Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Terugkijken: webinar 'Hoe ga ik om met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen?'

KNVB Media
KNVB Media
9 juni 2020, 22:30

Jorg van der Breggen en presentator Bart Luppes tijdens het webinar. - Foto: KNVB Media

In deze onzekere tijden bieden we amateurclubs en vrijwilligers de mogelijkheid om op een eenvoudige en laagdrempelige manier toch met voetbal bezig te blijven. In diverse webinars en online programma’s bespreken we de komende weken met verschillende sprekers thema's die juist in deze periode voor clubs en vrijwilligers van belang kunnen zijn.

Op maandag 8 juni zonden we het webinar uit over teamindelingen. Jorg van der Breggen (Coördinator Voetbalontwikkeling van de KNVB), Benjamin Sietsma (Hoofd Opleiding bij Be Quick 1887) en Ralf Timmer (Hoofd Opleiding bij DZC'68) vertelden over hun bevindingen en ervaringen.

Terugkijken Terugkijken Kijk het webinar hier terug.

De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen De route naar gemengd voetbal en gelijke kansen Een digitaal magazine over gemengd voetbal en gelijke kansen. Hoe ga ik om met teamindelingen in Coronatijd Hoe ga ik om met teamindelingen in Coronatijd Meer informatie over teamindelingen in de huidige tijd.

Overige vragen

Tijdens het webinar zijn niet alle vragen beantwoord. Hieronder staan de vragen die niet aan bod zijn gekomen, inclusief de antwoorden.

 

Waarom nu pas dit webinar terwijl de teams al per 1 juni ingeschreven kunnen worden t/m uiterlijk 17 juni, is dat niet wat kort om teamindelingen te maken en in te schrijven?

Op basis van het aantal jeugdspelers in een leeftijdscategorie kan je een inschatting maken van hoeveel jeugdteams je wilt gaan inschrijven. Het is niet nodig om de teams nu al vast te stellen. Zeker i.r.t. corona kan er voor gekozen worden om dit seizoen de teams pas vast te stellen na de vakantie. Bij de pupillen kan ervoor gekozen worden om de teams pas vast te stellen op basis van fase 1 in het seizoen. Of om de teams per fase te gaan vaststellen. Als clubs geïnteresseerd zijn in de projecten gelijke kansen en gemengd voetbal is het verstandig om je hier eerst in te verdiepen en de tijd te nemen om het beleid van de vereniging hierop aan te passen om dit vervolgens te implementeren.

Kortom ieder moment dat we verenigingen eerder hadden kunnen informeren was nuttig geweest, noodzakelijk is het niet je kan op ieder gewenst moment het huidige beleid tegen het licht houden om door te ontwikkelen.

 

Wij kunnen geen MO19 meer rond krijgen door te weinig spelers. Is er ook 7x7 op deze leeftijd?

Het voetbalaanbod voor teams kun je vinden op de menukaarten van de steunpunten.

Meiden in de O19 leeftijd zijn vaak uitgegroeid dus het kan ook een overweging zijn om deze meiden te laten aansluiten bij een vrouwenteam. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de opbouw van de leeftijden in dit team.

Ook is het een mogelijkheid om te kijken of je samen met een andere club in de buurt (met bijvoorbeeld het zelfde probleem) een team kan samenstellen. Informatie over samengestelde teams.

 

Waar gaat jullie voorkeur naar uit; in de bovenbouw JO15 allemaal teams (5 teams) van 17 a 18 spelers of een team extra en dan 15 of 14 spelers?

Dit is beleid wat je zou kunnen vastleggen in een JVBP. Dit kan afhankelijk zijn van een aantal zaken, bijvoorbeeld:

  • Het aantal wissels dat mag worden ingezet op het niveau waarop een team speelt.
  • De blessure gevoeligheid van jeugdspelers (in de ene leeftijdscategorie zijn jeugdspelers blessuregevoeliger dan in andere categorie).
  • De opkomst van jeugdspelers is in sommige categorieën lager i.v.m. andere verplichtingen/activiteiten.
  • Wat het beleid is t.a.v. het doorschuiven, mee laten spelen van jeugdspelers uit andere teams.

Dit soort zaken kunnen richting geven aan deze keuze, waarbij het vooral van belang is om te bewaken dat je structureel voldoende spelers beschikbaar hebt voor een team, maar dat jeugdspelers ook in iedere wedstrijd voldoende speelminuten kunnen maken.

