Er is iets mis gegaan.

Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.

Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.

Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.

Gecombineerde voetbalafdelingen

Het kan voorkomen dat een vereniging net niet genoeg spelers heeft om een team compleet te maken. Een goede reden om eens te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen met een vereniging in de buurt.

Bij een samenwerking op dit gebied blijven de leden lid van de eigen vereniging, maar kunnen ze voor de gelegenheid uitkomen voor een ander team. Via een collectief verleende dispensatie worden de spelers speelgerechtigd gemaakt voor de samenwerking.

Er zijn drie mogelijke vormen van samenwerking:

Optie 1: Samenwerken met combinatieteams voor categorie B (ST/team)
Spelers van meerdere verenigingen die niet ingedeeld kunnen worden, vormen samen een team.De samenwerking geldt voor het laagste team van een bepaalde leeftijdscategorie. Er dient een lijst te worden opgesteld met spelers die uitkomen in het kader van de samenwerking.

De deadline voor het inleveren van de formulieren voor een samenwerking volgens optie 1 is 20 juni 2021.

Optie 2: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere leeftijdscategorieën (ST/leeftijdscategorie)
Een andere mogelijkheid is om één of meerdere leeftijdscategorieën van twee verenigingen samen te voegen. Bijvoorbeeld JO15 van twee of meer clubs. Alle JO15-teams komen dan uit namens de samenwerkende verenigingen.

Ook de kwaliteit van de spelers kan worden verhoogd door de samenwerking.

Deze samenwerking komt niet alleen voort uit noodzaak om voldoende spelers voor één team beschikbaar te hebben. Ook de kwaliteit van de spelers kan worden verhoogd door de samenwerking. Zo kunnen zij elkaar beter maken. 

De deadline voor het inleveren van de formulieren voor een samenwerking volgens optie 2 is 20 juni 2021.

Optie 3: Samenwerking met een afdeling

  • Samenwerking met de gehele jeugdafdeling (SJO)

In dit geval worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd binnen een SJO. De verenigingen moeten een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en ter goedkeuring voorleggen aan het districtssteunpunt. De samenwerking moet voor minimaal drie jaar worden aangegaan. De SJO zal als een zelfstandige ‘club’ worden behandeld, dus met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen clubkleuren enzovoort. De leden blijven echter lid van de eigen vereniging.

  • Samenwerking met de gehele meiden- en vrouwenafdeling (SVO) 

Een Samenwerkende Vrouwen Opleiding is vergelijkbaar met de SJO: alle meiden- en vrouwenteams van twee of meer verenigingen samenvoegen binnen één SVO. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de SJO. De SVO is een eigen entiteit. De SVO heeft dan een eigen Sportlink-account, de mogelijkheid tot het samenstellen van eigen clubkleuren, tenue en naam. De leden blijven lid bij de eigen vereniging. Daarom adviseert de KNVB SVO’s ook om de verantwoordelijkheid en positie van de SVO te verankeren in het bestuur van de moederverenigingen om een optimale samenwerking te realiseren. Daarnaast adviseert de KNVB op basis van de visie op jeugdvoetbal om de meiden t/m O11 bij de moederverenigingen te laten voetballen (bij voorkeur gemengd), en de instroom bij de SVO op z’n vroegst te faciliteren vanaf O12/O13. Klik op het linkblok over gemengd voetbal voor meer informatie over de visie op jeugdvoetbal. Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Gemengd voetbal; positief voor zowel jongens als meiden Gemengd voetbal draagt bij aan de ontwikkeling van zowel jongens als meiden en zorgt ervoor dat kinderen samenspelen met teamgenoten met dezelfde leeftijd, ambitie, motivatie en niveau.

  •  Samenwerking met de gehele seniorenafdeling (SSA) als voorloper op een fusie

De senioren van twee verenigingen willen gaan samenwerken, omdat ze ieder apart niet genoeg spelers van voldoende kwaliteit hebben. De fusiebesprekingen zijn dan al in gang gezet, de algemene ledenvergaderingen hebben hun goedkeuring verleend voor deze samenwerking. Juridisch kan dit niet meer op korte termijn geregeld worden. 

De senioren van twee verenigingen willen samenwerken, omdat ze ieder apart niet genoeg spelers van voldoende kwaliteit hebben.

Een SSA geeft de verenigingen de kans om toch al vast aan elkaar te “wennen”  met elkaar samen te werken, zodat de verenigingen toch overleven en op korte termijn wel kunnen fuseren. 

De deadline voor het inleveren van de formulieren voor een samenwerking volgens optie 3 is 1 juni 2021.

Meer informatie

Als verenigingen willen starten om een samenwerking voor elkaar te krijgen, kunnen ze onderstaand stappenplan gebruiken. En het is altijd goed om kennis te nemen van de voorwaarden om tot een samenwerking te komen. 

Verenigingen die graag met drie verenigingen willen samenwerken kunnen hieronder het goede formulier vinden. Dit is afhankelijk van de soort samenwerking die wordt aangegaan. 

Verenigingsondersteuning Verenigingsondersteuning De KNVB is er voor de clubs. Verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende adviseurs.

Laatste nieuws