Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Dispensatie categorie A en B veld

Zowel in categorie B als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Maar welke regels gelden er? Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie voor het seizoen 2021/'22.

Categorie B

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Seizoen 2021/'22

Hieronder staan de regels zoals die gelden voor het seizoen 2021/'22.

CompetitieSpelvormgeboortejaarAantal dispensatiespelers
JO74x42015In alle klassen maximaal 1 per team
JO86x62014In alle klassen maximaal 1 per team
JO96x62013In alle klassen maximaal 1 per team
JO106x62012In alle klassen maximaal 1 per team
JO118x82011In alle klassen maximaal 2 per team
JO128x82010In alle klassen maximaal 2 per team
JO1311x112009In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1411x112008In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1511x112007In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1611x112006In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1711x112005In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1811x112004In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
JO1911x112003In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team
    
MO118x82011In alle klassen maximaal 2 per team
MO138x82009In alle klassen maximaal 2 per team
MO1311x112009In alle klassen maximaal 3 per team
MO1511x112007In alle klassen maximaal 3 per team
MO1711x112005In alle klassen maximaal 3 per team
MO1911x112003In alle klassen maximaal 3 per team

Veteranen 11x11

Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11x11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:

 • In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
 • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
 • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

7x7 mannen 35/45+ en 7x7 vrouwen 18/30+

Op het moment van spelen dienen alle spelers/speelsters de minimale leeftijd te hebben van 35 jaar (35+categorie), 45 jaar (45+categorie), 18 jaar (18+categorie) en 30 jaar (30+categorie). Er is geen dispensatie mogelijk.

Opmerking: Voor de categorie vrouwen 18+ geldt dat incidenteel een jongere speelster mag deelnemen. Deze speelster moet echter wel minimaal 15 jaar zijn.

Categorie A

De KNVB biedt sinds het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

Voor het seizoen 2021/'22 bestaat ook voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring*. Hierdoor kan de speler (j/m) in een ‘passende’ omgeving voetballen. 

 

*Medische verklaring

Met behulp van een medisch attest dient te worden aangetoond dat er sprake is van een groeiachterstand. Op een röntgenfoto (van de hand en de pols) kan een arts beoordelen in hoeverre de groeischijven al zijn dichtgegroeid. Vervolgens kan de arts de skeletleeftijd of botleeftijd bepalen: de leeftijd die past bij het ‘rijpingsstadium’ van het kind. Dit medisch attest dient te worden gedeeld met de KNVB.

Daarnaast is net als in categorie B ook in categorie A de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Keepers

In geval een vereniging het wenselijk acht om op basis van sportieve en/of fysieke redenen een keeper, in de leeftijdscategorie Onder 13 tot en met Onder 16, een dispensatie wil verlenen en deze niet voldoet aan de normen die gelden voor de biologische dispensatie in categorie A, dan is er een mogelijkheid om via een schriftelijke aanvraag dit verzoek bij de KNVB kenbaar te maken. Deze aanvraag dient voor 1 september 2021 verstuurd te worden naar contact@knvb.nl. In de schriftelijke aanvraag dient te worden beargumenteerd ‘waarom’ er sprake zou moeten zijn van dispensatie, aangevuld met de berekening zoals deze bij de biologische dispensatie noodzakelijk is. Dit omdat er enkel en alleen de mogelijkheid voor dispensatie geboden wordt in het geval de keeper in kwestie niet meer dan 1 standaarddeviatie boven de TNO groeicurve zit voor zijn/ haar leeftijd. De keeper mag dus niet bij de langste 33% van zijn leeftijdscategorie behoren, dan is dispensatie niet mogelijk. De sportieve voordelen die dit ten gevolge zou kunnen hebben sluit niet aan bij het uitgangspunt om een passende omgeving voor de individuele speler te bieden. De KNVB zal op basis van deze informatie de aanvraag honoreren.

Dispensatieverzoek indienen

De zittende lengte.

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2021/’22 dient door de vereniging vóór 1 september 2021 ingediend te zijn bij de KNVB via het mailadres onderaan de pagina. Vóór 22 september 2021 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, alsmede het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck. Let op: de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. In de medische verklaring is opgenomen:

 • Naam van de jeugdspeler
 • Naam van de sportarts/fysiotherapeut
 • KNVB-relatienummer
 • Betreffende team waarin de speler uit wil komen
 • Geboortedatum van de speler
 • Datum van de meting
 • De zittende lengte in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin). Zie animatie.
 • De staande lengte in cm
 • Het gewicht in kg
 
 

Op welke gronden wordt een dispensatieverzoek gehonoreerd?

De maturiteitsstatus wordt bepaald via de wetenschappelijk studie van Mirwald et al. (2002)

Voor de jongens wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.236 + (0.0002708 x beenlengte x zithoogte) + (-0.001663 x leeftijd x beenlengte) + (0.007216 x leeftijd x zithoogte) + (0.02292 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Voor de meiden wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.376 + (0.0001882 x beenlengte x zithoogte) + (0.0022 x leeftijd x beenlengte) + (0.005841 x leeftijd x zithoogte) –(0.002658 x Leeftijd x gewicht) + (0.07693 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Leeftijd is leeftijd in decimalen (datum meting – geboortedatum/ 365,25)

Uitkomst

De uitkomst van deze formule geeft een waarde weer in aantal maanden of jaren verwijderd van de grootste toename in lengte. Dit wordt ook wel de maturity offset genoemd. Via dit getal kan vervolgens de leeftijd bepaald worden wanneer de grootste toename in lengte zal plaatsvinden bij een jeugdspeler (APHV, ‘Age at Peak Height Velocity’). Dit wordt gedaan door de maturity offset af te trekken van de kalenderleeftijd.

Een jeugdspeler wordt vervolgens als laatmatuur omgeschreven als de APHV minimaal één jaar later valt dan de gemiddelde APHV, welke 13.85 jaar is voor jongens op basis van wetenschappelijk onderzoek en 11.58 voor meisjes (2).

Bronnen

(1) Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(4), 689-694.

(2) Sherar, L. B., Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., & Thomis, M. (2005). Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. The Journal of pediatrics, 147(4), 508-514.

KNVB Contact

Voor aanvullende vragen aan de KNVB.

Overzicht dispensaties bij jouw club

In Sportlink Club vind je een overzicht van alle dispensaties van de vereniging. 

Overzicht dispensaties Overzicht dispensaties In het Support Center is uitgelegd hoe je het overzicht van dispensaties kunt raadplegen die gelden voor jouw vereniging.

Laatste nieuws