Beloftenteams in de voetbalpiramide

Sinds seizoen 2013/’14 komen er beloftenteams uit in de voetbalpiramide. In het seizoen 2018/'19 zijn er beloftenteams in de Eerste Divisie, Tweede Divisie, Derde Divisie (zaterdag en zondag) en Hoofdklasse (zondag).

Aangescherpte voorwaarden beloftenteams

De beloftenteams spelen onder aangescherpte voorwaarden in de voetbalpiramide:

  • Beloftenteams bestaan uit alleen spelers die in het betreffende seizoen 23 jaar of jonger zijn.
  • Er wordt geen dispensatie verleend.
  • Spelers die in het seizoen 18, 19, 20 jaar worden, mogen uitkomen in het eerste elftal. Na achttien keer te zijn uitgekomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal, mogen ze niet meer uitkomen in het beloftenteam.
  • Spelers die in het seizoen 21 of 22 jaar worden, mogen zeven keer bij bindende wedstrijden van het eerste elftal in de basiself staan en/of 45 minuten meespelen. Daarna mogen ze niet meer uitkomen in het beloftenteam.
  • Voor doelmannen wordt een uitzondering gemaakt. Als zij in het seizoen 21 of 22 jaar worden, mogen ze achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal. Daarna mogen ze niet meer uitkomen in het beloftenteam.
  • Voor beloftenteams in de eerste divisie geldt dat spelers niet twee keer in één speelweekeinde op het wedstrijdformulier mogen voorkomen. Dat mag alleen wél als ze in één speelweekeinde eerst op het wedstrijdformulier van het beloftenteam hebben gestaan en daarna bij het eerste team. Ze mogen eveneens twee keer in een weekeinde op het wedstrijdformulier staan, als twee beloftenteams tegen elkaar spelen.   

Wij geloven dat deze aanscherping van de regels ten goede komt aan het prestatieve karakter van de competitie en de individuele talentontwikkeling.

Talentontwikkeling en meer weerstand

De belangrijkste reden om beloftenteams in de voetbalpiramide uit te laten komen is het creëren van weerstand. Weerstand is goed voor de ontwikkeling van talentvolle spelers. Dit is op termijn ook goed voor de competitie en het gehele Nederlandse voetbal. Andersom voegen de beloftenteams ook wat toe voor de weerstand van de overige teams in de voetbalpiramide. Die spelen daardoor tegen de meest talentvolle spelers in Nederland en hebben in de Eerste Divisie gemiddeld vollere stadions als een beloftenteam op bezoek komt.

Beloftenteams toelaten in de voetbalpiramide was een wens van clubs en de uiteindelijke beslissing om dat mogelijk te maken, hebben alle clubs en de KNVB gezamenlijk genomen. Het Technisch Platform betaald voetbal waarin clubs, CED, ECV en CBV plaatshebben spraken zich in grote meerderheid uit vóór deze opzet en hebben net als de KNVB de overtuiging dat deze opzet zijn meerwaarde voor iedereen zal bewijzen. Zoals het dat ook doet in Duitsland, Spanje en Portugal.

Meer bezoekers en televisiekijkers

Uit cijfers blijkt dat de deelname van Jong Ajax en Jong PSV aan de Eerste Divisie een positieve bijdrage heeft op de bezoekersaantallen en kijkcijfers. Zo is gebleken dat als Jong Ajax op bezoek komt, de thuisspelende club tot 27 procent meer bezoekers heeft. Over de thuiswedstrijden van beloften, die vaak minder bezocht worden, zijn de CED en beloftenteams in gesprek. Door middel van clubacties en speciale tarieven wordt er vanuit gegaan dat het bezoekersaantal in de toekomst zal toenemen. Verder hebben Jong Ajax en Jong PSV een positieve invloed op de kijkcijfers. Wedstrijden met Jong Ajax en Jong PSV worden respectievelijk 57 procent en 8 procent meer bekeken dan de gemiddelde wedstrijd in de Eerste Divisie.

Sportieve invloed van beloftenteams

In welke mate hebben de beloftenteams invloed op de sportieve kansen van de andere clubs? Wij hebben de afgelopen seizoenen onder de loep genomen en hieruit blijkt dat de invloed van beloftenteams op de eindranglijst en de play-offs minimaal is. Andere cijfers laten zien dat in 60 procent van de gevallen helemaal geen eerste elftal speler wordt ingezet en dat er in 17,5 procent maar één speler wordt opgesteld. Uit de cijfers blijkt verder dat het voor beloftenteams pas in positieve zin effect heeft als er drie of meer eerste elftal spelers meespelen. Dat was in seizoen 2014/’15 bij 7 procent van de wedstrijden het geval. Mede naar aanleiding daarvan paste de KNVB de regels aan.

Terug naar boven