Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

UEFA C

Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer-coach. De taken van een trainer-coach zijn onder te verdelen in: het coachen tijdens wedstrijden, het geven van trainingen en het begeleiden van spelers en staf. Daarnaast is de trainer-coach onderdeel van de club.

Opleiding 2021/’22

Vanwege de corona-situatie heeft de KNVB Academie moeten besluiten om de opleidingen van seizoen 2020/’21 door te schuiven naar het seizoen 2021/’22. Dit heeft als gevolg dat het aantal beschikbare plaatsen voor het seizoen 2021/’22 zeer beperkt is. Alle beschikbare plaatsen worden vanaf maandag 3 mei om 14.00 uur openbaar op het inschrijfportaal via inschrijven.knvb.nl.

Lees hieronder de veelgestelde vragen naar aanleiding van de corona-maatregelen. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen opleidingen gestart in seizoen 2020-2021 en nieuw te starten opleidingen seizoen 2021-2022.

Veelgestelde vragen Coronamaatregelen Veelgestelde vragen Coronamaatregelen Naar aanleiding van de corona-situatie is er voor de KNVB breedte-opleidingen een Q&A opgesteld. Hierin worden verschillende vragen over de voortgang van de verschillende opleidingen beantwoord.

UEFA C

De opleiding UEFA C leert deelnemers om onderdelen die in de wedstrijd aanwezig zijn te vertalen naar trainingen en omgekeerd, alsmede het participeren in een club.

Onderwerpen

Een kleine greep uit de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen:

 • Coachen van senioren tijdens wedstrijden;
 • Analyseren van wedstrijden;
 • Geven van trainingen;
 • Begeleiden van spelers en staf.

Vorm

De KNVB Academie gaat ervan uit dat je leert door te doen; voetballen leer je door te voetballen en trainen en coachen leer je door in de praktijk training te geven en wedstrijden te coachen. Hierbij worden deelnemers gedurende de opleiding ondersteund door de docent, de digitale leeromgeving, andere deelnemers en diverse materialen.

Tijdens de opleiding krijg je verschillende opdrachten die jou helpen bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden als trainer-coach. De opleiding bestaat verder uit twee delen: een opleidingsdeel en een ervaringsdeel.

Het opleidingsgedeelte bestaat uit negentien bijeenkomsten van ongeveer drie uur welke zijn onder te verdelen in centrale- en groepsbijeenkomsten welke plaatsvinden bij verschillende - nader te bepalen – clubs. De centrale bijeenkomsten vinden in de regel wekelijks plaats op maandag-, woensdag- of vrijdagavond.

De groepsbijeenkomsten met acht tot tien deelnemers vinden bij voorkeur plaats op een trainingsavond van een (stage)team van één van de deelnemers. Deze worden in onderling overleg met de mededeelnemers en docent vastgesteld.

Het ervaringsgedeelte bestaat uit een verplichte stage bij een team van minimaal twee keer per week anderhalf uur gedurende de gehele duur van de opleiding. Hierbij wordt de deelnemer ondersteund door een praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is een trainer-coach die minimaal in het bezit is van het diploma UEFA C (Youth).

Dit stageteam moet voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • A-selectie 4e of 5e klasse senioren mannen
 • B- of C-selectie reserve hoofd- of reserve 1e klasse
 • O23 divisie 3
 • A-selectie hoofdklasse of 1e klasse senioren vrouwen
 • JO19 hoofdklasse, 3e of 4e divisie

Opleidingsinvestering

Opleidingsdeel

 • Bijeenkomsten: 80 uur
 • Uitvoeren zelfstudie en huiswerkopdrachten: 70 uur

Ervaringsdeel

 • Uitvoeren individuele stage: 100 uur

Proeven van bekwaamheid (PVB)

 • Uitvoeren proeven van bekwaamheid: 10 uur

Totale belasting opleiding UEFA C: 260 uur

Opleidingsdata

De opleiding UEFA C 2021/’22 start tussen medio september en medio oktober. De opleiding loopt door t/m mei/juni 2022. De opleidingsdata worden op een later moment bekendgemaakt. Vaak zal er per opleiding een vaste avond afgesproken worden in overleg met de docent, maar flexibiliteit is hierin vereist vanuit de deelnemer om ook beschikbaar te zijn op andere avonden. De meeste opleidingen vinden plaats op maandag-, woensdag- of vrijdagavond.