 

Bij gelijk niveau aan voetballend vermogen en gedrag, kun je dan kiezen voor een jongere voetballer die eigenlijk 1 leeftijdsklasse lager zou moeten voetballen?

In de basis is het uitgangspunt om ieder kind in de eigen leeftijdsgroep te kunnen uitdagen en kans te geven om zijn/haar potentie te benutten. Als dat niet lukt in de eigen categorie kun je gaan kijken naar andere oplossingen.

 

Hoe meet je de 'fysieke/ biologische leeftijd'?

Meer info hierover op deze en deze pagina.

 

Wordt er ook gekeken om dispensatieregels te verruimen?

Momenteel denken wij dat de huidige dispensatie mogelijkheden afdoende mogelijkheden biedt om een ieder op een passende plek te laten voetballen. Zeker ook omdat er extra dispensatie mogelijkheden zijn op basis van biologische leeftijd. Wel houden wij ons eigen beleid structureel goed tegen het licht om te kijken of er zaken verbetert of aangepast kunnen worden.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Als je een leeftijdscategorie met weinig spelers hebt en deze bij een oudere categorie wil toevoegen, kom je met het probleem dat de lichamelijke leeftijd ‘te laag’ is waardoor het spel plezier voor deze lagere leeftijd spelers niet aanwezig is. Ze worden zeg maar overhoopgelopen door de grotere. Hoe kun je daarmee omgaan?

Als je in een categorie te weinig jeugdspelers hebt en je vermoed dat het fysieke aspect een probleem kan opleveren dan kun je kijken naar verschillende oplossingen. Er kunnen op basis van de huidige regelgeving altijd enkele spelers met een lagere categorie meespelen (leeftijdsdispensatie). Je zou dit kunnen doen op basis van voetbalcapaciteit maar natuurlijk ook op basis van fysieke aspecten. Ook zijn er altijd vroegrijpers in een groep die fysiek weinig tot geen moeite zullen ondervinden om een categorie hoger te spelen. Als je het toch belangrijk vindt om een ieder in de eigen leeftijdscategorie te laten spelen, kun je dit ook realiseren door samen met een buurtvereniging een samengesteld team in de competitie te brengen. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Op trainingen heb je veel invloed en kun je rekening houden met de fysieke verschillen in wat je jeugdspelers aanbied tijdens de trainingen.

 

Wij zijn een redelijk kleine vereniging met meestal 9 of 10 teams JO7 t/m JO12. Qua trainers zijn we ontzetten afhankelijk van welwillende ouders en helaas dringen zij ook regelmatig aan op een voor hun mooie indeling. Hoe gaan we hier mee om? Trainers haken snel af als het niet volgens hun zin gaat...

Het is belangrijk om dergelijk beleid vast te leggen in een JVBP en te bewaken doormiddel van bijvoorbeeld het aanstellen van een HO of inrichten van een technische commissie en/of (intern) scoutingsteam. Selectie zou namelijk kunnen plaatsvinden op basis van visie en beleid i.p.v op basis van persoonlijke voorkeuren van trainers. Het is belangrijk om trainers mee te nemen in dit proces zodat ze kunnen inzien wat de voordelen en de opbrengsten zijn van een dergelijke visie en beleid. Je haalt namelijk op deze wijze ook een hoop gedoe weg bij de trainers.

Wanneer de teamindeling in de pupillen categorie minder een vaststaand gegeven is en meer flexibel ook gedurende het seizoen wordt ingericht, is onze ervaring dat het idee van de ‘mooie indeling’ verandert.

 

Bij ons zijn de JO15, 17 en 19 gedurende het hele seizoen selectief, naar aanleiding van de trainingen beoordeelt de trainer wie in het eerste team en in het tweede team speelt van de genoemde leeftijdscategorieën. Zou dit verstandig zijn om dit ook voor de jongere categorieën te gaan doen en dan alleen voor de eerste en tweede teams?

Dit zou wat ons betreft niet de 1e keuze zijn, immers je richt je teamindelingen dan bij deze categorie te veel in obv ‘prestatie indicatoren’ die een trainer op dat moment beoordeelt. Dit brengt valkuilen als subjectiviteit, persoonlijke voorkeuren, in hokjes plaatsen e.d. met zich mee. Ook de mogelijke druk die ervaren wordt door een extrinsieke prikkel als in het 1e of 2e team komen is er niet één die aansluit op dat je als trainer/vereniging zou moeten stimuleren, te weten de intrinsieke motivatie. Dit is een veel duurzamere manier met een hogere opbrengst. Zie ook deze pagina.

