Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Behandeling door de aanklager

De aanklager is de spil in de tuchtrechtelijke procedure. Bij de aanklager komen nieuwe zaken binnen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsmiddelen en de samenstelling van het dossier. De aanklager bepaalt vervolgens of er wordt geseponeerd, een schikking wordt aangeboden of de zaak aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.

Bij directe rode kaarten, maar ook bij steeds meer verenigingsstraffen, wordt gewerkt met het schikkingsvoorstel. De aanklager heeft zowel bij directe rode kaarten, als bij verenigingsstraffen, de mogelijkheid om een schikkingsvoorstel aan te bieden. In de meeste gevallen wordt dit gedaan enkel op basis van de rapportage van de scheidsrechter. Dit heeft als voordeel dat er snel duidelijkheid kan worden gegeven.

Als betrokkene heb je verschillende rechten. Zo heeft een betrokkene recht tot inzage van het dossier en mag een betrokkene zich in elke fase van de behandeling van een zaak laten bijstaan door een advocaat of een schriftelijk gemachtigde. Daarnaast heeft betrokkene recht op verweer. Als gevolg van dit recht staat het betrokkene vrij om het schikkingsvoorstel van de aanklager niet te accepteren.  

Indien betrokkene het schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteert, bekijkt de aanklager het dossier nogmaals. De aanklager heeft vervolgens drie opties:

  • De zaak wordt geseponeerd.
  • De aanklager acht (wederom) bewezen dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit, maar vindt een lagere sanctie passend. De aanklager doet een nieuw schikkingsvoorstel.
  • De aanklager acht (wederom) bewezen dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit, en legt de zaak ter behandeling voor aan de tuchtcommissie met dezelfde of een hogere strafeis. Betrokkene ontvangt dan een uitspraak van de tuchtcommissie.

Behandeling door de commissie van beroep Behandeling door de commissie van beroep Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan.

Behandeling door de tuchtcommissie Behandeling door de tuchtcommissie Als een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan volgt een volledige behandeling van de betreffende tuchtzaak door de tuchtcommissie.

Laatste nieuws