Kosten

Om je inschrijving compleet te maken, is een betaling van € 50,00 inschrijfgeld vereist. Dit dien je zelf over te maken naar rekeningnummer NL89 INGB 0670 0002 13, t.n.v. KNVB Academie onder vermelding van UEFA C, opleidingslocatie en je voor- en achternaam. Heb je jezelf ingeschreven en blijk je niet aan één van de toelatingseisen te voldoen, dan is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk. Controleer dit dus goed voor je jezelf gaat inschrijven.

Het opleidingsgeld voor seizoen 2021/’22 wordt pas na de toelatingsprocedure in rekening gebracht. Dit is een bedrag van € 1425,- wat voor de start van de opleiding in één keer betaald dient te worden per iDEAL.

Inschrijven

Inschrijven voor seizoen 2021/’22 is mogelijk vanaf 3 mei 2021 om 14.00 uur. Houd er rekening mee dat er slechts een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar komt, doordat wij de gehele opleiding van seizoen 2020/’21 hebben doorgeschoven naar seizoen 2021/’22 vanwege de corona-situatie.

Inschrijven kan via inschrijven.knvb.nl. Ga hiervoor naar:

District > Landelijk

Type > Opleiding

Categorie > Trainers

Subcategorie > UEFA C.

Vanaf 3 mei om 14.00 uur zullen hier de plaatsen openbaar komen.

Toelating

Voor seizoen 2021/’22 ben je toelaatbaar voor de toelatingstest als je aan één van de onderstaande toelatingseisen voldoet:

 • Een KNVB opleiding Pupillentrainer en/of Juniorentrainer hebt behaald of;
 • Een pedagogische opleiding hebt behaald (diploma SB niveau 4, propedeuse ALO, diploma overige pedagogische opleidingen op HBO niveau) of;
 • Minimaal twee seizoenen hebben gespeeld in een:
  - A-selectie, minimaal uitkomend zesde klasse niveau KNVB-senioren of;
  - B- of C-selectie, minimaal uitkomend op het niveau reserve tweede klasse KNVB senioren of;
  - O19-juniorenselectie, minimaal op het niveau derde divisie of;
  - (Jeugd)vrouwenteam, minimaal uitkomend op het niveau tweede klasse.

Ervaring als trainer-coach van een (jeugd)team, bij voorkeur O13 of ouder, is een pre. Voldoe je niet aan één van deze toelatingseisen dan kan je jezelf inschrijven voor een Pupillen- of Juniorentrainer in jouw regio.

Toelatingstest

Het doel van de toelatingstest is om te beoordelen of de kandidaat opleidbaar is. Er wordt bekeken in hoeverre de kandidaat:

 • In staat is het voetballen op voldoende niveau te lezen en;
 • Bereid is kritisch naar eigen handelen te kijken en;
 • Zich bewust is van de (studie)belasting van de opleiding.

De toelatingstest bestaat uit het observeren van videobeelden van (een deel van) een wedstrijd. Naar aanleiding hiervan vindt er een voetbalgesprek plaats met een toegewezen KNVB docent. De toelatingstest zal digitaal plaatsvinden vanaf eind mei t/m eind juni 2021.

Definitieve toelating geschiedt door de Toelatingscommissie van de KNVB Academie. Bij twijfel over de toelating kunnen er referenties worden opgevraagd.

Definitieve plaatsing geschiedt op basis van:

 • Resultaat toelatingstest en;
 • Volgorde van inschrijving.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie.

Elly Blaauw

Medewerker Opleidingsondersteuning | District Noord & Oost

André Groenewoud

Medewerker Opleidingsondersteuning | District West I & West II

Lars Verhoef

Medewerker Opleidingsondersteuning Zuid I & Zuid II | HO Pro | Video Analyse opleidingen

Alles voor trainers

Opleidingen van beginners tot het betaald voetbal

Laatste nieuws