Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Behandeling door de tuchtcommissie

Als een zaak niet met een schikkingsvoorstel wordt afgedaan of als betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen, dan worden er aanvullende verklaringen opgevraagd door de aanklager. De aanklager bepaalt vervolgens of er wordt geseponeerd, een schikking wordt aangeboden of de zaak aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.

De tuchtcommissie komt in beginsel tot een oordeel op basis van het door de aanklager samengestelde dossier en de daarin opgenomen bewijsmiddelen. Mocht het dossier onvoldoende zijn voor de tuchtcommissie om tot een oordeel te komen, dan kan de tuchtcommissie een getuige horen of de aanklager opdracht geven om het dossier aan te vullen.

De behandeling van een tuchtzaak kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Zaken worden in principe schriftelijk behandeld, tenzij:

  • De aanklager een straf van ten minste negen maanden schorsing of het uit de competitie nemen van een elftal of team zal eisen; en
  • Betrokkene (speler/vereniging) schriftelijk om een mondeling onderzoek heeft verzocht.

Ook kan mondelinge behandeling plaatsvinden als de commissie daartoe zelf, of op vordering van de aanklager of gemotiveerd verzoek van betrokkene, besluit.

Als de tuchtcommissie alle benodigde informatie heeft ontvangen sluit zij het onderzoek. Vervolgens beraadslaagt de tuchtcommissie over de zaak. Deze zittingen zijn niet openbaar en de tuchtcommissie beslist met meerderheid van stemmen. De tuchtcommissie wordt ondersteund door medewerkers van de arbeidsorganisatie. Zij vormen het secretariaat van de tuchtcommissies, en zijn contactpersoon van de tuchtcommissie en zijn belast met de uitwerking en verzending van de uitspraken. 

Behandeling door de aanklager Behandeling door de aanklager De aanklager is de spil in de tuchtrechtelijke procedure. Bij de aanklager komen nieuwe zaken binnen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige bewijsmiddelen en de samenstelling van het dossier.

Behandeling door de commissie van beroep Behandeling door de commissie van beroep Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie bestaat in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan.

Laatste nieuws