Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Subsidiemogelijkheden

Steeds meer verenigingen zijn op zoek naar investeerders en geldschieters. Subsidies worden vaak als onbereikbaar gezien of de vereniging is zich niet bewust van de subsidiemogelijkheden.

De overheid zet subsidies in om partijen te stimuleren een bijdrage te leveren aan een overheidsdoel, zoals het halen van klimaatdoelstellingen en verduurzaming. Subsidies kunnen een financiële inbreng verzorgen op weg naar een duurzame voetbalaccommodatie. Ook kunnen subsidies de terugverdientijd van een duurzame maatregel verkorten waardoor deze gemakkelijker realiseerbaar is.

Inzicht

De KNVB wil zorgen dat de voetbalvereniging inzicht krijgt in de relevante subsidies op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Om de vereniging wegwijs te maken binnen de mogelijke subsidieregelingen, staan hieronder de meest relevante subsidiemogelijkheden uitgelicht (tip: lees de voorwaarden van de subsidie goed door). Mocht een vereniging andere subsidiemogelijkheden kennen, mail deze dan naar de verenigingsadviseur uit de regio, zodat deze gedeeld kunnen worden met andere voetbalverenigingen.

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs. Op ieder gebied heeft de KNVB een expert in dienst die verenigingen persoonlijk op weg helpt.

Bekijk ook de praktijkverhalen op KNVB Assist. Hier staan naast de verhalen ook de contactgegevens van verenigingen die gebruik hebben gemaakt van bepaalde subsidiemogelijkheden. Neem gerust contact op met deze verenigingen, want verenigingen kunnen veel van elkaar leren!

Subsidiemogelijkheden

Gemeente

Onder de subsidies van de gemeente vallen bijvoorbeeld de Gemeentelijke Accommodatiesubsidie (voor sportverenigingen), en de Gemeentelijke Projectsubsidie (voor eenmalige activiteiten). Voor meer informatie, bekijk de website van de gemeente.

Provincie

Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden uitgelegd. Per subsidieregeling verschilt het bedrag en wanneer deze kan worden aangevraagd. Kijk daarom altijd in het actuele overzicht. Hier is per provincie de subsidiemogelijkheden/ het subsidieloket te vinden:

Drenthe Drenthe Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Drenthe.

Flevoland Flevoland Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Flevoland.

Friesland Friesland Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Friesland.

Gelderland Gelderland Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Gelderland.

Groningen Groningen Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Groningen.

Limburg Limburg Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Limburg.

Noord-Brabant Noord-Brabant Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Noord-Brabant.

Overijssel Overijssel Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Overijssel.

Utrecht Utrecht Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Utrecht.

Zeeland Zeeland Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Zeeland.

Zuid-Holland Zuid-Holland Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling in de provincie Zuid-Holland.

Europa

Er is een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verscheidene beleidsterreinen van de EU. Voor voetbalverenigingen zijn subsidiemogelijkheden niet altijd interessant, maar de KNVB wil deze informatie wel graag delen.

Subsidies Europese Unie Subsidies Europese Unie Het Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceert ieder jaar een whitepaper waarin de mogelijkheden van Europese subsidies voor de sport worden beschreven.

Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

De BOSA-subsidie biedt kansen voor verenigingen die investeren in de sportaccommodatie en -materialen, maar ook voor andere zaken is subsidie beschikbaar. De regeling subsidieert 20% van de kosten (inclusief BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen en -kleding. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving worden extra gesubsidieerd. Daarvoor is zelfs een subsidie van 30% van de kosten mogelijk.

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Lees meer over de BOSA.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is voornamelijk interessant voor ondernemers. Door slimme verbindingen met ondernemers aan te gaan kunnen verenigingen ook profiteren van deze regeling.

EIA EIA Lees hier meer over de Energie Investeringsaftrek.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan jouw vereniging een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Investeringssubsidie duurzame energie Investeringssubsidie duurzame energie Lees hier meer over de investeringssubsidie duurzame energie.

Energiesubsidiewijzer

De energiesubsidiewijzer is de wegwijzer voor energiebesparing. Hierin is het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen te zien. Een voetbalvereniging kan precies zien welke mogelijkheden er in de lokale situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of je gemeente. Dit maakt het nog aantrekkelijker om energie te besparen. 

Energiesubsidiewijzer Energiesubsidiewijzer Lees hier meer over de energiesubsidiewijzer.

Sportsubsidiewijzer

Bij de sportsubsidiewijzer is te zien welke subsidies en financiële regelingen er zijn voor de Nederlandse sportsector. De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede scala aan subsidiemogelijkheden voor de verenigingen. 

Sportsubsidiewijzer Sportsubsidiewijzer Lees hier meer over de Sportsubsidiewijzer.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) richt zich op bedrijven en (non-profit)-instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Met deze subsidieregeling helpt de overheid organisaties bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) Meer informatie over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is te vinden op de site van de RVO.

Voor de teams van morgen

De KNVB Campus stuurt graag vrijblijvend informatie of een passend voorstel. Vul de gegevens in op onderstaand contactformulier en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Laatste nieuws