Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Gele en rode kaarten amateurvoetbal

De scheidsrechter bepaalt tijdens een wedstrijd wat wel en niet kan. Wanneer krijgt een speler een gele of rode kaart? In de B-categorie van het amateurvoetbal kan de leidsman besluiten een tijdstraf toe te kennen.

Gele kaarten

Een speler die een onbesuisde overtreding maakt (zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen), kan van de scheidsrechter een officiële waarschuwing ontvangen: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformulier (mDWF). Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Want zoals iedereen weet is twee keer geel rood. Nieuw is dat er ook direct een uitsluiting volgt en dat de twee waarschuwingen niet geregistreerd worden op de staffel. 

Er bestaan drie registratiesystemen:

  1. Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
  2. Registraties uit bekerwedstrijden;
  3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

In het seizoen 2020/'21 kan ook een teamofficial voor, tijdens en na een wedstrijd van de scheidsrechter één of meer waarschuwingen ('gele kaart') ontvangen. 

Registratiestaffels amateurvoetbal

Reguliere competitie

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
20
30
40
51
60
71
80
91
 en vervolgens steeds 1

Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Bekercompetitie

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
21
30
41
 en vervolgens steeds 1

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler.

Uitsluitingen vanuit de bekercompetitie gelden niet voor de overige competities en omgekeerd. Voor wedstrijden in het kader van de KNVB beker betaald voetbal geldt het registratiesysteem van betaald voetbal. Uitsluitingen als gevolg van registraties gelden hierdoor slechts voor bekerwedstrijden betaald voetbal.

Promotie- of degradatiecompetitie/play-offs

Aantal registratiesAantal wedstrijden uitsluiting
10
21
30
41
 en vervolgens steeds 1

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.

Teamofficials

Aantal registratiesAantal wedstrijden functieontzegging
10
20
30
41
50
60
70
81
 en vervolgens steeds 1

 

Iedere vierde, achtste en volgende registratie die een teamofficial krijgt binnen de registratieperiode van één seizoen betekent een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken teamofficial.

Twee waarschuwingen in één wedstrijd

Indien een teamofficial twee waarschuwingen krijgt in een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd, waardoor deze teamofficial uit het veld gezonden is (of had moeten worden gezonden), heeft tot gevolg, dat de teamofficial het recht wordt ontzegd om bij de eerstvolgende wedstrijd zijn functie uit te oefenen. Wanneer een teamofficial twee waarschuwingen in één wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd.

Kosten registraties en directe veldverwijdering:

 Kosten
Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing€ 16,00
Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing€ 28,20
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd€ 28,20
Strafoplegging na veldverwijdering€ 28,20
         
  • In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten.

Tijdstrafregeling categorie B

In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen, geldt een tijdstraf van vijf minuten. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler. Dit betekent dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. De scheidsrechter toont de speler hierbij wel de gele kaart. Bij een tweede waarschuwing volgt een rode kaart voor de speler en mag de speler niet meer verder spelen. 

Tijdstrafregeling Tijdstrafregeling Voor meer informatie over de tijdstrafregeling, klik hier.

  • Ook in het zaalvoetbal wordt gewerkt met een tijdstafregeling. Een tijdstraf in het zaalvoetbal duurt twee minuten. De scheidsrechter toont hierbij de speler de gele kaart.

Rode kaarten

Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld of de zaal verlaten. Na afloop van de wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld. Vervolgens geeft de scheidsrechter antwoord op de specificatievragen behorende bij de overtreding.

Op basis van de vermelding van de overtreding op het wedstrijdformulier en de antwoorden van de scheidsrechter op de specificatievragen volgt in de meeste situaties een schikkingsvoorstel voor de speler. De aanklager kan echter ook besluiten verder onderzoek in te stellen of de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.

Niet speelgerechtigd

Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bindende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

Bindende wedstrijden zijn:

  • Competitie en daarmee samenhangende wedstrijden;
  • Nederlandse voetbalbekers;
  • Kampioenschappen van Nederland.

De club en speler zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van deze regel.

Reikwijdte uitsluitingen

Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.

Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden zijn ook van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan anders beslist. De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Laatste nieuws