Verder kan het trainen met grotere groepen en wisselende samenstellingen (per fase) tijdens de wedstrijden door de diversiteit en variatie rijkere leerervaringen met zich meebrengen op velerlei vlakken voor de spelers, op verschillende vlakken als voetbalinhoudelijk, sociaal-emotioneel en cognitief bijvoorbeeld.

 

Dit verhaal heeft als uitgangspunt dat er veel selectiemogelijkheden zijn, maar wat als de club zo klein is dat er weinig te selecteren is...Hoe ga je dan om met gemengd voetbal en/of gelijke kansen?

Het ontbreken van de mogelijkheid om te selecteren bij de pupillen is juist een kans voor deze projecten. Dit biedt de kans om meiden en jongens en op dat moment getalenteerde en minder getalenteerde jeugdspelers samen te laten voetballen. Het gaat er dan juist vooral om dat je de jeugdspelers een goed en passend voetbalaanbod kan aanbieden. Binnen een JVBP kan je dan bijvoorbeeld beschrijven wat je wilt aanbieden en op welke wijze dit kan worden aangereikt aan jeugdspelers. Hierbinnen kun je de trainers begeleiden en opleiden, kaderbeleid kan je hierbij helpen.

 

Wanneer je zoals Be Quick 1887 heeft gedaan, alle teams gediplomeerde jeugdtrainers en gelijke trainingstijden geeft, wat betekent dit financieel?

Dit seizoen heeft Be Quick 1887 met dezelfde (financiële) middelen meer spelers de beste trainingsvoorwaarden geboden. Door de niet-selectiespelers de mogelijkheid te geven om om-de-week mee te trainen met de selectiegroepen, de trainingsgroepen groter te maken en een facultatief moment te creëren. Komend seizoen investeert Be Quick 1887 wél met meer financiële middelen om het gehele seizoen dezelfde voorwaarden te bieden.

 

Laten jullie het beker programma wel beginnen, omdat het in de berichten staat dat het onder voorbehoud gepland staat?

De start van het bekerprogramma is afhankelijk van de versoepelingen van de overheid en het RIVM. De intentie is om de speeldagenkalender aan te houden en te starten met het bekerprogramma vanaf O13, maar zoals aangegeven is dit afhankelijk van de richtlijnen die in september worden gehandhaafd. Te zijner tijd worden verenigingen hierover geïnformeerd.

 

Kinderen zijn bij de teamindeling belangrijk. Ouders zijn hier bij kinderen vaak nadrukkelijk aanwezig. Ouders zien speler/speelster (vaak hun kinderen) vaak graag anders ingedeeld dan de club. Hoe kun je hiermee omgaan?

Het is ontzettend belangrijk om gedurende het seizoen ouders te betrekken bij dit soort zaken. Het gaat om het plezier en de ontwikkeling van het kind, deze staat boven de ambitie van de ouder(s). Kortom, ga met ouders in gesprek over dit soort onderwerpen. De ouders van de kinderen kunnen je natuurlijk als geen ander vertellen wat er leeft onder de kinderen, ouders en binnen de vereniging. Doe hier je voordeel mee! Het wordt vaak gewaardeerd om ouders mee te nemen in de argumenten rondom selectiekeuzes om zodoende begrip te krijgen. Het is een aanrader om ouderbijeenkomsten te organiseren. Maak hierin praktische afspraken, gedragsregels en voetbalafspraken met elkaar. Het is hierbij belangrijk om aan te geven wat je als club van de ouders verwacht en wat de ouders van de club mogen verwachten.  Blijf hier vervolgens over in gesprek met elkaar, evalueer en verbeter. Door dit goed te organiseren kun je heel veel van dit soort 'discussies' voorkomen voor, tijdens en na de indelingen

Aanmelden overige webinars

Wil je de komende weken nog meer webinars bekijken? Meld je dan aan voor een van onderstaande webinars of bekijk het volledige aanbod op knvb.nl/samenvooruit. 

Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Meer gelijkwaardige jeugdcompetities; hoe organiseren we dat? Maandag 15 juni, 20.00 uur. Het positioneren van vrouwenvoetbal Het positioneren van vrouwenvoetbal Maandag 29 juni, 20.00 uur. SamenVooruit SamenVooruit Kijk voor het volledige overzicht op knvb.nl/samenvooruit.

Gerelateerd nieuws

Laatste artikelen