Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Richtlijnen straftoemeting

De KNVB hanteert acht verschillende strafcodes, met ieder eigen straftoemetingen.

In een wedstrijd kan het voorkomen dat een speler een directe rode kaart krijgt. Deze uitsluiting heeft ook gevolgen voor de duels die komen gaan. Want een rode kaart kan voor de betreffende voetballer uitsluiting van één of meerdere wedstrijden tot gevolg hebben. In de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal kun je vinden wat de gevolgen zijn van een betreffende rode kaart.

Kenbaar maken interne straf

Een speler kan als gevolg van wangedrag niet alleen door een tuchtrechtelijk orgaan bestraft worden, maar ook door zijn eigen vereniging. Zo kan de vereniging naar aanleiding van wangedrag besluiten de speler gedurende een aantal wedstrijden niet op te stellen. Voor het tuchtrechtelijk orgaan dat de zaak in behandeling heeft (de aanklager, de tuchtcommissie of de commissie van beroep) is het van belang dat deze interne straf kenbaar wordt gemaakt. Alleen in die gevallen kan het tuchtrechtelijk orgaan rekening houden met de interne straf die reeds aan de speler is opgelegd en wordt voorkomen dat een speler dubbel wordt bestraft. Indien een vereniging pas na afloop van een tuchtzaak de interne straf kenbaar maakt, dan kan het tuchtrechtelijk orgaan hier geen rekening mee houden bij de strafoplegging.

Voorbeeld: een speler maakt zich op 1 september gedurende een wedstrijd schuldig aan het beledigen van een tegenspeler en krijgt hiervoor een directe rode kaart. De vereniging waar de speler lid van is besluit de speler als gevolg van dit gedrag per direct voor drie wedstrijden uit te sluiten van deelname. De vereniging maakt dit op 3 september kenbaar aan de aanklager. Na onderzoek besluit de aanklager de speler voor vier wedstrijden uit te sluiten. De aanklager is op de hoogte van de interne straf en ziet in het systeem dat de speler niet meer heeft deelgenomen aan wedstrijden sinds 3 september. Als gevolg hiervan bepaalt de aanklager de ingangsdatum van de straf op 3 september.

Richtlijnen straftoemeting

Voor gele kaarten geldt de straftoemeting in onderstaande tabellen.

Reguliere competitie

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
20
30
40
51
60
71
80
91
 en vervolgens steeds 1

Bekercompetitie

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
21
30
41
 en vervolgens steeds 1

Promotie- of degradatiecompetitie/play-offs

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
21
30
41
 en vervolgens steeds 1

Veld- en zaalvoetbal

De staffels gelden zowel voor het veldvoetbal als voor de landelijke competities zaalvoetbal (eredivisie mannen en vrouwen en eerste divisie mannen). De registratie van twee waarschuwingen in één wedstrijd tellen niet mee voor de desbetreffende staffel.

Uitsluitingen die aan spelers worden opgelegd naar aanleiding van een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd gelden voor de in het schikkingsvoorstel of in de uitspraak genoemde categorie wedstrijden.

Niet van toepassing

Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-offwedstrijd, maar bijvoorbeeld ook een beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en een kampioenswedstrijd.

Kosten registraties en directe veldverwijderingen

 Pupillen/juniorenSenioren
Registratie zonder uitsluiting tot gevolg€ 7,30€ 16,00
Registratie met uitsluiting tot gevolg € 16,00€ 28,20
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 16,00€ 28,20
Strafoplegging na veldverwijdering€ 16,00€ 28,20

 

Teamofficials

Aantal registratiesAantal wedstrijden functieontzegging
10
20
30
41
50
60
70
81
 en vervolgens steeds 1

 

Iedere vierde, achtste en volgende registratie die een teamofficial krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken teamofficial.

Twee waarschuwingen in één wedstrijd

Indien een teamofficial twee waarschuwingen krijgt in een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd, waardoor deze teamofficial uit het veld gezonden is (of had moeten worden gezonden), heeft tot gevolg, dat de teamofficial het recht wordt ontzegd om bij de eerstvolgende wedstrijd zijn functie uit te oefenen. Wanneer een teamofficial twee waarschuwingen in één wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd.

Kosten registraties en directe veldverwijdering:

 Kosten
Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing€ 15,60
Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing€ 27,50
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 27,50
Strafoplegging na veldverwijdering€ 27,50
         

Laatste nieuws