

Voetbalverenigingen kunnen deze 'lastige' voetballers wegsturen, maar daar is de samenleving niet bij gebaat. Sterker nog, juist in de sportvereniging ervaren deze jeugdigen succesbeleving en insluiting. Een andere oplossing is samenwerking, met name samenwerking met ketenpartners. 

Ketenpartners kunnen vertegenwoordigers zijn uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de politie, het jongerenwerk, jeugdzorg, de gemeente en soms ook het Openbaar Ministerie. Deze partners hebben een verantwoordelijk voor de veiligheid in de samenleving, echter slaan vaak de sportvereniging tot nu toe over.

Dat gebeurt nog te weinig hoewel de KNVB blij is om te zien dat sommige gemeenten de sportvereniging wel weten te vinden. Het zou mooi zijn als deze initiatieven hun weg in heel Nederland vinden. De KNVB organiseert daarom de bijeenkomst 'Samen winst pakken; insluiten is beter dan uitsluiten'. Een uitgelezen mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk: Orlando was gewoon net even te vaak bij akkefietjes betrokken op het voetbalveld. Dan weer een vechtpartijtje, dan een dreigende situatie, soms dit, dan weer dat. Orlando’s trainer trok zelf aan de bel. Aanvankelijk was de hoop dat de trainer en coach het, met een paar handige tips, allemaal op de rit zouden krijgen.

Het was de poging waard, maar werkte niet afdoende. De ingeschakelde jeugdpedagoog, die al geregeld bij de club rondliep, zag direct dat zijn hulp nodig was. Orlando was namelijk geen lieverdje, had bovendien een flinke gebruiksaanwijzing. Eentje die je alleen kunt lezen met een beetje verstand van zaken.

De jeugdpedagoog is er ook van overtuigd: vier, vijf jaar geleden was Orlando allang van de club getrapt, hadden ze hem op zijn minst voor een jaar of wat geschorst. Jammer joh, klaar. De laatste jaren gaat dat anders. Nu wordt, wanneer duidelijk wordt dat het ‘niet zo goed gaat’, hulp ingeschakeld. Ten langen leste moet daar voordeel uit te halen zijn. Als Orlando aan zijn lot zou worden overgelaten, wordt het van kwaad tot erger. Is hij de maatschappij tot last. Nu kan dat worden voorkomen.

Locatie en datum

LocatieKNVB Campus in Zeist
Datum26 november 2018
Tijdstip09.00 - 13.30 uur

Aanpak

Het doel van deze bijeenkomst is toewerken naar een handzame aanpak om voetballers die meer (pedagogische) begeleiding nodig hebben in te sluiten binnen de vereniging. Een eerste aanzet hiervoor is de publicatie 'Ketenaanpak' die is samengesteld op basis van persoonlijke verhalen uit de praktijk en die voor iedere deelnemer klaarligt.

Aanmelden Aanmelden Meld je hier aan voor deelname aan het congres ketenaanpak.

Programma

09.00Inloop met koffie en thee
09.30

Waar hebben we het precies over?

  • Facts & Figures
  • Wie is waar mee bezig?
10.00

Gemeenten in de praktijk

  • Dordrecht
  • Eindhoven
  • Haarlem 
  • Arnhem
  • Enschede
  • Rotterdam
11.00

Wat doe jij als...?

  • Omgaan met dilemma's
  • Wat kunnen we van elkaar leren?
12.00Lessons learned: wat nemen we mee voor onze collega's?
13.00Uitreiking publicatie 'Ketenaanpak'
13.30Einde programma

Contactinformatie KNVB Campus

Kom alles te weten over een bezoek aan de KNVB Campus

Laatste nieuws